Rödlistning i media

Senast ändrad: 12 december 2023

← I media

← Start

 • Hennes hus i USA visade sig vara en knarkarkvart

  Cancersjuka Agnetas smarta husinvestering visade sig vara en knarkar-kvart som stormats av amerikansk polis. Ändå är det inte hon som ... avgjorde rödlistningen var länge höljt i dunkel. På senare tid har forskare dock slagit fast att den starkaste faktorn bakom rödlistningen

  Publicerad: Sat, 22 Jun 2024 09:24:56 +0100
 • Ljusare framtid för panterlon

  Panterlon, eller det iberiska lodjuret, finns i Spanien och Portugal och anses vara ett av världens mest hotade kattarter. Men nu meddelar ... naturvårdsinsatser har antalet individer nu ökat till mer än 2000. IUCN rödlistar därmed inte heller längre rödlon som starkt hotad utan som

  Publicerad: Fri, 21 Jun 2024 05:40:00 +0100
 • Väsen i vattenmiljöer – och konkret naturvårdsnytta

  Näcken, bäckahästen, havsfrun och sjörået – det är några av de vattenbundna väsen från den nordiska folktron som besökaren kan möta i ... den nordiska folktron som besökaren kan möta i utställningen ”Nordiska väsen – Rödlistan” på Baltic Sea Science Center på Skansen i sommar.

  Publicerad: Thu, 20 Jun 2024 21:05:13 +0100
 • Kerstin har byggt ett paradis för igelkottar i sin trädgård: ”Sett 14 stycken”

  Den som vill vandra runt i Kerstin De Manders trädgård i Sköldinge på kvällen gör bäst i att se efter var den sätter fötterna. Där kryllar ... Igelkottar är rödlistade i Sverige och Kerstin och hennes sambo Ulf gör därför allt för att de ska trivas. De pratar eller gullar inte med

  Publicerad: Thu, 20 Jun 2024 12:39:41 +0100
 • Utrotningshotad ödla reser sig ur askan: ”Världsunik”

  Mora kommun och Länsstyrelsen i Dalarna har jobbat aktivt med att värna om kommunens sandödlor. det nu en chans att livet återigen kommer att blomstra. Populationen av den rödlistade sandödlan i norra Dalarna, är en av de nordligaste

  Publicerad: Thu, 20 Jun 2024 10:45:00 +0100
 • Nytt naturreservat i Stockholms län

  Ett nytt naturreservat har bildats i Stockholms län och ett annat har utökats. hållav (rödlistad som “sårbar”), kolflarnlav (“nära hotad”) och dvärgbägarlav (“nära hotad”) i reservatet. Även en hel del rödlistade arter

  Publicerad: Thu, 20 Jun 2024 09:12:46 +0100
 • Så kan man återställa skadad regnskog

  Regnskog som har restaurerats i etapper sedan 1998. Foto: Susanna Bergström, SLU För första gången presenteras nu resultat efter 25 års ... i återplanteringsprojekt i regionen. 30 av trädarterna som har använts är rödlistade och flera av dem hotade. De träd som planterats är

  Publicerad: Thu, 20 Jun 2024 05:06:34 +0100
 • 25 års forskning visar: Så kan vi återställa skadad regnskog

  För första gången presenteras nu resultat efter 25 års arbete med att rehabilitera eldhärjad och intensivt avverkad regnskog. Studien ... arter i återplanteringsprojekt i regionen. 30 av trädarterna som använts är rödlistade och flera av dem hotade. De träd som planterats är

  Publicerad: Wed, 19 Jun 2024 07:33:18 +0100
 • Skyddad ödla kan sätta stopp – VA i Högvalta blir rättsprocess

  Kommunalt vatten och avlopp i Högvalta har blivit en rättslig fråga. Markägarna har nämligen överklagat Länsstyrelsens beslut att ge ... ytterligare ett större antal fynd av brun gräsfjäril och totalt har 64 rödlistade arter hittats i området. AN har sökt Länsstyrelsen och

  Publicerad: Tue, 18 Jun 2024 16:00:00 +0100
 • Här kommer utdöda fisken tillbaka till svenska vatten

  Den har varit utdöd i över ett sekel. Men på tisdagen gjorde atlantstören historisk comeback i Göta älv. – Om vi får en långsiktig ... bara kvar som livskraftig art i Nordamerika. I Sverige är den rödlistad och klassad som nationellt utdöd, efter hårt fiske och miljöpåverkan

  Publicerad: Tue, 18 Jun 2024 15:46:43 +0100
 • Hur arbetar Sveriges kommuner för att gynna blomrika vägkanter?

  Hur arbetar Sveriges kommuner för att gynna blomrika vägkanter? För att ta reda på hur insatserna för blomrika vägkanter ser ut har ... har därför resulterat i att många arter har blivit allt färre och även rödlistade. Någonting som det däremot finns gott om i landet är

  Publicerad: Tue, 18 Jun 2024 06:11:43 +0100
 • Igelkotten lever farligt – så hjälper du den överleva

  Igelkottarna har kommit fram och rapporterna om överkörda djur är många, enligt veterinär Lotta Persson, engagerad i Gotlands Igelkottsfond ... och skydda igelkotten. Den är Gotlands landskapsdjur och är en rödlistad art. Enligt Världsnaturfonden har stammen minskat med 40 procent på

  Publicerad: Tue, 18 Jun 2024 05:15:00 +0100
 • Dags att agera i artskyddsfrågan, regeringen

  Ett starkt och fungerande artskydd har en avgörande roll om vi ska behålla och skydda vårt unika växt- och djurliv och samtidigt minska ... också återuppta fokus på att kartlägga värdefulla strukturer i naturen samt andra rödlistade och hotade arter som är viktiga för att bevara

  Publicerad: Tue, 18 Jun 2024 03:00:00 +0100
 • Fotoutställning om väsen ger nya perspektiv på biologisk mångfald

  Nu öppnar en fotoutställning på Skansen som uppmärksammar förändringar i vår natur på ett annorlunda vis – genom folktrons väsen. I ... med mystiska väsen som motiv i fotoutställningen ”Nordiska väsen – Rödlistan” på Baltic Sea Science Centers terrass. Fotoutställningen är

  Publicerad: Mon, 17 Jun 2024 16:00:16 +0100
 • Blomstervandringen fokuserade på det vardagliga

  ... ”Det vanliga har också ett värde”. Så kan dagen sammanfattas när Jämtlands botaniska sällskap bjöd in till blomstervandring i det ... växt som påträffas under vandringen i Spikbodarna är Garnlav, som är rödlistad som nära hotad och även en signalart. Rallarros är en

  Publicerad: Mon, 17 Jun 2024 15:38:15 +0100
 • Sprängsten från NKT rasade ner i våtmark – nu skyller aktörerna på varandra

  Händelsen när sprängsten rasade ner i våtmark på Verkö utreds som miljöbrott.Nu har länsstyrelsen fått in yttranden från NKT, Karlskrona ... som planerat trots den olyckliga situationen med skredet.” Den rödlistade långbensgrodans habitat kan ha förstörts av skredet på Verkö.

  Publicerad: Mon, 17 Jun 2024 09:47:30 +0100
 • Rödlistad byggnad måste rivas – annars äventyras nya Centralsjukhuset

  Bragska villan är utpekad som särskilt värdefull utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Men Region Värmland anser att byggnaden står i ... Gillis Karlgren, var ursprungligen en disponentbostad. Den är rödlistad i Karlstads kommuns kulturprogram vilket indikerar att byggnaden bör

  Publicerad: Mon, 17 Jun 2024 08:05:50 +0100
 • Kärleken till humlan drev henne till att bli forskare

  I dag är det framförallt en humleart som är dominerande, jordhumlan. Allt fler humlearter försvinner från vår natur och vi alla behöver ... hur människans inverkan påverkar humlans existens. Idag är flera svenska humlesorter rödlistade, ett fåtal har klassats som utdöda. Och för

  Publicerad: Mon, 17 Jun 2024 07:34:43 +0100
 • Se utrotade jättefisken som gör comeback i Göta älv

  Den stammar från dinosauriernas tid, och är klassad som nationellt utdöd i Sverige. Men på tisdag gör atlantstören historisk comeback i ... bara kvar som livskraftig art i Nordamerika. I Sverige är den rödlistad och klassad som nationellt utdöd, efter hårt fiske och miljöpåverkan

  Publicerad: Mon, 17 Jun 2024 06:37:11 +0100
 • Här häckar rödlistade fåglarna – i kommunens materialupplag

  ... ”Det är komplicerat” – relationsstatusen mellan Kristianstads kommun och de rödlistade backsvalorna just nu. Samtidigt som fågelarten ... Det är komplicerat” – relationsstatusen mellan Kristianstads kommun och de rödlistade backsvalorna just nu. Samtidigt som fågelarten minskat

  Publicerad: Mon, 17 Jun 2024 04:30:04 +0100
 • Replik: Rödlistade arter hotas av kalhyggesbruket

  Svar på Bertil Lundahls insändare ”Öppen äng är värre än kalhyggen” i VF den 21 maj. utveckling och det görs en uppdatering av rödlistan vart femte år. Analyser visar att av de rödlistade skogslevande arterna är fler än 70%

  Publicerad: Sun, 16 Jun 2024 07:30:00 +0100
 • Sällsynt växt har etablerat sig – i centrala Linköping

  En av Sveriges mest sällsynta växter har etablerat sig i trädgårdsföreningen i centrala Linköping. Ta chansen att se den – just nu blommar ... Götaland. Den är uppsatt som "starkt hotad" på den svenska rödlistan och har en negativ trend. Skogsavverkning och bete från hjort och

  Publicerad: Thu, 13 Jun 2024 18:00:00 +0100
 • Tips kan rädda almen

  Sjuk alm, Kalmar. Foto: Caroline Sunnerstam. Den drabbar alla tre inhemska arter, varav samtliga är upptagna på rödlistan. Sjukdomen hotar inte bara det vackra trädet, utan även de

  Publicerad: Thu, 13 Jun 2024 14:18:46 +0100
 • Debatt Det ska finnas tydliga regler för ett hållbart skogsbruk

  Kommentar till inlägget ” Ohållbar situation för oss som vill bruka vår skog ”, VLT den 1 juni. Leo Johansson hävdar att, ”snart var och ... det nu 394 arter som på grund av kalhyggesbruket är listade som hotade på SLU:s rödlista. Många hotade arter, till exempel svampar, lever i

  Publicerad: Thu, 13 Jun 2024 07:10:55 +0100
 • Island beviljar licens för valjakt

  Bara tre länder bedriver valjakt nära besläktade blåvalen. Valen räknas idag som sårbar och är rödlistad . Under tisdagen beviljade dock Islands regering licens för jakt på

  Publicerad: Wed, 12 Jun 2024 18:58:17 +0100
 • Karl af Geijerstam: Hotellet blir bra för turister och bra för Skaftö

  Förra året valde Lysekils kommun att överklaga mark- och miljödomstolens dom om planerna för ett nytt hotell vid Stockevik på Skaftö. ... miljölagstiftningen är. Dessutom noterar domstolen att ”hällmarken med den rödlistade strutskinnlaven inte kommer att påverkas”. Till sist

  Publicerad: Wed, 12 Jun 2024 09:44:10 +0100
 • Nej till ny planerad solpark – ligger på jordbruksmark

  Den stora solcellsparken söder om Blentarp, vid Kogshult, får nej av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Huvudskälet är att företaget ... finns i området. Miljöprövningsdelegationen hänvisar till att kronhjorten är rödlistad och arten bedöms vara näst intill hotad. Trakterna

  Publicerad: Wed, 12 Jun 2024 07:30:00 +0100
 • De är gröna, heta och sugna på revansch – här är de nya vertikalodlarna

  De har gått igenom ett stålbad – bolagen som odlar inomhus och på höjden. Från att vara hetast inom impact till slaktade värderingar och ... investerare är brända av den tidigare boomen och vissa har till och med rödlistat vertikalodlingsbolag", säger han och fortsätter: "Men vi

  Publicerad: Wed, 12 Jun 2024 03:37:30 +0100
 • Kerstin har 14 igelkottar i sin trädgård: ”I chock”

  ... 14 igelkottar våldgästar Kerstins De Manders trädgård. Hennes bilder på djuren har fått tusentals reaktioner på sociala medier. – Jag är ... Igelkotten är ett rödlistat djur i Sverige, vilket innebär att det finns en risk att den ska dö ut. Men hemma hos 69-åriga Kerstin De

  Publicerad: Tue, 11 Jun 2024 19:43:27 +0100
 • Anpassad täkt ska gynna både växter och djur

  Det växer, surrar och flyger när Swerock ska måna om den biologiska mångfalden. i Bäckaskog har man gjort anpassningar som gör att ett trettiotal rödlistade arter frodas. Från täkten levererar Swerock grus och sand

  Publicerad: Tue, 11 Jun 2024 12:05:21 +0100
 • Allt fler statsanställda stämplas som säkerhetshot och aktivister

  Det larmas ofta om att anställda på myndigheter utsätts för hot och hat, utifrån. länsstyrelse och på fritiden inventerade skog, där han kunde hitta rödlistade arter på skogsbolagens marker. En bisyssla arbetsgivaren ville

  Publicerad: Tue, 11 Jun 2024 05:30:00 +0100
 • Småföretagen ska inte kompensera för statens misslyckande

  Att likt VF:s ledarskribent Linda Westerlind (i papperstidningen 27 maj) försvara dagens artskydd i skogen innebär att man tycker det är ok ... – i alla fall inte till följd av vårt skogsbruk. I Artdatabankens rödlista bedöms runt 20 000 arters status. Knappt tio procent av dem är i

  Publicerad: Tue, 11 Jun 2024 05:15:00 +0100
 • Impedimentets värden undersökta

  Mer liv, mer naturvärde. Impediment kan inte mäta sig med produktiv skogsmark när det gäller biologisk mångfald, enligt en SLU-undersökning ... mer värdefulla än myrimpediment totalt när det gäller antalet arter och rödlistade arter. Men den produktiva skogsmarken vinner alltså. Där

  Publicerad: Tue, 11 Jun 2024 05:00:00 +0100
 • Forskare: Skapa inte mer polarisering mellan människa och natur, Moderaterna

  Moderaternas påstående att det finns en konflikt mellan utveckling och miljö är en återkommande missuppfattning. Det skriver drygt 20 ... om arters populationsutveckling. Rödlisteindex försämras stadigt för att det går utför med många arter. Rödlistade arter är som människans

  Publicerad: Tue, 11 Jun 2024 03:00:00 +0100
 • Ljunghedarna brinner för livet

  Ett färgsprakande hav som lockar både insekter och betesdjur eller en bister tillvaro med vedartade kvistar som ratas av djuren? ... en rapport från länsstyrelsen i Halland från 2022 fanns det 226 rödlistade hedarter på regionens ljunghedar. Efter en brand dyker mossor

  Publicerad: Mon, 10 Jun 2024 09:44:50 +0100
 • Skogskämpen har utsetts till hedersdoktor

  Mats Karström har under drygt 40 år envetet arbetat för bevarandet av skyddsvärda skogsområden och har bidragit till att rädda ett 100-tal. tal. Han var en av de första att använda rödlistade arter i naturvårdsarbetet och utvecklade en unik inventeringsmetodik via värdepyramider

  Publicerad: Mon, 10 Jun 2024 07:00:00 +0100
 • Karlshamnsbo vill importera jakttrofé från Afrika

  En Karlshamnsbo har ansökt om att få importera en jakttrofé av en elefant. Foto: Finn Norgren/TT I slutet av maj fick Jordbruksverket in ... Det handlar om arten savannelefant. På Internationella naturvårdsunionen rödlista är elefantarten sedan 2020 listad som ”starkt hotad”.

  Publicerad: Mon, 10 Jun 2024 02:15:25 +0100
 • Stark och sorgmättad konst om skogen i våra hjärtan

  Skogen är i fokus på flera utställningar, som lyfter hyperaktuella frågor om dess egenskaper och värden i en tid då biologisk mångfald ... av urfolk. I utställningshäftet återges fakta som att SLU Artdatabanken år 2020 rödlistade 4746 arter i Sverige, som riskerar att dö ut.

  Publicerad: Sat, 08 Jun 2024 14:01:46 +0100
 • Beslutet: Riv allt!

  Förslaget var att riva sex byggnader på gården Älgbostad. Politikerna gick ett steg längre. Det skulle kosta många miljoner att rädda ... säger ordförande Märtha Dahlberg (S). Ladan kan vara hem för rödlistade fladdermöss. Vilka effekter det i så fall får utreds när Nykvarns

  Publicerad: Sat, 08 Jun 2024 10:21:39 +0100
 • Färre måsfåglar i Vänerns skärgårdar

  Vänerns måsfåglar har det kämpigt och minskar i antal. De enda ljuspunkterna är tärnorna som verkar trivas gott, där fisktärnan får räknas ... har en stabil trend, men finns trots det med på Artdatabankens rödlista som nära hotade. Fågelskärens största måsfåglar är havstrut,

  Publicerad: Sat, 08 Jun 2024 09:17:34 +0100
 • Replik: Situationen för svensk skog är alarmerande

  Publicerad idag kl. 06:30 visade på allvarliga avvikelser inte minst till följd av otillräcklig hänsyn till rödlistade arter. Det visar tydligt på behovet av att SCA

  Publicerad: Sat, 08 Jun 2024 07:30:00 +0100
 • Rödlistad orkidé kan förlora skyddad status

  Karl-Axel Reimer är ordförande på Naturskyddsföreningen i Sörmland. Knäroten, som blivit uppmärksammad i flera fall när avverkningar ... Rödlistad orkidé kan förlora skyddad status

  Publicerad: Fri, 07 Jun 2024 17:30:00 +0100
 • Vädjan: Stäng av gräsklipparen på natten och skona igelkotten

  Sven-Anders Almén bor högt och vackert i närheten av kyrkan i Bäckseda. Hans trädgård är både stor och lummig med många träd och buskage. ... vara rena dödsmaskinen för igelkottar. Igelkotten fridlystes 1972 och blev rödlistad 2020. Den äter insekter som tvestjärtar, maskar och

  Publicerad: Thu, 06 Jun 2024 13:10:49 +0100
 • Sju blommor du inte vill ha under kudden på midsommar

  Flicka med midsommarkrans av prästkragar. Bild: WWF Midsommar är en av våra mest älskade högtider när naturen och sommaren står i sin ... av dagfjärilarna och nära 600 av Sveriges runt 4 400 pollinerande insektsarter rödlistade. Genom att skapa en välkomnande miljö i vår

  Publicerad: Thu, 06 Jun 2024 07:11:39 +0100
 • Insändare Restaureringsförordningens betydelse

  Man kan likna EU vid en stor teater, då blir skogen däruppå en viktig aktör. Den är dock inte allt EU bjuda kan, vatten, våtmarker och ... ha svårt att acceptera orkidén knärot som rödlistad. Den finns ju i de flesta skogar säger de. Rödlistning innebär att arten riskerar att

  Publicerad: Thu, 06 Jun 2024 05:15:00 +0100
 • Ikeas tomt i Almnäs ska ut på granskning

  Detaljplanen för Vekan i Almnäs ska snart ut på granskning. Då är kommunen ett steg närmare att få till en affär med Ikea, som har ett ... Arbetet med den nya detaljplanen har dragit ut på tiden då rödlistade fåglar upptäckts på platsen . Nya utredningar och åtgärder har dock

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 19:24:33 +0100
 • Hotad fågel stoppar gigantisk solcellspark utanför Nybro: ”Minst två revir”

  En planerad solcellsanläggning hade försett cirka 8 000 villor med hushållsel. Nu sätter länsstyrelsen stopp för planerna. Anledningen? De ... skulle etableringen få allt för stora negativa konsekvenser för den rödlistade arten talltita. Myndigheten menar att ett beviljande av

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 18:33:34 +0100
 • Insektshotell uppsatta runt om på ön: ”Prio ett”

  Varje år anordnar Region Gotland årets happening. Ett initiativ som genom åren inneburit bokskåp, hängmattor och skottkärror med blommor i ... bin, alltså bin som inte är hemmahörande i någon kupa. Dessa bin är rödlistade och likaså steklarna som parasiterar på bin. Men även andra

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 17:30:00 +0100
 • Havslevande djur kvävs till döds – 500 ”döda zoner” i världen

  Miljön i världens hav försämras snabbt, varnar forskare i en ny FN-rapport. Situationen för marina arter jämförs med att leva i ett rum där ... hotade havslevande arter som finns på den internationella naturvårdsunionens IUCN:s rödlista. – Fler och större skyddsområden är en konkret

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 15:42:16 +0100
 • Insändare: Är du orolig för fisken i Östersjön?

  Är du orolig för fisken i Östersjön? Det är jag. Överfiskningen med trålar fortsätter. Både strömming och torsk är rödlistad. Miljögifter ... jag. Överfiskningen med trålar fortsätter. Både strömming och torsk är rödlistad. Miljögifter försvagar de bestånd som finns kvar. Vad gör

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 11:11:00 +0100
 • Ny satsning ska upptäcka ovanliga arter i vanlig skog

  Det saknas idag kunskap om var i skogen som särskilt skyddsvärda arter finns och hur de påverkas av skogsbruk. Men det vill miljöanalytiker ... Xylobolus frustulatus) är en art som eftersöks i inventeringen och som är rödlistad som nära hotad. Här växer den på en omkullfallen ek.

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 09:41:57 +0100
 • Hasselsnok fäller Nackas fotbollsplaner på kyrkans mark

  Nacka kommun ger upp möjligheten anlägga fotbollsplaner på kyrkans mark i Ramsmora. Centerpartiet går emot övriga Alliansen och vill inte ... Där finns fridlysta arter som hasselsnok, mindre vattensallamander och flera rödlistade fåglar och fladdermöss. Där finns också grova ekar,

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 09:33:17 +0100
 • Naturvärdes-, artinventering och artskyddsutredning för Boarp 2:32...

  Båstads kommun bjuder in till anbudslämning på direktupphandling av Naturvärdes-, artinventering och artskyddsutredning för Boarp 2:32 m.fl ... Mycket god artkunskap i allmänhet och stor kunskap om skyddade och rödlistade arter i synnerhet krävs. Anbudsgivaren ska redovisa minst tre

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 07:49:02 +0100
 • Swerock gör plats för biologiskt mångfald

  Ett grustag brukar inte ses som en optimal levnadsmiljö för djurliv. Men i Swerocks anläggning i Bäckaskog har man gjort anpassningar som ... för djurliv. Men i Swerocks anläggning i Bäckaskog har man gjort anpassningar som gör att ett trettiotal rödlistade arter frodas.

  Publicerad: Tue, 04 Jun 2024 04:50:00 +0100
 • Aktionsgrupp uppvaktade Strängnäs kommunalråd Jacob Högfeldt (M)

  Drygt 2 800 personer har skrivit på uppropet "Rädda Ulvaskogen". Namnlistorna lämnas nu över till kommunstyrelsen med ordföranden Jacob ... den inventering som Naturskyddsföreningen gjorde upptäcktes åtskilliga fridlysta och rödlistade arter som bombmurkla och knärot, tillägger

  Publicerad: Mon, 03 Jun 2024 17:02:00 +0100
 • Det här kan vara Ängelholms nästa naturreservat

  Ängelholms nästa naturreservat kan hamna i utkanten av Vejbystrand. Området används nu som stenupplag, men har högt naturvärde och lockar ... används av kommunen som stenlager. Kartläggningen visade höga naturvärden med rödlistade bin och fjärilar på platsen. En blomrik flora,

  Publicerad: Mon, 03 Jun 2024 11:12:00 +0100
 • Bioblitz med mängder av aktiviteter – gökotta och spaning efter fladdermöss

  Lägg den 15 juni på minnet. Programmet är smockat med en mängd aktiviteter som börjar vid midnatt och pågår 24 timmar framåt. bär på ett unikt naturliv och mer än 20 procent av landets rödlistade arter har påträffats här. I det treåriga Mittlandsprojektet är ett av

  Publicerad: Mon, 03 Jun 2024 05:57:17 +0100
 • Giftiga medel finns i våra krukväxter

  Naturskyddsföreningen: Skadliga för både människor och djur Naturskyddsföreningen: Skadliga för både människor och djur politiker och blomsterbranschen. En tredjedel av Sveriges bin är i dag rödlistade och riskerar att försvinna. Läget är allvarligt och det

  Publicerad: Mon, 03 Jun 2024 05:00:00 +0100
 • Utterhona hittades under oljekatastrofen – fri igen efter rehab på Skansen

  I samband med oljekatastrofen i Hanöbukten i december hittades en liten medtagen utterhona. Efter en mellanlandning hos Skåne djurpark ... hon till Naturhistoriska riksmuseet som läser av märkningen. Uttern är en rödlistad art som ingår i Skansen artbevarande arbete, men Linda

  Publicerad: Sun, 02 Jun 2024 16:20:49 +0100
 • 4 av 10 studenter osäkra inför EU-valet

  En ny undersökning visar att 70 procent av Stockholmsstudenterna vet om EU-valet och att 58 procent planerar att rösta. Trots detta har ... till det. Bland annat i Nacka har det lett till att rödlistade fladdermöss stoppar fotbollsplanerna i Ramsmora och bygget av Myrsjö simhall

  Publicerad: Sun, 02 Jun 2024 13:24:56 +0100
 • Knärotssafari i Tuna – Hammarskjöld och EU-kandidat låg bakom

  Under temat ”Knärotssafari” hölls på fredagen ett möte om framtiden för det svenska skogsbruket i Tuna församlingshem. Bakom initiativet ... allt för hårt – juridiskt såväl som ekonomiskt. Den rödlistade knäroten vars förekomstregistreringar ökat med 1200 procent på fyra år fick

  Publicerad: Sat, 01 Jun 2024 22:00:00 +0100
 • De röjer sly för att rädda guckuskon

  Anna Bengard var en av ett 30-tal elever som röjde sly på onsdagen. Bild: Anna-Stina Ericson Birkakärret, som är utpekat av EU som ett så ... ”Det handlar om att restaurera naturtyper som är skyddsvärda eller till och med rödlistade”. Bild: Anna-Stina Ericson I stort sett överallt

  Publicerad: Sat, 01 Jun 2024 11:00:00 +0100
 • Miljöpartiet belyser biologisk mångfald

  Nyheter Den 22 maj var det den internationella dagen för biologisk mångfald, en dag som är instiftad av FN. Vi fick träffa Anna Isaksson, ... säger Annika Åberg. – Det finns många hundra arter som är rödlistade som hör hemma i odlingslandskapet och de finns fortfarande men bara

  Publicerad: Sat, 01 Jun 2024 09:00:34 +0100
 • Debatt: Carl-Wiktor Svensson (KD) skarvar om skarven

  Har även Kristdemokraterna (KD) startat en trollfabrik? I en debattartikel den 29 maj beskriver Carl-Wiktor Svensson (KD) fågelarten ”skarv ... far med osanningar beträffande skarvens skyddsstatus. Mellanskarven är inte rödlistad, finns heller inte listad i EU:s fågeldirektiv och

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 19:00:00 +0100
 • Letar rödlistade arter på Berglunda kyrkogård – ”Beroende av träden”

  ... – Vi har hittat rödlistad art, blå taggsvamp. I och med att den finns här, finns det goda skäl att anta att det finns en stor mängd andra ... Vi räknar starkt med att hitta rödlistade arter, säger Jens Unosson. Redan nu hade man under dagen hittat en rödlistad art, blå taggsvamp,

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 17:51:33 +0100
 • Debatt: Miljölagstiftningen – inte ornitologer – stoppar avverkningar

  Svar till "Några få fågelskådare stoppar avverkning efter avverkning" De senaste 70 åren, sedan kalhyggesbruket inleddes, har en gigantisk ... för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2020" skriver SLU Artdatabanken om orsakerna till rödlistning "Två övergripande

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 15:00:00 +0100
 • INSÄNDARE: Errarpsvägen en igelkottsfälla efter ombyggnaden

  Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna. det är ju helt uteslutet för en igelkott att lämna vägen. Igelkottar är rödlistade och det är väl dessutom straffbart att utsätta djur för

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 14:15:00 +0100
 • Avverkade skog med skyddad fjäril – straffas med bot

  Det var i april 2021 som Mellanskog avverkade på en fastighet på östra Gotland. Under avverkningen skadades och förstördes en viktig miljö ... Under avverkningen skadades och förstördes en viktig miljö för den rödlistade och skyddade dårgräsfjärilen som i Sverige bara förekommer på

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 10:17:00 +0100
 • Debatt: Två promille av naturen i Vimmerby har ett riktigt skydd

  Regionrådet Carl-Wiktor Svensson (KD), tillika ledamot i Miljömålsberedningen, har bjudit in till en knärotssafari i Tuna sydost om ... östra Småland, det vill säga Kalmar län förutom Öland, finns drygt 700 rödlistade bofasta arter knutna till skogen. Än värre är att 38 arter

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 07:00:00 +0100
 • Skogshjälten Mats Karström blir hedersdoktor på SLU

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i år utsett sex hedersdoktorer. En av dem är biologen och skogsräddaren Mats Karström i Vuollerim. skogar Mars Karström var bland de första att använda rödlistade arter i naturvårdsarbetet och har utvecklat en inventeringsmetodik som

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 05:21:33 +0100
 • Omfattande avverkning i Fylleryd – men reservatet blir utökat

  Trots den omfattande avverkningen av träd i Fyllerydsskogen när trafikplatsen byggs om har Fyllerydsreservatet utökats med två nya områden. de lite mer skuggiga partierna trivs liljekonvaljen. Janne Kolehmainen visar den rödlistade talltickan som växer högt upp på en äldre tall.

  Publicerad: Fri, 31 May 2024 03:00:00 +0100
 • Högaktuell utställning på Vetlanda museum: ”Stolta att vara först”

  Forskarna är överens och tydliga: klimatförändringarna drabbar redan människor och djur över hela världen, så även här – på höglandet. Och ... Flodpärlmusslan i Emån – som ingår i utställningen – är idag rödlistad och starkt hotad eftersom musslans förutsättningar att överleva har

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 17:19:41 +0100
 • SCA dribblar med siffror om den fjällnära skogen

  Det fjällnära skogsbältet är europeiskt unikt och pekades 2020 ut av den statliga Skogsutredningen som mycket skyddsvärt på grund av sin ... visade på allvarliga avvikelser inte minst till följd av otillräcklig hänsyn till rödlistade arter. Det visar tydligt på behovet av att SCA

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 16:00:00 +0100
 • SLU utser sex nya hedersdoktorer 2024

  Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Fyra av dem är verksamma i Sverige: VD Kenneth Alness, ... skogen i norra Sverige. Han var pionjär med att använda rödlistade arter i naturvårdsarbetet och har utvecklat en inventeringsmetodik vars

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 13:04:22 +0100
 • Debatt Ett sansat samtal om skogen tycks utebli

  Den 19 april föreslog jag ÖP:s ledarskribenter Susanne Öberg och Marcus Åsling att: ”låt oss tillsammans anordna ett publikt samtal om ... om hur äganderätten raseras av lagstiftningens krav om hänsyn till vissa rödlistade arter. Varken Susanne eller Marcus har kommenterat denna

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 09:10:00 +0100
 • Stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

  Efter att tre fordon av modell Fiat Ducato med gastank exploderat inför nu medlemmarna i Fordonsbesiktningsbranschen ett tillfälligt stopp ... till besiktningshall och besiktning ska inte utföras. Besiktningsföretagen kommer rödlista fordon av den aktuella modellen och med gas som

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 07:58:12 +0100
 • Odla miljösnällt – 28 hållbara tips

  Vill du att trädgårdslivet ska kännas både lustfyllt och ­miljövänligt? Här listar vi smarta tips för dig som vill tänka mer hållbart och ... täcket. 5. Tänk på igelkotten Spara en rishög på tomten där den rödlistade igelkotten kan bo. Läs mer om hur du hjälper igelkotten här. 6

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 07:00:00 +0100
 • Slaget om Gästrikeskogen – hon leder kampen mot Karl Hedin

  Efter tre års strid står den avverkningshotade skogen fortfarande kvar på Söderåsen Syd, ett 12,9 hektar stort område en mil söder om ... mer. Vi kliver in i en 150 år gammal barrskog. Här finns flera rödlistade arter som bara förekommer i så gammal skog, men vissa av dem har

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 04:00:00 +0100
 • Så vill EU-topparna bevara svenska skogen

  Bör mer skog skyddas från avverkning och vilken makt ska EU ha i frågan? Är det svenska skogsbruket hållbart? Gefle Dagblad har pratat med ... effekt för den biologiska mångfalden i Sverige. Eftersom vissa rödlistade arter riskerar att stoppa en skogsavverkning finns risken att

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 04:00:00 +0100
 • Norrvikens trädgård– ett paradis vid hallandsåsens fot

  En av Sveriges vackraste och mest populära offentliga trädgårdar, Norrviken, ligger i Båstad, där Hallandsåsens sluttar ner i havet. ... på höjden med utsikt mot bukten. På väg mot dammen med de rödlistade salamandrarna går vi förbi den Romantiska trädgården med nyutslagna

  Publicerad: Thu, 30 May 2024 00:59:59 +0100
 • ”Bossen” och ”Barbies” – många pärlor i sommar

  Smalt eller brett, högt eller lågt, intelligent eller jättekorkat? Oavsett hur du vill ha din musik så finns det ett evenemang för dig i ... frodades i de flesta mellanstora städer, befinner sig i dag nära rödlistning. Värmländska Molkom har dock visat sig ha de förutsättningar

  Publicerad: Wed, 29 May 2024 23:15:00 +0100
 • Skogsbolaget avverkade fjällskog med mycket höga naturvärden

  Länsstyrelsen har tidigare bedömt att området är av "högsta naturvärdesklass". Foto: Länsstyrelsen. Montage: Sveriges Radio Persson Invest ... 2020: “Hög luftfuktighet och ett oceaniskt klimat, här förväntas många rödlistade organismer finnas. Den stora mängden död ved är mycket

  Publicerad: Wed, 29 May 2024 17:04:00 +0100
 • Knärotsafari för att uppmärksamma “orimligt artskydd”

  KD-politiker anser att artskyddet är orimligt och vill försöka påverka politiker. Detta i en kommun där enbart två promille av naturen är ... all avverkning: – Vi förstår att arter som är fridlysta, rödlistade eller signalerar höga naturvärden kan ställa till besvär för skogsägare

  Publicerad: Wed, 29 May 2024 13:26:31 +0100
 • Från uppgivenhet till kampvilja: Startade upprop för Ulvaskogen

  Kan Ulvaskogen räddas? Den frågan ställer sig kring 2 500 personer oroligt. Tills vidare har mark- och miljödomstolen stoppat avverkningen. Genom den ideella föreningen som anlitades har det framkommit att det finns rödlistade och fridlysta arter i den aktuella skogen. Det var

  Publicerad: Wed, 29 May 2024 09:19:00 +0100
 • Upptäck friluftspärlan Dammsjöås

  Vandringsleder, grillning och möjligheten att sova under stjärnorna. Allt detta, och mer därtill, erbjuds i Dammsjöås, strax utanför ... favoritträd. Citronfjärilen föredrar till exempel brakved. Vi vill gärna locka fler rödlistade arter än de vi redan har, förklarar Sven-Åke

  Publicerad: Tue, 28 May 2024 18:23:12 +0100
 • 37 sätt att förbättra världen – Miun-studenter visar vägen till framtiden

  En buss som kommer lastad med fysisk aktivitet för barn. Rymdsimulator för spel som bygger på verklig fysik. Praktiska gjutjärnskärl och ... Och Katja Wahlberg har designat ett klädmärke som informerar om svenska rödlistade djur. På ena sidan av väskor och strumpor finns bilder

  Publicerad: Tue, 28 May 2024 15:47:18 +0100
 • "LRF och Norra Skog skjuter brevbäraren när aktivister pekas ut som problemet"

  De pekar ut aktivister som värnar känsliga arter och artskyddsbestämmelser som det främsta hotet mot skogsnäringen, men är det verkligen de ... med idiotiska uttalanden som "det finns jättemycket knärot (alltså den lilla rödlistade orkidén som växer i gammal skog) här, det är bara

  Publicerad: Tue, 28 May 2024 15:26:39 +0100
 • Sällsynt fjäril påverkar regementsbygge

  Foto: Fredrik Vestberg och Östersunds kommun Ett flertal fynd av en fridlyst och rödlistad fjäril kommer att påverka bygget av ett nytt ... Vestberg och Östersunds kommun Ett flertal fynd av en fridlyst och rödlistad fjäril kommer att påverka bygget av ett nytt regementsområde i

  Publicerad: Tue, 28 May 2024 11:00:00 +0100
 • Insändare. Svar: Strategin med ännu fler kalhyggen driver svensk skog i botten

  SVAR PÅ INSÄNDARE. Att hävda att kalhyggen görs för klimatets skull är grönmålning i sin allra genomskinligaste form. Skogsbolagens ... i slänter och berg som borde vara impediment. Fler och fler arter rödlistas och försvinner. Att mitt i det sjätte stora massutdöendet av

  Publicerad: Tue, 28 May 2024 08:08:42 +0100
 • ”En överdriven iver i att rensa bort vissa ogräs”

  Ogräs kan få den mesta trädgårdsentusiasten att tappa sugen. Men kanske rensar vi bort för mycket. Flera av våra vanligaste ogräs kan vara ... dem är dessutom specialiserade på specifika växter och blommor, såsom det rödlistade fibblesolbiet. Många planterade blommor vi har i våra

  Publicerad: Mon, 27 May 2024 13:26:54 +0100
 • Insändare Ja, vi ”slogs” för demokratin

  Replik Tack för ditt svar Johan Calais (S) i NA den 20 maj! Ja, vi ”slogs” för demokratin, nyckelordet i sammanhanget. På samma sätt som ... fungerar/inte fungerar. Om man är utbildad lärare är det vanligt att man blir rödlistad och portad (detta sker runt om i vårt land). Är man

  Publicerad: Mon, 27 May 2024 08:22:00 +0100
 • De tar strid för den vilda naturen mitt i villaområdet

  Det har blåst upp till strid i Mälarhöjden – mellan politiker som vill bygga bostäder och invånare som värnar ett stycke orörd natur. natur. Enligt den inventering som Stockholms stad låtit göra finns 31 rödlistade arter, varav minst 12 fridlysta. Protestskylt i Branterna,

  Publicerad: Mon, 27 May 2024 05:30:15 +0100
 • ”Det är vi, inte allmänheten, som vet hur skogen sköts bäst”

  Det är dags att lyssna på oss skogsägare, som under lång tid har visat att vi kan kombinera ekonomisk avkastning med omtanke om naturens ... Lotta Folkesson håller inte med ledarskribenten om att det är bra att leta rödlistade arter i skogen. Som privata skogsägare har vi under

  Publicerad: Sun, 26 May 2024 09:29:44 +0100

Kontaktinformation

Anton Nyström, kommunikatör
SLU Artdatabanken
anton.nystrom@slu.se, 018-672417, 076-1164113