Marint faunaväkteri rapport 2020

Senast ändrad: 03 maj 2022
Omslag på broschyr med djur på havsbotten

Medborgarforskning och den ideella övervakningen är en viktig del av arbetet med uppföljning av arter och miljöer i Sverige. Det marina faunaväkteriet startade 2018 och vi arbetar kontinuerligt med att engagera dykare och dykklubbar för att öka kunskapen och förbättra uppföljningen av marina arter. Den här rapporten presenterar resultat till och med 2020 och några nyheter för 2021.


Kontaktinformation

Mia Maria Ronell, kommunikatör
SLU Artdatabanken
mia.maria.ronell@slu.se, 018-672689, 070-3329419