Artinriktad naturvård

Senast ändrad: 07 juni 2022
Omslag med två vita fjällrävar i naturmiljö med gräs. Foto

Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har inneburit ett helt nytt sätt att arbeta med bevarande av biologisk mångfald. Samförstånd, samarbete och uppsökande verksamhet är nödvändigt.

Det enorma behovet av åtgärder i vardagslandskapet gör att ÅGP-handläggarna på landets länsstyrelser blivit mästare på att göra stordåd med minimala resurser. Boken Artinriktad naturvård omfattar femton kapitel som ger en inblick i hur man på ett nytt och effektivt sätt kan arbeta med artbevarande.

Läs om hur man bevarar gamla träd, skapar blomsterrika sandmarker, räddar fiskar i centrala Uppsala, skyddar utrotningshotade åkerogräs och bevarar hotade mossor och svampar.

Ladda ner "Artinriktad naturvård"

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 88
ISBN (tryck): 978-91-88506-99-3
ISBN (digital): 978-91-88506-92-4
Redaktion: Sofia Blank och Mikael Svensson


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967