SLU Artdatabanken i media

Senast ändrad: 12 december 2023

← I media

← Start

 • Öppen myr blir trädklädd – klimatförändringar en del av problemet

  Myrar är viktiga komponenter i det svenska landskapet och utgör unika livsmiljöer för många arter. Men under de senaste årtiondena har ... än produktionen av växtbiomassa i en myr. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

  Publicerad: Wed, 12 Jun 2024 17:06:41 +0100
 • Småföretagen ska inte kompensera för statens misslyckande

  Att likt VF:s ledarskribent Linda Westerlind (i papperstidningen 27 maj) försvara dagens artskydd i skogen innebär att man tycker det är ok ... Sverige – i alla fall inte till följd av vårt skogsbruk. I Artdatabankens rödlista bedöms runt 20 000 arters status. Knappt tio procent av

  Publicerad: Tue, 11 Jun 2024 05:15:00 +0100
 • Stark och sorgmättad konst om skogen i våra hjärtan

  Skogen är i fokus på flera utställningar, som lyfter hyperaktuella frågor om dess egenskaper och värden i en tid då biologisk mångfald ... 80 procent skyddas av urfolk. I utställningshäftet återges fakta som att SLU Artdatabanken år 2020 rödlistade 4746 arter i Sverige, som

  Publicerad: Sat, 08 Jun 2024 14:01:46 +0100
 • Färre måsfåglar i Vänerns skärgårdar

  Vänerns måsfåglar har det kämpigt och minskar i antal. De enda ljuspunkterna är tärnorna som verkar trivas gott, där fisktärnan får räknas ... arterna har en stabil trend, men finns trots det med på Artdatabankens rödlista som nära hotade. Fågelskärens största måsfåglar är havstrut

  Publicerad: Sat, 08 Jun 2024 09:17:34 +0100
 • Debatten om skogen alltmer polariserad – forskare söker vägar...

  Tord Snäll, forskare vid SLU Artdatabanken, vill undersöka flera aspekter av skogens nytta. Foto: Annika Digréus/Svergies Radio. Flera ... Tord Snäll, forskare vid SLU Artdatabanken, vill undersöka flera aspekter av skogens nytta. Foto: Annika Digréus/Svergies Radio. Flera

  Publicerad: Fri, 07 Jun 2024 16:43:00 +0100
 • Från första till sista – nu sammanfattas nyckelbiotoperna

  Ärendebeteckning N1-1993: Den allra första nyckelbiotopen registrerades 1993 i Murstensdalen norr om Karlskoga i Värmland. I dag ingår ... SKOGENs intervju med Lena Gustafsson i samband med att hon tilldelades Artdatabankens naturvårdspris tidigare i år. TITTA / TRE FILMER Här

  Publicerad: Fri, 07 Jun 2024 05:00:00 +0100
 • Li L'Estrade Hellre bananflugor än Hitlerälskande idioter

  ... ”Visste du att bondsyrenen räknas till en invasiv art?” Grannen hade precis planterat ett antal skott i sin nya trädgård när hon fick höra ... till att den numera är invasiv. Ena halvan av mig vill ignorera artdatabankens lista över invasiva arter, jag tänker för mig själv att det

  Publicerad: Thu, 06 Jun 2024 18:31:42 +0100
 • Växter i fel natur: Hoppas invasiva veckan sprids över hela landet

  Lupiner, parkslide och stillahavsostron i Bohuslän lever farligt denna veckan, för då arrangeras ”I fel natur – invasiva veckan”. Ett 20- ... söderut Sverige är hårt drabbat från Mälardalen och söderut. Enligt artdatabanken är de värsta djurarterna bland annat mink, signalkräfta

  Publicerad: Wed, 05 Jun 2024 10:21:00 +0100
 • Naturvärdes-, artinventering och artskyddsutredning för Boarp 2:32...

  Båstads kommun bjuder in till anbudslämning på direktupphandling av Naturvärdes-, artinventering och artskyddsutredning för Boarp 2:32 m.fl ... inom eller i nära anslutning till planområdet som är listade på artdatabankens rödlista och/eller i artskyddsförordningen samt redogöra för

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 07:49:02 +0100
 • Invasiv syren – mer nytta än problem

  Den ljuslila syrenen är en av våra vanligaste och kanske också mest lyckoframkallande buskar – nu också beskriven som invasiv. hur är det med den saken? Är syrenen invasiv? Svar ja. I Artdatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), klassas risken för att den

  Publicerad: Sun, 02 Jun 2024 16:45:15 +0100
 • Experten: Syrenen en invasiv art att hålla koll på

  Mora Aronsson berättar att syren är en inavasiv art som har börjat sprida sig snabbare. Foto: Privat. Syren är med på Artdatabankens ... har börjat sprida sig snabbare. Foto: Privat. Syren är med på Artdatabankens risklista över invasiva arter som har hög risk att skada vår

  Publicerad: Sat, 01 Jun 2024 09:01:00 +0100
 • Experten: Syrenen är en invasiv art att hålla koll på

  Mora Aronsson berättar att syren är en inavasiv art som har börjat sprida sig snabbare. Foto: Privat. Trädgårdsklassikern syren är med på ... sig snabbare. Foto: Privat. Trädgårdsklassikern syren är med på Artdatabankens risklista över invasiva arter som har hög risk att skada vår

  Publicerad: Sat, 01 Jun 2024 08:03:00 +0100
 • Debatt: Miljölagstiftningen – inte ornitologer – stoppar avverkningar

  Svar till "Några få fågelskådare stoppar avverkning efter avverkning" De senaste 70 åren, sedan kalhyggesbruket inleddes, har en gigantisk ... och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2020" skriver SLU Artdatabanken om orsakerna till rödlistning "Två övergripande faktorer

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 15:00:00 +0100
 • Här är växterna du ska rycka upp ur trädgården

  Det finns flera arter som är problematiska för ekosystemet. En del av dem är klassade som invasiva, andra kan bli det nationellt in en snar ... vissa hotade strandmiljöer. Eventuella förekomster bör utraderas, enligt Artdatabanken. Spärroxbär Bild: Agnieszka Kwiecień Spärroxbär En

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 11:46:14 +0100
 • Svalor på lager – skyddsjakt kunde undvikas på Martin & Servera

  Två svalor flög in på Martin & Serveras lager – och stannade där. Företaget fick skjuta dem, men lyckades med fredligare metoder. Den beviljades av Länsstyrelsen i Uppsala. "Ladusvala är enligt Artdatabanken livskraftig och skyddsjakt efter en individ kommer inte att

  Publicerad: Wed, 29 May 2024 10:00:00 +0100
 • Är de här världens fulaste djur?

  LivsstilDe är nakna, har utstående tänder, långa horn och näsor, stora huvuden och rullar sig i bajs för att alla ska lukta likadant. De är ... REX Bild: Domenico Stinellis Källa: Nationalencyklopedin, National Geographic, Artdatabanken, WWF, Havs- och vattenmyndigheten, San Diego

  Publicerad: Sun, 26 May 2024 13:04:14 +0100
 • Skyddsjakt i livsmedelslager i Enköping

  Ett företag i Enköping har fått tillstånd till skyddsjakt i sin lagerlokal. Fåglar hotar livsmedel som förvaras i byggnaden. också på den andra svalan beviljats. "Ladusvala är enligt Artdatabanken livskraftig och skyddsjakt efter en individ kommer inte att påverka

  Publicerad: Sat, 25 May 2024 16:00:00 +0100
 • Så långt före resan ska du boka flyget – spara 1 240 kronor

  Vill du vara säker på att få bästa möjliga pris på flygbiljetten? Då ska du se till att boka vid "rätt" tidpunkt i förhållande till avresan ... Om du letar efter specifika fåglar i Sverige kan du söka på Artdatabankens webbplats Artfakta eller helt enkelt läsa på Wikipedia. På vissa

  Publicerad: Sat, 25 May 2024 09:39:58 +0100
 • Myggexperten: Juni blir riktigt jobbig på många håll

  Nyligen fångades 7 000 skogsmyggor in på en och samma plats vid Nedre Dalälven, vilket kan vara rekord. Det signalerar att en ”riktigt ... Om du letar efter specifika fåglar i Sverige kan du söka på Artdatabankens webbplats Artfakta eller helt enkelt läsa på Wikipedia. På vissa

  Publicerad: Sat, 25 May 2024 06:26:36 +0100
 • Invasiv växt kan ha gjort comeback – spirade i förskolans häck

  Ystad kommuns har fört en lång kamp mot jättelokans utbredning. Enligt fynd kan den invasiva arten ha gjort comeback i Västra sjöstaden. på fyra dagar, säger skolchefen som skickat bilder på växten till artdatabanken dit man kan vända sig om man upptäckt en invasiv art. Dit

  Publicerad: Thu, 23 May 2024 18:00:00 +0100
 • Biodiverse 2/24: Taxonomi och mångfalden av arter

  Varför behöver vi egentligen kunna urskilja och namnge arter? Nyfikenhet är ett nog så gott argument, men mycket i samhället skulle vara ... för avnämarna? Slutligen låter vi en taxonomisk nyckelaktör, SLU Artdatabanken, beskriva hur de använder taxonomin i sitt naturvårdsarbete.

  Publicerad: Thu, 23 May 2024 13:08:30 +0100
 • ”Rädda Krafslösaskogen för framtiden”

  Kommunpolitik i Kalmar stort antal växter och djur. Enligt en sammanställning från Artdatabankens artportalen finns minst 12 rödlistade arter i Krafslösaskogen.

  Publicerad: Thu, 23 May 2024 05:37:34 +0100
 • ”Experimentera mera i statens skogar”

  Lena Gustafsson är professor emeritus vid institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala och pensionerad sedan ett antal år, men det betyder ... är väldigt liten, säger Lena Gustafsson. Nyligen fick hon SLU Artdatabankens naturvårdspris för 2024. Det är ovanligt att detta pris går

  Publicerad: Wed, 22 May 2024 06:45:00 +0100
 • Biologiska mångfaldens dag uppmärksammas med ”artrally-bingo”

  Foto: Hasse Holmberg/FOTOGRAFERNA HOLMBERG Idag är det den biologiska mångfaldens dag - vilket bland annat uppmärksammas på ... på naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Ulf Bjelke , sakkunnig inom arter på SLU artdatabanken. P1 Morgon p1morgon@sverigesradio.se

  Publicerad: Wed, 22 May 2024 05:59:00 +0100
 • Prakttrappmossa – lätt att känna igen men svår att finna

  Prakttrappmossa är en ny art för Sverige men har troligtvis funnits här en längre tid. Arten, som är stor och lätt igenkännbar för den ... att förebygga miljö- och klimatproblem. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se Slemsvamp

  Publicerad: Tue, 21 May 2024 11:27:20 +0100
 • Vi upptäcker nya arter hela tiden

  Matz Hannertz och Per Simonsson. ARTIKEL I takt med att det blir varmare i Sverige flyttas gränserna för klimatzonerna årligen en mil ... i dag totalt 18 arter som är akut hotade av skogsbruk enligt SLU Artdatabanken som sammanställer den så kallade rödlistan. För att platsa

  Publicerad: Thu, 16 May 2024 07:22:01 +0100
 • Årets trädgårdskryp 2024: Liten juvel som komplicerar begreppen

  För fjärde året i rad har Rikare trädgård, där Natursidan ingår, utannonserat Årets trädgårdskryp. 2024 års vinnare är familjen guldsteklar ... betyg för din trädgård, berättar Alexander Berg, expert på guldsteklar på SLU Artdatabanken: – Guldsteklar är en indikation på att det är

  Publicerad: Thu, 16 May 2024 07:10:07 +0100
 • Slemsvamp – varken svamp eller djur, men kanske en törnrosa?

  De kryper fram men kan inte gå, de älskar havregryn och gamla murkna växter och kan sova i hundra år. Slemsvampar är en fascinerande ... att sprida och öka kunskapen om slemsvampar i Skandinavien har SLU Artdatabanken ett samarbete med Naturhistorisk museum i Oslo och norska

  Publicerad: Wed, 15 May 2024 19:27:47 +0100
 • Ogräs hyllas i utställning och ny bok

  Ny utställning, som öppnar på biologiska mångfaldens dag 22 maj, hyllar ogräsen. inte bara insekter utan också oss människor. Niklas Johansson på SLU Artdatabanken har varit expert på sambanden mellan insekter och växter.

  Publicerad: Mon, 13 May 2024 10:45:01 +0100
 • Den ultimata boken om grod- och kräldjur

  Hoppas ingen annan just nu sitter och skriver på en bok om grod- och kräldjur. år som forskare, vetenskaplig ledare på Nordens Ark, naturfilmare och i Artdatabankens expertkommitté. Ett lika säkert bevis är boken “Grod-

  Publicerad: Wed, 08 May 2024 18:57:47 +0100
 • Märklig vår på Ottenby fågelstation

  M ed näbben före åker lövsångaren ner i en gammal filmrulleburk. Och så upp på vågen – 9,7 gram. Mer än så väger inte den lilla fågeln som ... har tidigare varit livskraftig, men räknas nu som nära hotad i Artdatabanken. Ett äldre par som är på guidning i ringmärkningslabbet får

  Publicerad: Sat, 04 May 2024 12:50:25 +0100
 • Martina fick tillbaka större vattensalamander till Judarskogen

  Ekologen Martina Kiibus såg till att större vattensalamander kom tillbaka till Judarskogen i Bromma. Foto: Karin Gyllenklev En dag var den ... återskapa lekvatten kan vi gynna arten jättemycket, berättar Henrik Thurfjell på SLU Artdatabanken. Karin Gyllenklev karin.gyllenklev@sr.se

  Publicerad: Sat, 04 May 2024 06:00:00 +0100
 • Se ner – huggormarna är på bettet

  Med vår och parningssäsong blir huggormarna allt mer aktiva – och synliga i klungor. – Men att ormen skulle vara mer farlig nu än i sommar ... ska man alltid uppsöka sjukvård och ett bitet husdjur ska alltid kontrolleras av veterinär. Källor: SLU Artdatabanken och Djurens vårdguide

  Publicerad: Thu, 02 May 2024 18:25:18 +0100
 • Superår för kameleontskålar

  Kameleontskålen är en ovanlig syn de flesta år, men när man väl upptäcker den är det en fröjd för ögat. Svampen är vackert färggrann och ... att analysera arters förändringar över tid. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se Lär

  Publicerad: Thu, 02 May 2024 15:58:31 +0100
 • Osäkerhet kring artskyddet dödar marknaden

  Våra politikers oförmåga att skapa ordning i vad som gäller kring juridiken med artskyddet bidrar nu till att marknaden sätts i gungning. ... som har lagts på is efter registrerade fynd av orkidén knärot i artdatabanken. Det aktuella området som var registrerat var cirka 17 hektar

  Publicerad: Thu, 02 May 2024 12:00:00 +0100
 • Rapportera fynd av svartpälsbi

  Svartpälsbi, hona. Foto: David Lundgren. Våra vilda bin har en tuff tillvaro och minskar i antal, eftersom deras livsmiljöer har ... med foto. Registrera dig som ny användare för att rapportera i Artdatabanken på https://ids.artdatabanken.se/account/create?returnUrl=https:

  Publicerad: Wed, 01 May 2024 15:11:00 +0100
 • Insektspollinerade växter försvinner

  Behövs “brådskande bevarandeinitiativ” cirka en tredjedel arter av vilda bin och humlor på Artdatabankens rödlista, enligt Naturskyddsföreningen . Även globalt minskar dessa arter

  Publicerad: Tue, 30 Apr 2024 14:33:48 +0100
 • Nej till utsättning av fisk: ”De största förlorarna är...

  I år kommer det troligen inte att bli något fiske efter ädelfisk i Skillerälven, mellan Kvarnbron och Storbrodammen. Länsstyrelsen i ... finns öring och flodpärlmussla. Länsstyrelsen hänvisar till att det enligt artdatabanken bedöms föreligga en hög risk för regnbåge, som är

  Publicerad: Mon, 29 Apr 2024 16:00:00 +0100
 • Att se en älg på riktigt är något annat än TV

  Prognoserna talar äntligen om lite värme. Jag vet att meteorologerna säger att april har varit som det brukar. De har säkert rätt, men ... föräldrars SAAB 95. Sedan millennieskiftet har älgstammen minskat kraftigt. Artdatabanken räknar med att vi fått tolv procent färre älgar.

  Publicerad: Sun, 28 Apr 2024 15:00:00 +0100
 • Hon får Naturvårdspriset 2024

  Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi, får SLU Artdatabankens naturvårdspris 2024, detta för att hon ”trots ofta obekväma ... Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi, får SLU Artdatabankens naturvårdspris 2024, detta för att hon ”trots ofta obekväma sanningar

  Publicerad: Fri, 26 Apr 2024 12:14:00 +0100
 • Krönika: Skogs­konferens med lösningar och rökridåer

  Den årliga Flora- och faunakonferensen hade i år skogen som tema och under dagens många föredrag och samtal var det några ämnen som återkom ... och började både starkt och tydligt. Mark Marissink, chef för SLU Artdatabanken, berättade att även om deras rapporter och studier försöker

  Publicerad: Thu, 25 Apr 2024 12:43:39 +0100
 • Här vinner ”Måspojken” mästerskapet i fågelskrik

  EM i måsskrik är avgjort. Guldet gick till nioåriga Cooper Wallace från Storbritannien. – Vi vill väcka sympati för måsar som är viktiga ... nu måste de klara sig på fisk i stället, har Henrik Thurfjell, miljöanalysspecialist vid SLU:s artdatabank, tidigare sagt till TV4.

  Publicerad: Thu, 25 Apr 2024 02:41:22 +0100
 • Naturvårdspriset 2024 går till Lena Gustafsson

  SLU Artdatabankens naturvårdspris 2024 går till Lena Gustafsson för hennes enastående förmåga att vara enande kraft inom den konfliktfyllda ... mångfald har varit mycket värdefulla, säger Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken. Prisutdelningen skedde på Ultuna campus i Uppsala, i

  Publicerad: Wed, 24 Apr 2024 12:30:30 +0100
 • Lär dig känna igen olika insektsgrupper

  Visste du att silverfisk är en insekt inom ordningen silverborstsvansar? Eller att 26 av världens 30 insektsordningar är representerade i ... att analysera arters förändringar över tid. Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

  Publicerad: Tue, 23 Apr 2024 14:26:05 +0100
 • Odla egen humle och bli humleproducent - hur du kommer igång

  I denna tredje del av artikelserien om att starta gröna verksamheter kommer vi gå igenom lite grundläggande om vad man kan behöva veta för ... På Julita Gård har man flera sorter till salu och en artdatabank över många av våra svenska humlesorter att botanisera bland. Svenska

  Publicerad: Sun, 21 Apr 2024 23:52:22 +0100
 • KRÖNIKA: Fågelskogen räddad – varje liten naturplätt räknas!

  Hur litet kan ett område vara för att bedömas som natur värd att bevara? Litet! svalor är det bara ladusvala som har en stabil population”, enligt Artdatabanken. I fjol uppgav tidningen Syre att Europas fåglar sedan 1980

  Publicerad: Sat, 20 Apr 2024 06:15:00 +0100
 • Stora förändringar i fågellivet genom klimatpåverkan

  Bristen på insekter kan slå hårt mot flyttfåglarna som kommer ovanligt tidigt till Uppland i år. Och klimatförändringarna har stor påverkan ... går det inte bra, säger Johan Nilsson, miljöanalytiker vid SLU:s artdatabank. Det är bland annat lövsångare, svartvit flugsnappare och

  Publicerad: Fri, 19 Apr 2024 18:00:00 +0100
 • Rekordår för rapportering av arter

  Aldrig förr har så många rapporterat så många fynd. Med siffror som till och med överträffade pandemiåret 2021 blev 2023 ett rekordår för ... det styr till stor del vilka arter som får flest inrapporteringar. SLU Artdatabanken är tacksam för alla rapporter och premierar inte någon

  Publicerad: Fri, 19 Apr 2024 12:40:45 +0100
 • Hon blir ny ordförande för hyresgästföreningen

  Här presenteras föreningslivsreferat som skickats in till NKP. Den här gången är det Hyresgästförening i Kristinehamn, AQ, Lions Club och ... många som 120 exemplar av den rödlistades svampen som rapporterades till artdatabanken. Under april och maj ordnade vi efter önskemål från

  Publicerad: Thu, 18 Apr 2024 08:00:00 +0100
 • De tar kamp mot solcellsparken: ”Horribelt att riva växande skog”

  Förra året gick det rykten om en solcellspark i området just söder om Torsås. En stor vit Tesla stod plötsligt parkerad på stickvägen. skyddsvärda djur eller växter här. Men att det inte finns inrapporterat i artdatabanken betyder inte att det inte finns. Och en annan sak:

  Publicerad: Thu, 18 Apr 2024 05:05:01 +0100
 • Så gör du om du upptäcker en invasiv art

  Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp har flyttats från sin ursprungliga miljö. I sin nya omgivning börjar arterna ... för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. Rapportera förekomst till artdatabanken: Här kan du rapportera observationer av vissa

  Publicerad: Wed, 17 Apr 2024 09:24:12 +0100
 • Nyvaken läderlapp jagar flugor mitt på dagen

  Som en flaxande liten fågel flög fladdermusen runt bland de kala träden. Säkerligen hade den just vaknat ur sin långa vinterdvala ... Dvärgpipistrellen hör dit, och har aldrig varit noterad i Artdatabankens så kallade rödlista. Fridlysningen innebär att alla fladdermöss

  Publicerad: Tue, 16 Apr 2024 05:00:00 +0100
 • Intern strid på Naturvårdsverket: ”Vi agerar ovetenskapligt”

  Två tjänstemän på Naturvårdsverket menar att myndigheten gör en ovetenskaplig bedömning av hur mycket naturbetesmarker Sverige behöver ... hotad. Den viktigaste orsaken till fältgentianans tillbakagång är enligt SLU Artdatabanken att slåtter och bete på ogödslade gräsmarker har

  Publicerad: Mon, 15 Apr 2024 05:46:07 +0100
 • Friska askar förädlas för framtiden

  Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt ... spanska flugan, askdvärgbocken och asknätfjärilen. Asken är rödlistad av Artdatabanken och klassas sedan 2015 som en akut hotad existens.

  Publicerad: Thu, 11 Apr 2024 14:05:37 +0100
 • Lär dig att känna igen familjer inom gruppen skinnbaggar

  Skinnbaggar är en mångskiftande organismgrupp. I Sverige finns ungefär 650 arter fördelade på 43 familjer. Här finns både kända och okända ... Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se Mer från Dagens natur Vargspindlar jagar inte i

  Publicerad: Thu, 11 Apr 2024 12:36:28 +0100
 • Vi kommer ångra att stenmården släpps in

  Har du sett en stenmård? Antagligen inte. Till skillnad från sin släkting mården ska den inte finnas i Sverige. Mårdar är dessutom aldrig ... Som fripassagerare i en lastbil tycks vara den vanligaste teorin. Artdatabasen och Naturvårdsverket klassar den som en främmande art. Vilka

  Publicerad: Thu, 11 Apr 2024 05:00:00 +0100
 • Christina Mångård: Ledarkrönika: Ingen jakt på ejder i år heller

  Flera av öns smidiga jaktkanoter byggdes en gång uppe på vinden i huset där vi bor av båtbyggaren Måns Olof Svensson. heller. Och ejdern, den blev kategoriserad som starkt hotad av Artdatabanken. Sedan sommaren 2021 har regeringen beslutat att all allmän

  Publicerad: Wed, 10 Apr 2024 15:00:00 +0100
 • Svenska räkor tappar miljömärkning

  Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning! men har sedan fortsatt att minska fram till år 2020, enligt Artdatabanken . Internationella Havsforskningsinstitutet (ICES) bedömer i sina

  Publicerad: Tue, 09 Apr 2024 13:07:09 +0100
 • Mufflonfåren sprider sig snabbt – kan ha satts ut olagligt

  Mufflonfår kan sprida sjukdomar till tamfår. Foto: Viktoria Österström/Artdatabanken Mufflonfåren blir fler i Sotenäs kommun. Hur de ... Mufflonfår kan sprida sjukdomar till tamfår. Foto: Viktoria Österström/Artdatabanken Mufflonfåren blir fler i Sotenäs kommun. Hur de kommit

  Publicerad: Tue, 09 Apr 2024 10:51:00 +0100
 • Så här gör du för att bina ska trivas

  Nyheter Det finns många olika sorters bin och alla fyller en viktig funktion som pollinatörer. Landvetterbon Monica Böttcher har skrivit en ... återkommande betesuppehåll gynnar väddarter eftersom dessa inte utgör favoritfödan. Källa: SLU artdatabanken. Ämnen i den här artikeln

  Publicerad: Sun, 07 Apr 2024 11:24:28 +0100
 • Svenska räkor inte längre miljömärkta

  Till slut tog MSC bort sin certifiering från nordhavsräkan. åren 2010–2020 har populationen minskat med ungefär 20 procent, enligt SLU Artdatabanken . Det medför att arten klassas som Nära hotad i

  Publicerad: Fri, 05 Apr 2024 10:00:00 +0100
 • Här vill man bilda ett kommunalt naturreservat – "Ett 70-tal rödlistade arter"

  Vimmerby kommun behöver bättra på sitt rykte. Det anser Naturskyddsföreningen och genom Ulf Fransson har föreningen lämnat in ett ... 17 fridlysta arter har påträffats i området och rapporterats till Naturvårdsverkets artdatabank. Att skogen bör bevaras för sitt höga värde

  Publicerad: Thu, 04 Apr 2024 17:00:00 +0100
 • ”Drakdjuret” väckte Kenneths intresse – har varit på tröskeln till hotad

  Den större vattensalamandern är ett groddjur med svans som påminner om en liten drake. Foto: Privat När Kenneth Nilsson promenerade med ... var omkring tio centimeter, berättar han. – Jag gick in på artdatabanken och såg att det hade gjorts fyra observationer i vårt område förra

  Publicerad: Thu, 04 Apr 2024 05:00:00 +0100
 • Vargspindlar jagar inte i flock

  Ett gott vårtecken för den naturintresserade är när vargspindlarna dyker upp. Vargspindlar är en av de mer välkända spindelfamiljerna med ... arters förändringar över tid. Artportalen Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

  Publicerad: Wed, 03 Apr 2024 20:05:09 +0100
 • Bävrar i full färd med att fälla träd längs Fyrisån

  Då och då huserar bävrar i Uppsalatrakten. Men att de finns så centralt som vid Fyrishov hör inte till vanligheterna. bävrar befinner sig i och kring Uppsala är inte helt ovanligt. Artdatabanken vid SLU tar emot information från allmänheten om fynd i naturen

  Publicerad: Tue, 26 Mar 2024 19:00:00 +0000
 • Utlysning av bidrag för taxonomisk forskning

  Årets utlysning av forskningsbidrag från Svenska artprojektet har nu öppnat. Fram till 28 maj kan du som ägnar dig åt taxonomisk forskning ... projekt. Inom ramen för regeringsuppdraget Svenska artprojektet utlyser SLU Artdatabanken varje år bidrag till taxonomisk forskning.

  Publicerad: Tue, 26 Mar 2024 13:56:55 +0000
 • Replik: Skogen är mer än råvara till industrin

  Inom de gemensamma tillgångarna, som skogen faktiskt är, måste fler än ett perspektiv råda. Skogen är mer än en resurs till pappersmassa ... bofasta och rödlistade arter. Samma siffra för Norrland är enligt Artdatabanken 423 och för Svealand 100 arter. Några arter knutna till

  Publicerad: Tue, 26 Mar 2024 03:10:00 +0000
 • Så gör du för att adoptera en damm och räkna grodorna i den

  Vanlig groda, i parning. Foto: Jojo [CC-BY-SA-3.0] Nu efterlyser forskarna allmänhetens hjälp för att få koll på hur det går för våra ... du ”adoptera” den och räkna djuren du ser, berättar Henrik Thurfjell på SLU Artdatabanken. Mer info finns här , och här är en länk till ett

  Publicerad: Sat, 23 Mar 2024 05:48:00 +0000
 • Nu vaknar Sveriges grodor – så känner du igen deras sång

  Grodor och paddor börjar lämnat sina ensliga vintergömmor och samlas för lek. Då är det lätt att urskilja olika sorters grodor, bara genom ... genom att lyssna på deras sång. Och biologen Henrik Thurfjell från SLU Artdatabanken har minnesknep för att känna igen olika grodors ljud.

  Publicerad: Sat, 23 Mar 2024 05:00:00 +0000
 • Scharlakansskålar – ett vårtecken att spana efter

  När vintern övergår till vår tittar scharlakansskålarna fram. De lysande klarröda skålsvamparna kan bli upp till fem centimeter i diameter ... arters förändringar över tid. Artportalen Ulrika Sehlberg Samuelsson, redaktör SLU Artdatabanken ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

  Publicerad: Thu, 21 Mar 2024 15:58:55 +0000
 • WWF: Dags för Sverige att räkna igelkottar

  De omtyckta igelkottarna minskar i Sverige. Deras livsmiljöer i naturen försvinner och de trivs inte så bra i våra välstädade trädgårdar ... igelkott alls! All information som samlas in skickas sedan till Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet, som WWF inlett ett samarbete

  Publicerad: Thu, 21 Mar 2024 15:25:59 +0000
 • Extremväder kan minska den biologiska mångfalden

  Torka, översvämningar och värmeböljor kommer bli allt vanligare i klimatförändringarnas spår. I ett nytt projekt ska forskare granska hur ... universitet ta sig an i ett nytt projekt, som även involverar Artdatabanken och naturvårdare på landets länsstyrelser. – Vi behöver ha

  Publicerad: Thu, 21 Mar 2024 10:55:00 +0000
 • Vårfågelmorgon vid Morups Tånge och en tur till Bornholms dramatiska kust

  Fyren vid Morups tånge. Härifrån sänder Naturmorgon lördag 23 mars. Foto: Jörgen Fagerblom Fågelskådarna spanar efter de tidigaste ... att se ut en groddamm att adoptera, berättar Henrik Thurfjell på SLU Artdatabanken. Forskarna vill nämligen ha allmänhetens hjälp att räkna

  Publicerad: Wed, 20 Mar 2024 15:09:00 +0000
 • Här är de svenska djurarterna som riskerar att försvinna

  Flera av Sveriges djurarter riskerar att utrotas. Det vill WWF och Nordens Ark sätta stopp för i en ny stor insats för djurens framtid. – ... till ideella organisationer Av de runt 21 700 svenska arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel vara

  Publicerad: Wed, 20 Mar 2024 08:18:00 +0000
 • Experten: Hungriga vargar kan lösa mufflonproblemet

  Vargen i Sörmland kan lösa lantbrukarnas problem med mufflonfår. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT. Adam Lind/Sveriges Radio. Det kan finnas en ... ut illegalt för jakt. Men Henrik Thurfjell, däggdjursexpert på artdatabanken, berättar att finns miljöer där mufflonfår blir ett långvarigt

  Publicerad: Mon, 18 Mar 2024 08:30:00 +0000
 • HELGLÄSNING:

  Tre energiska illrar jobbar nu som råttfösare i Malmö. Så fort de släpps ut söker de sig målmedvetet till råtthålen och börjar jobba. ... och råttor. De släpps ner i gångar under jord för att jaga ut de djur människorna vill komma åt. Källa: Artdatabanken och Svensk jakt

  Publicerad: Sat, 16 Mar 2024 17:13:02 +0000
 • Flitiga illrar – nya vapnet mot råttor

  Tre energiska illrar jobbar nu som råttfösare i Malmö. Så fort de släpps ut söker de sig målmedvetet till råtthålen och börjar jobba. ... råttor. De släpps ner i gångar under jord för att jaga ut de djur människorna vill komma åt. Källa: Artdatabanken och Svensk jakt Läs mer

  Publicerad: Sat, 16 Mar 2024 12:16:05 +0000
 • Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

  Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Till exempel lära dig hur det går till när man ... går till när man studerar och rapporterar grodor och andra hotade djurarter. (SLU Artdatabanken) Och en annan, förklarar till exempel hur du

  Publicerad: Fri, 15 Mar 2024 07:57:38 +0000
 • Debatt Skogsbruket skapar hållbara miljöer för flora och fauna

  Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna. Du följer nu Hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter du följer ... använder sig av Artportalen, ett webbaserat register (upprättat av SLUs artdatabank) där vem som helst kan inrapportera sällsynta arter i

  Publicerad: Wed, 13 Mar 2024 09:16:21 +0000
 • Vilthandläggaren: ”Rödluvan och vargen är ingen faktabok”

  Den senaste tiden har varg observerats på flera håll i kommunen. Närgångna möten med rovdjuret har gjorts både i Kvisthamra och Hallstavik ... I Sverige fanns år 2022/2023 ca 450 vargar i det vilda enligt Artdatabanken. Mikael Fransson har tagit del av en del av den upptrissade

  Publicerad: Wed, 13 Mar 2024 04:00:00 +0000
 • WWF och Nordens Ark tilldelas Drömprojektet på 21,5 miljoner

  Från vänster mnemosynefjärilen, igelkotten. Längst ner till vänster fjällräven och storspoven. Dessa fyra är några av de arter som WWF och ... ökar oroväckande snabbt. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel vara rödlistade. –Vi

  Publicerad: Tue, 12 Mar 2024 22:59:59 +0000
 • WWF och Nordens Ark går samman för att bevara Veronikanätfjäril...

  Veronikanätfjäril, ögonfläcksbock och läderbagge är insektsarter som tidigare återfanns på flera olika platser i södra Sverige men idag är ... ökar oroväckande snabbt. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel vara rödlistade. –Vi

  Publicerad: Tue, 12 Mar 2024 13:31:29 +0000
 • WWF och Nordens Ark ska rädda fjällräven, piteälvslaxen och storspoven

  Fjällräven, piteälvslaxen och storspoven, som alla finns i Norrland, riskerar att utrotas. Nu har WWF och Nordens Ark genom ... Sverige ökar oroväckande snabbt. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel som rödlistade

  Publicerad: Tue, 12 Mar 2024 12:47:52 +0000
 • Miljonprojekt ska rädda igelkotten och ett 10-tal andra arter

  Gotlands landskapsdjur igelkotten finns sedan 2020 på Artdatabankens rödlista. Nu har WWF och Nordens Ark genom Postkodlotteriets ... Sverige ökar oroväckande snabbt. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel som rödlistade

  Publicerad: Tue, 12 Mar 2024 08:22:01 +0000
 • Gratis digitala kurser om natur och biologisk mångfald

  Vi noterar att intresset är stort för Länsstyrelsernas utbildning naturkunnig.se. Redan har närmare 3500 deltagare registrerat sig i ... och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Artdatabanken och Naturens Kalender). När den nya

  Publicerad: Fri, 08 Mar 2024 05:51:00 +0000
 • Åtråvärt hudvårdsämne har flyttat fram hajjaktens gränser

  Det är inte längre bara de ytligt levande arterna som hotas, nu hotas även arter som lever djupare. Foto: Francis Ebeena Allt fler av ... fiskat slut alla de kustnära områdena och vi ser hur snabbt det går”, säger Mikael Svensson på Artdatabanken. Björn Gunér bjorn.guner@sr.se

  Publicerad: Thu, 07 Mar 2024 19:00:00 +0000
 • Ny digital utbildning ska göra allmänheten mer naturkunnig

  Nästan 3 500 personer har redan registrerat sig för länsstyrelsernas nya digitala utbildning i naturkunskap. Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Artdatabanken och Naturens Kalender). Sedan dess har

  Publicerad: Thu, 07 Mar 2024 09:27:50 +0000
 • Spårning med eDNA visar en alarmerande situation under ytan

  Mångfaldskrisen i våra kustvatten är alarmerande. - Det finns ett akut behov av att övervaka vattenlevande arter, säger Sonja Leidenberger, ... digitalt via Zoom. Under dagen medverkar även Ulf Bjelke, Artdatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tobias Guldberg Frøslev, Global

  Publicerad: Wed, 06 Mar 2024 11:28:27 +0000
 • Länsstyrelsen: hjälp oss hålla koll på naturen!

  Foto: Egor Kamelev/Pexels Nu startar ett slags allemansutbildning i naturkunskap som bland annat Sveriges länsstyrelser står bakom. Tanken ... och hjälpa forskare att samla in och rapportera data till Artdatabanken. Hör Nicklas Jansson på länsstyrelsen i Östergötland om hur du kan

  Publicerad: Wed, 06 Mar 2024 06:04:00 +0000
 • WWF öppnar för att söka medel för rovdjursprojekt

  Järven är ett av de stora rovdjuren i Sverige. Foto: Ola Jennersten / WWF-Sweden WWFs arbete fortsätter med att stärka de svenska ... med långsam spridning söderut. Antalet björnar i Sverige är 2500 I Artdatabankens rödlista anges den som nära hotad. Fakta: Järv i Sverige

  Publicerad: Sun, 03 Mar 2024 06:09:05 +0000
 • Knärot kan vara en vanligare art än man tidigare har trott

  SLU:s Artportalen kan ha använts av intresseorganisationer för att påvisa förekomsten av fridlysta arter men genom idogt rapporterande så ... ”, skriver Lena Tranvik, chef enheten för terrestra ekosystem, SLU Artdatabanken, i sitt svar. Hon skriver också att dessa skogstyper är

  Publicerad: Fri, 01 Mar 2024 14:38:10 +0000
 • Insändare. Utred hur fler lodjur kan minska viltolyckor

  INSÄNDARE. En hittills förbisedd aspekt av lodjursjakten är att den leder till stora kostnader för samhället i form ett ökat antal av ... uppseendeväckande. Lodjuret jagas trots att det är utrotningshotat, enligt Artdatabanken . Jaktmetoden är starkt ifrågasatt, där lösa hundar

  Publicerad: Fri, 01 Mar 2024 09:13:48 +0000
 • Dispens för skogsavverkning ges inte i område med fridlyst orkidé

  Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte medge dispens för skogsavverkning inom flera områden i Dalarna då en dispens skulle hota ... är beroende av svamproten mykorrhiza för sitt näringsupptag. (Källa: SLU Artdatabanken.) Fridlysta arter. De regler som anger vilka arter

  Publicerad: Wed, 28 Feb 2024 22:59:59 +0000

Kontaktinformation

Anton Nyström, kommunikatör
SLU Artdatabanken
anton.nystrom@slu.se, 018-672417, 076-1164113