Arters spridning i en grön infrastruktur

Senast ändrad: 17 juni 2022
Omslag med skalbagge på trädstam med hål i. Foto

Denna rapport innehåller fem kapitel som tillsammans ska bidra med vetenskapligt faktaunderlag och vägledning i olika frågor om arters spridning och spridningsmöjligheter – eller konnektivitet som det också kallas.

I kapitel 1 ges en översikt av hur arbetet med grön infrastruktur kan organiseras och hur kunskap om arters spridning och konnektivitet kan vägas in i analyser.

Kapitel 2 ger en introduktion till facktermer och matematiska modeller som används för att beskriva arters spridning och konnektivitet.

Kapitel 3 och 4 innehåller kunskapsöversikter med fokus på forskningsstudier av djurs, växters och svampars spridning i skog samt i andra terrestra landskapstyper (gräsmarker, våtmarker och fjäll).

I kapitel 5 översätts det som framkommit i kunskapsöversikterna till vägledning om när och hur spridning och konnektivitet bör vägas in i analyser av grön infrastruktur.

Ladda ner "Arters spridning i en grön infrastruktur"

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 19
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2018
Antal sidor: 58
Layout: Katarina Nyberg  
ISBN (digital): 978-91-87853-35-7
ISSN: 1402-6090
Författare: Håkan Berglund, Sebastain Sundberg och Wenche Eide 


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967