SLU Artdatabanken i media

Senast ändrad: 12 december 2023

← I media

← Start

 • Vad är Dagens natur?

  Artikelflödet Dagens natur publiceras av SLU Artdatabanken. Här hittar du nyheter och analyser om biologisk mångfald, arter och naturvård. ... aktörer i Sverige – inklusive det arbete som utförs av oss på SLU Artdatabanken. Vi vill också förbättra kommunikationen med Artportalen s ...

  Publicerad: Wed, 21 Feb 2024 17:42:55 +0000
 • Rovtripsar – små och glupska

  Tripsar är små, avlånga och har fransiga vingar. Många kanske känner till dem som skadedjur i växthus och krukväxter, men tripsar är ... ... om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.

  Publicerad: Thu, 15 Feb 2024 14:16:40 +0000
 • Vinter i Vattenriket – och en skyddsvärd skog som inte får skydd

  Vitkindade gäss hör till dem som övervintrar i Kristianstad vattenrike. Foto: Josefin Nilsson/Sveriges Radio Gäss, sarv och vass är några ... ... däggdjur börjar få ungar. Hararna är tidigt ute och nu uppmanar Artdatabanken på SLU allmänheten att rapportera in harungar, eller harpaltar ...

  Publicerad: Wed, 14 Feb 2024 15:47:00 +0000
 • Program - Future possibilities to red list invertebrates

  Detailed schedule for the eDNA workshop 15th of March 2024 9AM-4PM ... Sweden’s native species. It is conducted every five years by SLU Artdatabanken. In 2020, 21,700 species were evaluated. The 2025 assessment ...

  Publicerad: Mon, 12 Feb 2024 14:24:17 +0000
 • Hotade tumlare kan få EU att dra Sverige inför domstol

  Tumlare. Arkivbild. Foto: Paula Olson/AP Sverige får kritik från EU-kommissionen för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda den ... ... ut inom en snar framtid, säger Henrik Thurfjell, på Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Det viktigaste för att rädda tumlaren ...

  Publicerad: Fri, 09 Feb 2024 21:13:12 +0000
 • Älgen har minskat snabbt – är den hotad?

  Det finns många älgar i Sverige men ändå är älgen en art som kan bli rödlistad. Hur kommer det sig? Till skillnad från annat vilt regleras ... ... om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 14:52:14 +0000
 • "Svenskt skogsbruk är en del av den globala krisen för biologisk mångfald”

  Det stämmer att endast nio skogslevande arter har konstaterats utrotade från landet, men det betyder inte att skogens arter och ekosystem ... ... blir alltmer artfattiga, förstörda, försämrade och fragmenterade. SLU Artdatabankens artexperter har gjort bedömningen att det dominerande ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 07:00:12 +0000
 • Unika arter stoppar bostäder på Åhusfältet: ”Borde bli naturreservat”

  ... ”Det här är så unikt att det vore fatalt att exploatera. Ljungheden som finns här är sällsynt i hela Skåne”, säger ekologen Eric Wahlsteen ... ... undersökt området både i fält och utifrån inrapporterade observationer i SLU:s Artdatabank. Ekologen Eric Wahlsteen var här och observerade ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 04:00:00 +0000
 • Hur påverkas den biologiska mångfalden av extremväder?

  De globala klimatförändringarna leder till att extrema väderhändelser såsom torka, kraftig nederbörd och värmeböljor blir fler och ... ... av insatser för att skydda hotade arter och miljöer. Även Artdatabanken är med i projektet för att risken från extremväderhändelser ska ...

  Publicerad: Wed, 07 Feb 2024 10:17:58 +0000
 • Kan skjuta färre vildsvin och ändå minska skadorna

  När det blir många vildsvin i ett område överanvänder de åkrar i sin jakt på mat. För förvaltningen innebär det att man inte behöver skjuta ... ... skogsvetenskap, institutionen för vilt fisk och miljö, SLU Artdatabanken samt Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt. Evelina Augustsson och ...

  Publicerad: Tue, 06 Feb 2024 07:29:40 +0000
 • Hallå där Marcus Arnesson: vad är Artportalen?

  Onsdag den 7 februari kommer biologen Marcus Arnesson från Naturskyddsföreningen till Torsås bibliotek. Han ska tillsammans med Agne ... – Det är en rätt häftig grej. Det är en databas som Artdatabanken i Uppsala har ansvar för, men som finns tillgänglig för alla via ...

  Publicerad: Fri, 02 Feb 2024 14:07:51 +0000
 • Lavar beroende av unik vedtyp riskerar dö ut

  Att döda träd är viktiga för biologisk mångfald är känt – men för många av de arter som lever på och av döda träd fungerar det inte med ... ... 27 olika lavarter. Sex av dem bedöms vara nära hotade SLU Artdatabankens rödlista. – Samtliga av de nära hotade arterna hittades på keloved ...

  Publicerad: Mon, 29 Jan 2024 10:55:41 +0000
 • Sex nya spindeldjur i Sverige 2023

  Sedan januari 2023 har sex nya spindeldjur påträffats i Sverige. Alla fynden är gjorda i Skåne. Några av arterna är sedan tidigare kända ... ... om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.

  Publicerad: Thu, 25 Jan 2024 17:45:32 +0000
 • Ny svensk bok om små fjärilar

  Kan en ny, behändig bok om mott skapa ett ökat intresse och kunskap om en ofta smutskastad grupp fjärilar? ... fick förfrågan om att skriva om mott till bokserien Nationalnyckeln, som SLU Artdatabanken ger ut. – Men det blev inget av med det. Då hade ...

  Publicerad: Tue, 23 Jan 2024 12:57:28 +0000
 • Naturskyddsföreningens nya opinionsverktyg – en årlig rapport

  Rapporten heter Miljön i siffror och är tänkt att komma i början av året som ett slags bokslut över föregående år. Naturskyddsföreningen ... ... föregående år. Naturskyddsföreningen använder sig av externa källor som Artdatabanken, SMHI och Jordbruksverket men hänvisar även till egna ...

  Publicerad: Tue, 23 Jan 2024 10:30:40 +0000
 • Bubbel från Byrån: Välkommet traditionsbrott

  Byrån utgår från att kritikerna tankade både bil och reservdunkar fulla innan nyår. Vetenskapens värld ett program om dinosaurier i Alaska. Naturskyddsföreningen och Artdatabanken får säga vad de vill, byrån är väldigt glad ...

  Publicerad: Tue, 23 Jan 2024 05:00:00 +0000
 • Näbbmössen lever hårt och dör unga

  Tajganäbbmusen sågs senast år 2000 i Sverige. Illustration: Veronica Ballart Lilja. ... , så egentligen vet nog ingen riktigt vad den har för sig, men Artdatabanken klassar den som livskraftig på rödlistan. Läs fler texter från ...

  Publicerad: Mon, 22 Jan 2024 12:57:13 +0000
 • Debatt Laglöst land i skogen

  Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna. ... håller koll på avverkningsanmälningar, skickar ut en person för att inventera till artdatabanken och sedan anmäler till domstol för att få ...

  Publicerad: Sun, 21 Jan 2024 10:00:00 +0000
 • Skogsbolaget utreds av åklagare – misstänks för olaglig avverkning

  Skogsbolaget SCA skulle skydda den sällsynta trolldruvemätaren. Nu har bolaget avverkat en av de sista skogarna där fjärilen lever. Delar ... ... som klimatförändringarna. En stor orsak till artdöden på land är skogsbruk. Källor: SLU Artdatabanken, IPBES och Naturvårdsverket.

  Publicerad: Fri, 19 Jan 2024 18:08:49 +0000
 • ”Någon massutrotning av arter förekommer inte Sverige”

  Med viss säkerhet kan hävda att skogsbruket legat bakom eller varit bidragande orsak till att nio arter försvunnit från landet sedan 1850. ... åren. I dag publiceras nya rödlistor vart femte år och arbetet samordnas av SLU Artdatabanken. Det finns flera olika ”hotkategorier” för de ...

  Publicerad: Fri, 19 Jan 2024 07:00:32 +0000
 • Spektakulär parasitstekel hittad i Sverige för första gången

  Parasitstekeln Lymantrichneumon disparis är en spännande art som inte tidigare noterats i Sverige. Men när SLU-studenten Tore Dahlberg ... ... som kröp fram. Den artbestämdes av stekelexperten Niklas Johansson på SLU Artdatabanken. Parasitstekeln lever stor del av sitt liv högt upp ...

  Publicerad: Thu, 18 Jan 2024 12:25:04 +0000
 • Skansen kunde inte skydda fjällrävarna – en är dödad

  En av Skansens två fjällrävar har dött, troligen attackerad av sin värsta fiende rödräven. Gunilla Brodrej skriver om ett nytt ... ... inkräktare, skadedjur, rovdjur samt fysiska skador”. Visa mer Enligt Artdatabankens röda lista är fjällräven klassad som ”Starkt hotad”. Det ...

  Publicerad: Mon, 15 Jan 2024 14:31:56 +0000
 • Sverige kan bli föredöme för övervakning av genetisk mångfald

  Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan ... ... i detta arbete än övriga länder, menar Henrik Thurfjell, miljöanalysspecialist på SLU Artdatabanken, som har deltagit i studien. Studien, ...

  Publicerad: Mon, 15 Jan 2024 14:31:40 +0000
 • Förbättrad övervakning kan skydda genetisk mångfald

  Varje levande varelse skiljer sig från andra varelser genom små skillnader i arvsmassan. Så när miljön förändras och blir ogynnsam för ... ... kommit lika långt, säger Henrik Thurfjell, miljöanalysspecialist på ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. I studien har forskarna, ...

  Publicerad: Mon, 15 Jan 2024 13:14:42 +0000
 • Kan dö ut: Älgstammen i Sverige krymper dramatiskt

  Foto: Wikipedia Commons Många förknippar älgen med Sverige, men snart kan detta vara ett minne blott. Älgstammen i Sverige står inför en ... ... arten. Älgens minskning beror på den snabba nedgångstakten, där Artdatabanken har beräknat att älgstammen minskat med nästan 30 procent ...

  Publicerad: Mon, 15 Jan 2024 07:13:39 +0000
 • Älgen kan dö ut – stammen minskar kraftigt

  Älgen kommer med stor sannolikhet att rödlistas framöver – alltså att den löper risk att dö ut. Det är inte på grund av att det finns för ... Henrik Thurfjäll som är ansvarig för rödlistningen av däggdjur på Artdatabanken berättar vad som kan göras för att bättra situationen. I ...

  Publicerad: Sun, 14 Jan 2024 14:15:00 +0000
 • Älgen minskar snabbt – kan klassas som hotad

  Älgen kan komma att klassas som en hotad art när den så kallade rödlistan uppdateras 2025, rapporterar SR:s Naturmorgon. Anledningen är ... Henrik Thurfjell, ansvarig för rödlistning av däggdjur på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, tycker att man bör kunna ...

  Publicerad: Sun, 14 Jan 2024 09:43:04 +0000
 • Älgen kan klassas som hotad på nästa rödlista

  Med största sannolikhet kommer älgen att bli rödlistad som nära hotad i nästa lista - Rödlista 2025/2026. Det säger Henrik Thurfjell som ... ... säger Henrik Thurfjell som är ansvarig för rödlistning av bland annat däggdjur på Artdatabanken, SLU, i Uppsala. Det är inte på grund av ...

  Publicerad: Sun, 14 Jan 2024 04:30:00 +0000
 • Öppet brev: Läs lagen – stoppa licensjakten på varg

  För att kunna bedöma vilken jakt som ska tillåtas behöver man läsa alla relevanta lagar, förordningar, direktiv och konventioner, skriver ... Den svenska vargen är fridlyst och klassad som starkt hotad av utrotning på Artdatabankens rödlista. Vargen har även ett strikt skydd i EU:s ...

  Publicerad: Wed, 10 Jan 2024 04:27:09 +0000
 • Kan bli möjligt att fortsätta fiska ål

  Ålfisket kan komma att öka i Sverige framöver. Bild: Getty. ... har mängden inkommande ålyngel till Sverige minskat med omkring 90 procent enligt Artdatabanken . För att skydda ålen får bara personer som ...

  Publicerad: Tue, 09 Jan 2024 19:12:12 +0000
 • Sluta minimera vargstammen

  Vargen i Sverige är rödlistad, utrotningshotad och inavlad, och ändå pågår licensjakten just nu. Stoppa den innan det är för sent, skriver ... Den svenska vargen är fridlyst och klassad som starkt hotad av utrotning på Artdatabankens rödlista. Vargen har även ett strikt skydd i EU:s ...

  Publicerad: Tue, 09 Jan 2024 05:43:44 +0000
 • Debatt Biologisk mångfald utarmas med skattemedel

  Att fungerande ekosystem är en grundförutsättning för vår civilisation, ja även för ekonomisk tillväxt, hoppas jag de flesta förstår. Att ... ... framtid. Det främsta hotet är förlusten av ängs- och betesmarker (Artdatabanken, 2020). Naturtyper som historiskt sett varit vanliga i ...

  Publicerad: Sat, 06 Jan 2024 07:24:19 +0000
 • SCA anklagas för att bidra till utrotningen av fjäril

  Under onsdagen demonstrerade flera miljöorganisationer mot SCA för avverkningar och bristande miljöhänsyn som hotar den biologiska ... ... artens livsmiljö. Nils Hydén, biolog och expert i SLU Artdatabankens rödlistekommitté för fjärilar, säger till Natursidan att det som skett ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 10:31:24 +0000
 • SCA anklagas för att bidra till utrotningen av hotad fjärilsart

  Under onsdagen demonstrerade flera miljöorganisationer mot SCA för avverkningar och bristande miljöhänsyn som hotar den biologiska ... ... artens livsmiljö. Nils Hydén, biolog och expert i SLU Artdatabankens rödlistekommitté för fjärilar, säger till Natursidan att det som skett ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 10:31:24 +0000
 • ”Jakt på hotade arter måste förbjudas”

  Artkrisen är ett faktum och överexploatering genom bland annat jakt pekas ut som en viktig drivkraft bakom utdöendet. Hur kan Sverige då ... ... rovdjur (Naturvårdsverket) 3. Jaktförordningen (Riksdagen) 4. Rödlistan (Artdatabanken) 5. Skjutna vilda djur 2021 (Jaktkritikerna) 6.

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 04:30:00 +0000
 • Naturtidskrifter

  Djur, växter och svampar Det finns flera biologiskt orienterade riksorganisationer med tidskrifter av olika slag i bagaget. Artdatabanken ... ... av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tar SLU Artdatabanken fram underlag till och förslag på vilka arter arter och ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 01:46:30 +0000
 • ”Sluta minimera vår vargstam”

  Länsstyrelserna i Värmland, Västra Götaland, Västmanland, Södermanland och i Örebro har beslutat om licensjakt på sammanlagt 36 vargar i ... Den svenska vargen är fridlyst och klassad som starkt hotad för utrotning på Artdatabankens rödlista. Vargen har även ett strikt skydd i EU´ ...

  Publicerad: Wed, 27 Dec 2023 10:00:00 +0000
 • Lodjuret har hittat tillbaka till söder

  Lodjuret försvann mer och mer under 1900-talet och arten hade en bred tillbakagång särskilt under 1970- och 80-talet. Den främsta orsaken ... ... även gjordes med övriga större rovdjur som varg och björn, berättar Artdatabanken . Idag är lodjuret rödlistat som sårbart och det finns ...

  Publicerad: Wed, 27 Dec 2023 06:06:53 +0000
 • Gammelskogens hotade fjäril

  Trolldruvemätaren finns bara kvar på knappt 70 platser i hela Västeuropa. Hälften av dem ligger i Sverige. Tidigare i år kan en av ... ... fjärilen sedan mitten av 1980-talet och är också expert i SLU Artdatabankens rödlistekommitté för fjärilar sedan 25 år. Det är inte bara en ...

  Publicerad: Tue, 26 Dec 2023 19:39:34 +0000
 • Tvestjärtar – i människans fotspår

  Tvestjärtar är insekter som är lätta att känna igen. De finns nästan överallt och många av oss har ofrivilligt fått bekanta sig med dessa, ... Mer om Dagens natur. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se Fler Dagens natur hittar ...

  Publicerad: Wed, 20 Dec 2023 10:34:44 +0000
 • Håll löftet och kräv att kabel grävs ner

  Vad är det Svenska Kraftnät mörkar när det gäller dragningen av kraftledningen mellan Munga och Hamra? ... jag inte ett dugg på efter att varit i kontakt med en arbetande SLU-Artdatabanken som menade att på den sträckan av cirka 50 km kan man säga ...

  Publicerad: Wed, 20 Dec 2023 07:00:00 +0000
 • Ny rapport om naturtypen sandstäpp

  Nu släpps en ny rapport "Sandstäpp – en en av våra ovanligaste naturtyper". Den ovanliga naturtypen har en särpräglad flora och funga ( ... ... – en av våra ovanligaste naturtyper Relaterade sidor: Kontaktinformation Anders Jacobson SLU Artdatabanken E-post: anders.jacobson@slu.

  Publicerad: Tue, 19 Dec 2023 13:12:48 +0000
 • Debatt Vindkraft – exploatering – en affärsidé

  Markbygdens vindkraftpark drivs helt i kommersiell regi, Kinesiska staten, förväntad omsättning 40 miljoner Euro. ”För 2023 bekräftar ... Jan Darpö, Juridiska institutionen Uppsala universitet/ Jonas Sandström , SLU ArtDatabanken ”Vindkraften och hänsynen till arterna”, 2021.

  Publicerad: Sun, 17 Dec 2023 10:12:31 +0000
 • Lär dig artbestämma parasitbin

  Blodbin och gökbin är två släkten av vilda bin som valt en annorlunda livsstrategi. Båda grupperna består uteslutande av arter som istället ... ... idé. Mer om Dagens natur. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se Dagens natur Linnés ...

  Publicerad: Thu, 14 Dec 2023 17:59:15 +0000
 • Vindkraftexploatering en affärsidé

  Men sanningen är att vindkraftexploateringen istället har blivit big business, en lysande affär för skrupellösa affärsmän inom utländska ... ... , juridiska institutionen Uppsala universitet, och Jonas Sandström, SLU Artdatabanken skriver i Vindkraften och hänsynen till arterna (2021) ...

  Publicerad: Thu, 14 Dec 2023 05:01:00 +0000
 • Flera avverkningar stoppas av sällsynt hackspett i inlandet

  Publicerad idag kl. 18:30 - Uppdaterad idag kl. 18:58 ... ... gör inga egna inspektioner och förlitar sig i hög grad på Artdatabankens noteringar som visar var man upptäckt hotade arter. De tittar även ...

  Publicerad: Wed, 13 Dec 2023 18:30:00 +0000
 • Holmen: ”Avskjutningen högre än tilldelningen”

  Skogsbolaget Holmen stödjer sig på andra mål än länsstyrelsen och låter jaga fler älgar än tilldelningen medger. Bolaget hänvisar ... ... , Ljusdal och in i Västernorrland. Tidigare i höst visade artdatabankens sammanställning att den svenska älgstammen minskar så pass att ...

  Publicerad: Mon, 11 Dec 2023 04:00:00 +0000
 • Älgjakten – ett minne blott?

  När årets älgjakt inleddes konstaterade Jakt & Jägare att den ”blir sig inte lik i år”. Orsaken? Tilldelningen av älgar hade minskat med ... ... ”, konstaterar Henrik Thurfjell, miljöanalysspecialist och ordförande i Artdatabankens expertkommitté för däggdjur, till Sveriges natur.

  Publicerad: Thu, 07 Dec 2023 09:24:14 +0000
 • Ilska och besvikelse efter möte om solcellsparken: ”Helt absurt”

  Vi sitter samlade runt ett kaffebord i Ås, hos Alf och Monika Öberg som kan få en enorm anläggning för solenergi bakom husknuten. ... i dag är klassad som riksintresse. I samma studie berättas att SLU Artdatabanken i nuläget identifierat 18 fynd av ”naturvårdsarter” inom ...

  Publicerad: Wed, 06 Dec 2023 04:00:00 +0000
 • Han lägger 700 timmar om året på hotad hackspett

  Han har tackat nej till släktingars begravningar och gått ut i skogen med feber. Allt för att hålla koll på den vitryggiga hackspetten – en ... ... på att äta insekter som lever i lövträd och kan inte längre överleva i skogar brukade med moderna metoder. Källa: SLU Artdatabanken.

  Publicerad: Sat, 25 Nov 2023 23:59:59 +0000
 • Svenska arter riskerar dö ut – pengar saknas

  Regeringens budgetnedskärningar slår hårt mot arbetet för att rädda hotade djur och växter, visar en enkät till landets länsstyrelser. ... ... är havsörnen där minskade miljögifter gett effekt. Källor: SLU Artdatabanken, Naturvårdsverket Här är hur många åtgärdsprogram för hotade ...

  Publicerad: Sat, 25 Nov 2023 13:34:31 +0000
 • Swedish species are at risk of extinction – lack of money

  This winter, significantly more barn sparrow chicks will die than last year. ... reduced environmental toxins have had an effect. Sources: SLU Artdatabanken, Swedish Environmental Protection Agency Here is how many ...

  Publicerad: Sat, 25 Nov 2023 11:56:16 +0000
 • Hoppet: Knäcka gåtan om resistenta almar

  ... ”Friska almar nära sjuka sökes!” Forskare försöker med ett upprop få allmänhetens hjälp att hitta almar som är resistenta mot almsjuka. Men ... ... på upp emot 90 procent under de kommande tio åren, enligt Artdatabanken . – Den enda framkomliga vägen att behålla almen som ett större ...

  Publicerad: Fri, 24 Nov 2023 13:21:55 +0000
 • Första fallet: Inhemsk granbarkborre angriper invasiv contortatall

  För första gången har det konstaterats att granbarkborren angriper den invasiva främmande arten contortatall. ... många av dessa gynnas av död ved . Contortatallen däremot klassas av SLU Artdatabanken som en invasiv främmande art med “mycket hög risk ...

  Publicerad: Fri, 24 Nov 2023 10:48:48 +0000
 • Öppet brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L...

  Just nu ligger en mycket viktig uppgift på regeringens bord: att ta fram en ny nationell strategi och handlingsplan för biologisk mångfald ... ... ) ProGeo, Sven Lundqvist Skansen, chef zoologiska avdelningen Jonas Bergman SLU Artdatabanken, chef Mark Marissink SLU Centrum för biologisk ...

  Publicerad: Thu, 23 Nov 2023 14:27:19 +0000
 • Miljövänliga julklappar och naturboks­tips

  Hos Naturarvet kan du köpa en ruta svensk skog som bevaras i en gammal skog. En ruta på 100 kvadratmeter kostar 1 000 eller 1 250 kronor. ... ... artbestämningsböcker (ett urval i bokstavsordning): • “ Blötdjur ” av SLU Artdatabanken • ” Den stora knoppboken ” av Claes Lööw • “ Flora ...

  Publicerad: Thu, 23 Nov 2023 12:30:00 +0000
 • BILDEXTRA: Här har bävern gått bärsärk – mitt i köpområdet

  Europa största gnagare – bävern – tycks trivas utmärkt i Linköping. Vid Ullevileden, mellan motorvägen och varuhuset Bauhaus, har bävern ... ... en halvmeter upp från basen. Grenarna och ibland stammen används, enligt Artdatabanken, för att bygga bo. Mindre kvistar används som föda.

  Publicerad: Wed, 22 Nov 2023 17:00:00 +0000
 • ”Alla måste få kunskap om hur det står till i skogen”

  Norska biologiprofessorn Anne Sverdrup-Thygeson har skrivit ett flertal kritikerrosade böcker om natur och ekologi. Hennes senaste bok ... ... , politik och kultur och låter oss förstå vilken roll skogen spelar i dagens natur- och klimatkris. För Utemagasinet berättar hon att det är ...

  Publicerad: Wed, 22 Nov 2023 08:32:00 +0000
 • Hundratals almar tas ned i Stockholm – almsjukan sprider sig

  Almsjukan fortsätter slå hårt mot landets alla almträd. I Stockholm fälls årligen flera hundra smittade almar och den senaste tiden har ... ... och de senaste 100 åren har antalet skogsalmar halverats. Enligt SLU Artdatabanken förväntas trädet minska med hela 95 procent de kommande ...

  Publicerad: Wed, 22 Nov 2023 07:48:49 +0000
 • Uttern ökar i antal

  Det blir allt fler uttrar i Sverige och arten kommer inte längre att räknas som hotad. Samtligt blir det allt färre minkar då de trängs ... ... falla ur rödlistan, säger Henrik Thurfjell, organismgruppansvarig, Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i ett pressmeddelande.

  Publicerad: Mon, 20 Nov 2023 06:30:19 +0000
 • Ny bok om skogens ekologi

  Den norska biologiprofessorn Anne Sverdrup-Thygesons bok ”Skogen – Om träd, människor och 25 000 andra arter” fick ett varmt mottagande när ... ... -Thygeson oss en viktig grund för att förstå vilken roll skogen spelar i dagens natur- och klimatkris, säger Cecilia Ek på Polaris Fakta.

  Publicerad: Sat, 18 Nov 2023 10:27:39 +0000
 • Kyrkans mark var möjligt revir för tretåig hackspett – skogen avverkades

  Ett möjligt revir för tretåig hackspett, rödlistad som nära hotad, har avverkats i Åsele kommun i år. Marken förvaltas av Svenska kyrkan, ... ... det aktuella området. Dels spår i form av ringhack rapporterat i Artdatabankens artportal 2023. Dels bedömdes delar av området vara lämpligt ...

  Publicerad: Fri, 17 Nov 2023 23:59:59 +0000
 • Omstridd gruva utmanar grön omställning

  Superren liten mineralfyndighet som ger fart åt klimatarbetet? Eller stort smutsigt dagbrott som slår ut höga naturvärden och traditionell ... ... i år. – Vi tar även med det som Naturskyddsföreningen rapporterat in i Artdatabankens portal. Det är ett kontinuerligt arbete att följa upp ...

  Publicerad: Wed, 15 Nov 2023 08:01:35 +0000
 • Uttern kan strykas från rödlistan

  Sveriges uttrar har återhämtat sig, men än finns orosmoln kring det simkunniga mårddjuret. ... vid nästa rödlistningstillfälle, säger Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken. Det uppskattas finnas omkring 4000 ...

  Publicerad: Sun, 12 Nov 2023 07:12:01 +0000
 • Därför är uttern inte längre en hotad art: ”Glädjande”

  Förbjudna miljögifter, trafikpassager och stoppad jakt har lett till att antalet uttrar i landet ökat och att det inte längre räknas som en ... I klippet svarar Henrik Thurfjell som är miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken på tre frågor om uttrar och artens återhämtning i ...

  Publicerad: Sun, 12 Nov 2023 04:30:10 +0000
 • Sorg, kamp och hopp på Härke

  På Härke konstcentrum pågår just nu en kamp för överlevnad där två konstnärer, på var sitt håll, kämpar för naturvärden som riskerar att gå ... Så jag dokumenterar vad som händer med dem och rapporterar mina fynd till artdatabasen, samtidigt som jag gör konst av fynden, säger Mari ...

  Publicerad: Fri, 10 Nov 2023 17:33:59 +0000
 • Uttern ökar i Sverige

  DJUR&NATUR ... ... , och den kan falla ur rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle, säger Henrik Thurfjell , organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken.

  Publicerad: Fri, 10 Nov 2023 14:47:33 +0000
 • Nu kan uttern andas ut – är inte längre en hotad art

  Uttern har ökat i Sverige och kommer inte längre att räknas som en hotad art. Beskedet glädjer Gunnar Westrin i Råneå som länge levt med ... ... vid nästa rödlistningstillfälle, säger Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken. I klippet hör du Gunnar Westrin om ...

  Publicerad: Fri, 10 Nov 2023 09:27:22 +0000
 • Minkens ärkefiende tillbaka i Sverige

  SverigeUttern förde tidigare en hård kamp för sin överlevnad och fanns endast fläckvis i Sverige.Nu är det vattenlevande mårddjuret ... ... sedan uppåt igen fram till i dag, förklarar Henrik Thurfjell på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet. – Vid 40-talets slut är ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 19:07:48 +0000
 • More otters in Sweden: “Can fall off the red list”

  More otters in Sweden: “Can fall off the red list” ... ... red listing occasion, explains Henrik Thurfjell, organism group manager SLU Artdatabanken, in a press release from the Swedish Environmental ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 19:06:31 +0000
 • Minken’s archenemy back in Sweden – Sydsvenskan

  Minken’s archenemy back in Sweden – Sydsvenskan ... ... , and then up again until today, explains Henrik Thurfjell at the Artdatabanken at the Swedish University of Agriculture. – At the end of ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 18:44:25 +0000
 • Landets uttrar kan andas ut

  Uttrarna har blivit fler i Sverige och kommer inte längre att räknas som en hotad art. Det är flera faktorer som ligger bakom att det är ... ... vid nästa rödlistningstillfälle, säger Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken, i ett pressmeddelande. Bedömningen är ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 14:42:00 +0000
 • Debatt Vindkraft - exploatering - en affärsidé!

  Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna. Darpö, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och Jonas Sandström, SLU ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, fram till i ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 14:38:17 +0000
 • Uttern inte längre hotad i Sverige

  SverigeI flera år har uttern varit hotad i Sverige. Enligt Naturvårdsverket har de nu ökat så pass mycket att den inte längre kommer att ... ... nästa rödlistningstillfälle, säger Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig vid SLU Artdatabanken, i ett pressmeddelande. Förbud mot gifter ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 12:43:25 +0000
 • The otter is no longer threatened in Sweden

  The otter is no longer threatened in Sweden ... ... it ends up in one of the red categories on the list that the Artdatabanken at the Swedish University of Agriculture (SLU) provides. There ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 12:28:36 +0000
 • Fler uttrar i Sverige: ”Kan falla ur rödlistan”

  Uttern har ökat i Sverige och kommer inte längre att räknas som en hotad art. ... rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle förklarar Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken, i ett pressmeddelande från ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 10:18:21 +0000
 • Fler uttrar – tas bort från rödlistan

  En publikation från Jägarnas Riksförbund JUST NU: Afrikansk svinpest i Sverige Uttern ökar i antal i Sverige och kommer inte att räknas ... ... tas bort från rödlistningen, konstaterar Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken. Sedan säger han: – Idag uppskattas 4 ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 10:18:00 +0000
 • Uttern anses nu livskraftig i Sverige

  Uttern ser inte ut att platsa i den kommande rödlistan. Med andra ord går det nu så bra för arten att den inte anses hotad. ... vid nästa rödlistningstillfälle förklarar Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken. Sprider sig i landet Det finns ...

  Publicerad: Wed, 08 Nov 2023 09:56:50 +0000
 • Gammelskog avverkad i Tornedalen

  En gammelskog i Tornedalen har kalavverkats, enligt Övertorneå naturskyddsförening, trots att både fridlysta och rödlistade arter hittats i ... ... fläckporing och lakritsmusseron . De är listade som sårbara i SLU:s artdatabank . Även gammelgransskål finns på äldre granar i området och ...

  Publicerad: Fri, 03 Nov 2023 15:08:08 +0000
 • Älgen ska diskuteras – rekordstort intresse för Sveriges vildnad

  Varje år arrangeras seminariet Sveriges vildnad, där fokus läggs på ett aktuellt ämne. I år handlar det om älgen – och rekordmånga har ... ... författare och fotograf 10.35-10.55 Kommer älgen att rödlistas? Henrik Thurfjell. Artdatabanken, SLU 11.00-11.05 Bensträckare 11.05-11.25 ...

  Publicerad: Mon, 30 Oct 2023 11:15:34 +0000
 • Fynddata ersätter Analysportalen

  Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av tjänsten Fynddata som hittas på https://fynddata.artdatabanken.se/ ... ... man ha konto hos SLU Artdatabanken Det är samma konto och inloggningsuppgifter för alla SLU Artdatabankens webbapplikationer och tjänster.

  Publicerad: Fri, 27 Oct 2023 13:09:01 +0100
 • Odlad havskatt kan dyka upp i fiskdisken i framtiden

  Havskatt är en omtyckt matfisk, men starkt hotad i svenska vatten enligt Artdatabanken. Men kanske kan den ändå hamna i fiskdisken i ... ... är en omtyckt matfisk, men starkt hotad i svenska vatten enligt Artdatabanken. Men kanske kan den ändå hamna i fiskdisken i framtiden. I en ...

  Publicerad: Fri, 27 Oct 2023 10:08:00 +0100
 • Konsensuskultur banar väg för klassamhälle och militarism

  Hur kunde det relativt jämlika Sverige låta företagsvinster gå före allt annat? frågar sig Fereshteh Ahmadi. Hennes förklaring är bland ... ... klassas 4 746 arter som rödlistade av de 21 700 som bedömts i Artdatabankens rödlista från 2020, en ökning från 2015 då siffran var 4 273.

  Publicerad: Fri, 27 Oct 2023 05:37:33 +0100
 • Hamas makt gynnar den israeliska högern

  Terrororganisationen Hamas är en ”bättre” fiende än PLO till den israeliska högern, eftersom de splittrar palestinierna och inte väcker ... ... klassas 4 746 arter som rödlistade av de 21 700 som bedömts i Artdatabankens rödlista från 2020, en ökning från 2015 då siffran var 4 273.

  Publicerad: Thu, 26 Oct 2023 15:50:24 +0100
 • Domstolar räddar allt fler skogar – miljöbalken gäller

  Den senaste tiden verkar något ha hänt. Bara sedan september har åtta domar från mark- och miljödomstolar stoppat avverkningar i skogar med ... ... till exempel. Eller få expertutlåtanden om skyddsvärda arter. SLU Artdatabanken har till exempel skrivit ett expertutlåtande om orkidén ...

  Publicerad: Thu, 26 Oct 2023 06:40:29 +0100
 • Artkrisen – krisernas kris

  De senaste åren tycks kriserna ha avlöst varandra: Det har varit pandemi, energikris, ekonomisk kris, säkerhetskris (och krig), för att ... ... klassas 4 746 arter som rödlistade av de 21 700 som bedömts i Artdatabankens rödlista från 2020, en ökning från 2015 då siffran var 4 273.

  Publicerad: Thu, 26 Oct 2023 05:26:59 +0100
 • Att dela ut priser till den som skjuter flest djur är inte viltvård

  Debatt Just nu pågår tävlingen Rovdjurskampanjen, där vinnaren årligen dödar hundratals djur, vissa rödlistade, och blir utnämnd till ” ... ... om bytet. ”Underbar trofé” Björnen är nära hotad enligt Artdatabanken och årets jakt eliminerar över 25 procent av stammen. Jens ...

  Publicerad: Thu, 26 Oct 2023 04:26:00 +0100
 • Jordstjärnor – en karismatisk svampgrupp att leta efter under hösten

  Jordstjärnor är intressanta och spännande svampar som dyker upp under sensommaren och hösten. De påminner om röksvampar men spricker upp ... ... om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.

  Publicerad: Wed, 25 Oct 2023 12:45:36 +0100
 • Invasiv fisk sprider sig – hotar svenska arter

  Den svartmunnade smörbulten sprider sig och dominerar nu i vissa svenska vatten, visar en ny DNA-analys. ... smörbult räknas som en främmande, invasiv art i Sverige. SLU Artdatabanken klassar den som en art med potentiellt stor ekologiskt effekt, ...

  Publicerad: Wed, 25 Oct 2023 06:20:26 +0100
 • 10 rödlistade fågelarter häckar på Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta

  Foto: Petter Duvander / Kraftringen Gravand, Tornseglare, Ärtsångare och Gulsparv är fyra av 10 rödlistade fågelarter som fattat tycke för ... ... i Örtofta som häckningsplats. Vart femte år publicerar SLU Artdatabasen tillsammans med 14 expertkommittéer en rödlista över Sveriges ...

  Publicerad: Wed, 18 Oct 2023 17:09:00 +0100
 • Nytt bi hittat i Sverige

  Brokadbi Epeoloides coecutiens har hittats i Sverige för första gången. Fyndet gjordes på en strandäng i Norrtälje kommun den 9 juli 2023. ... ... om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.

  Publicerad: Wed, 18 Oct 2023 15:14:17 +0100
 • I grunden tjädrigt ologiskt

  Natur- och miljöhänsyn i all ära men att lägga miljoner skattekronor på att skydda tjäder är i grunden tjädrigt ologiskt. ... bedöms ha varit stabil totalt i Sverige de senaste 15 åren, enligt Artdatabanken. Den som vill kan skjuta tjädern under jakt. Ändå innebar ” ...

  Publicerad: Wed, 18 Oct 2023 15:00:08 +0100
 • Sweco har hittat en ny invasiv kräfta i Mälaren

  Ett nytt invasivt kräftdjur har blivit identifierat i Mälaren. Märlkräftan Pontogammarus robustoides finns inte i svenska vatten sedan ... ... i Mälaren, blir den tredje av åtta arter av invasiva märlkräftor som Artdatabanken varnat för. Varför vi ser fler och fler invasiva arter ...

  Publicerad: Wed, 18 Oct 2023 06:00:00 +0100
 • Jägare väljer att ställa in årets älgjakt

  Det senaste året har allt fler jägare slagit larm: den svenska älgstammen är i fritt fall. Under älgjaktens första vecka i norra halvan av ... Enligt Fredrik Widemo pekar allt på att den kommer att rödlistas nästa gång Artdatabanken gör sin revision 2025. – Det betyder inte att den ...

  Publicerad: Mon, 16 Oct 2023 12:21:00 +0100
 • Nytt naturreservat i Skåne skyddar “botanisk pärla”

  Markägaren kontaktade länsstyrelsen och nu är slåtterängar, betesmarker och ädellövskog skyddade för framtiden samtidigt som markägarna ... ... staren att öka i antal. Den klassas numera som sårbar av Artdatabanken, säger Johan Johnmark. Bland andra fåglar kan nämnas gröngöling, ...

  Publicerad: Mon, 16 Oct 2023 09:54:15 +0100
 • Inkräktaren i havet kan bli nästa fisk på tallriken

  Hur ska den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult stoppas? Kanske i munnen. Nu ska forskare och skånska fiskeriföretag undersöka om arten ... ... och längs Stockholmskusten. Under 2022 registrerades över 700 svenska fynd i artdatabanken. Fisken blir inte längre än 25 centimeter lång, ...

  Publicerad: Sat, 14 Oct 2023 16:00:00 +0100
 • ”Avverkningen ska ske utan att den upplevs som ett kalhygge”

  Alla tallar som är äldre än 200 år kommer att få stå kvar, när skogsområdet väster om återvinningscentralen avverkas.Ett 22 hektar stort ... ... finns det flera olika svamparter som finns med i Artdatabankens rödlisteförteckning. Medlemmar i Nedre Härjedalens Naturskyddsförening har ...

  Publicerad: Thu, 12 Oct 2023 04:00:59 +0100
 • Säsong för irriterande älgflugan – här är deras hemliga liv

  För svampplockare och älgjägare är hjortflugan - även kallad älgfluga - ett välbekant höstfenomen i skogen och bakom det irriterande första ... ... intrycket döljer sig en organism med fascinerande egenheter. Moa Pettersson på Artdatabanken berättar om hur honan ”ammar” sin larv. Hör ...

  Publicerad: Wed, 11 Oct 2023 17:29:21 +0100

Kontaktinformation

Anton Nyström, kommunikatör
SLU Artdatabanken
anton.nystrom@slu.se, 018-672417, 076-1164113