Hoppa till huvudinnehåll

Unik kunskapskälla om marina evertebrater bildsatt

En illustrerad version av Hans G Hanssons kompendium Sydskandinaviska marina evertebrater kommer under året att publiceras på SLU Artdatabankens webbplats i form av tio separata pdf-filer. De illustreras med fotografier tagna av Fredrik Pleijel, med stöd av Hasselbladsstiftelsen.

En man och en kvinna böjda över ett mikroskop. Foto

Hans G Hanssons marina kompendium

Så långt som möjligt kommer vi att återge texten i originalform. Hans G Hansson (1945–2011) var marinbiolog vid Göteborgs universitet och verksam på Tjärnö utanför Strömstad (vid Kosterhavet). I väntan på modern bestämningslitteratur för flera marina organismgrupper kommer dessa pdf:er tills vidare att vara mycket användbara.

Fotografierna som publiceras i pdf:erna – och framöver även nyskriva arttexter – kommer också att vara tillgängliga i SLU Artdatabankens Artfakta, som dessutom kommer att vara uppdaterad med den senaste taxonomin.

Orange bläckfisk mot svart botten. Foto

Fotot till vänster visar fjällig trådormstjärna Amphiura chiajei. Foto: Fredrik Pleijel

Publicerad: 03 maj 2022 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…