Rödlistning i media

Senast ändrad: 12 december 2023

← I media

← Start

 • Sällsynt svamp stoppar ännu en skogsavverkning

  Ytterligare en skogsavverkning i Enköpingstrakten stoppas på grund av en sällsynt svamp som växer i skogen. Följs inte åtgärden hotar dryga ... ... att de 2,6 hektaren skog i Skensta inte får slutavverkas då den rödlistade bombmurklan växer i området. Plockhuggning av enstaka döda träd ...

  Publicerad: Sun, 25 Feb 2024 04:00:00 +0000
 • Färre lodjur får skjutas i årets jakt

  Den 1 mars inleds årets licensjakt på lodjur. Totalt 143 djur får skjutas enligt Länsstyrelsernas beslut. Det är en tydlig minskning från ... Gotland. Arten är fridlyst och klassas som sårbar enligt den svenska rödlistan 2020. Lodjurets huvudsakliga bytesdjur i söder är rådjur. I ...

  Publicerad: Fri, 23 Feb 2024 10:00:33 +0000
 • Grodor måste skyddas från bygge

  Eons nya utbyggnad av den gamla fördelningsstationen är förenad med ett föreläggande. Anledningen är att det både finns rödlistade fåglar ... ... den gamla fördelningsstationen är förenad med ett föreläggande. Anledningen är att det både finns rödlistade fåglar och grodarter i området.

  Publicerad: Fri, 23 Feb 2024 09:51:00 +0000
 • Stjärna bjuder in till vernissage: ”Rödlistade växter och barn”

  Stockholms bon Maja Stjärna ställer ut sin konst på Karlskoga konsthall. Ur sin konst vill Stjärna förmedla den rädsla som finns kring ... ... mig vatten över huvudet. Rödlistad Stjärnas utställning som nu ska ställas ut på Karlskoga Konsthall har hon valt att döpa till Rödlistad.

  Publicerad: Fri, 23 Feb 2024 05:00:00 +0000
 • Hyresgäst­föreningen och fastighets­ägare i konflikt om biologisk mångfald

  Använder fastighetsägare biologisk mångfald som svepskäl och argument för att slippa ta hand om gräsmattor i bostadsområden? Ett aktuellt ... ... , ens på nationell nivå. Ungefär sju procent av Sveriges ungefär 4 200 rödlistade (mer eller mindre hotade) arter är beroende av urbana ...

  Publicerad: Thu, 22 Feb 2024 10:03:42 +0000
 • Mindre hackspett stoppar simhallsbygget

  Mindre hackspett försenar bygget av simhallen i Myrsjö sportcentrum. Nacka kommun måste hitta en ny häckningsplats åt den rödlistade fågeln ... Myrsjö sportcentrum. Nacka kommun måste hitta en ny häckningsplats åt den rödlistade fågeln och kan inte svara på när byggstarten kan bli av ...

  Publicerad: Thu, 22 Feb 2024 05:03:00 +0000
 • Ekoxar och fladdermöss gynnas när nytt naturreservat skapas i Snogeholm

  ... 500-åriga ekar, blommande betesmarker, småvatten och klockgrodor – det är några av inslagen som gör Snogeholm till ett värdefullt ... ... , där fladdermusholkar ska sättas upp. I området finns också många rödlistade fåglar, bland andra kungsfiskare, skedand, bläsand, grönfink ...

  Publicerad: Thu, 22 Feb 2024 05:00:00 +0000
 • ”Det här är en unik bok”

  I boken har till varje kommun utsetts en egen kommunsvamp, här ser vi Moras; storporig brandticka. Foto. Bengt Oldhammer Svampens bibel. ... ... och kommenteras i korta texter 271 storsvampar som inte är officiellt rödlistade, men sällsynta eller minskande på nationell eller regional ...

  Publicerad: Thu, 22 Feb 2024 03:00:00 +0000
 • Öppnar för rivning av tegelvilla på Sundsta

  Stadsbyggnadsnämnden säger ja till att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra byggande av 15-20 nya bostäder på Sundsta där det i ... ... särskilt värdefull. – Det är korrekt att dagens villa är rödlistad i kulturmiljöprogrammet och att stadsbyggnadsnämnden sade nej 2019 när ...

  Publicerad: Wed, 21 Feb 2024 14:56:10 +0000
 • Insändare Salt lockar vilt upp på vägen

  Marcus Åsling kommenterar och fördjupar sig på ledarplats i det stora antalet viltolyckor på vägarna i länet. Marcus Åsling: Hur kan älgen ... Marcus Åsling: Hur kan älgen vara så pass vanlig på vägen men snart rödlistad i skogen? (16 januari) Hans analys saknar dock en av de ...

  Publicerad: Tue, 20 Feb 2024 17:30:23 +0000
 • Tomas Karlsson Killarna håller på att dö ut

  En grön havssköldpadda simmar bland färgglada fiskar och koraller i Stora barriärrevet. Bild: HOGP Sverige och Skandinavien var förvisso ... Den skeva könsfördelningen har också bidragit till att den gröna havssköldpaddan är rödlistad som en hotad art. En art av flera som riskerar ...

  Publicerad: Tue, 20 Feb 2024 10:05:54 +0000
 • Höken sprider skräck bland småfåglarna

  Så här i vintertider är sparvhöken en vanligare syn runt hus och gårdar. ... det däremot kämpigt med en klart minskande trend under flera årtionden och är rödlistad som nära hotad. Ibland svåra att skilja åt De båda ...

  Publicerad: Tue, 20 Feb 2024 07:45:00 +0000
 • Atlantstör ska återintroduceras i Göta Älv

  Atlantstören kan i exceptionella fall bli över fyra meter lång och väga över 350 kilo. ... de svenska vattnen. Fisken räknas idag som regionalt utdöd på Sveriges rödlista. Det var cirka hundra år sedan atlantstören senast simmade ...

  Publicerad: Mon, 19 Feb 2024 10:45:13 +0000
 • Finns på Öland – ett av Sveriges mest värdefulla landskap

  Mittlandsprojektet ordnade en välbesökt kurs för att sprida kunskap till aktörer inom besöksnäringen. Deltagare fick en ögonöppnare kring ... ... av Sveriges mest värdefulla landskap. Mer än 20 procent av landets rödlistade arter har påträffats här. Annons Pav Johnsson representerade ...

  Publicerad: Mon, 19 Feb 2024 09:11:24 +0000
 • Svenska kolkrediter finansierar ökad biologisk mångfald och...

  Skogsägarnas kolkrediter finansierar ökad biologisk mångfald och klimatanpassning av de svenska skogarna. Nu omsätts svenska naturbaserade ... ... nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden sköts, där rödlistade arters livsmiljöer bevaras och förstärks. Kolkrediterna säkerställer ...

  Publicerad: Mon, 19 Feb 2024 06:28:02 +0000
 • Debatt: ”Oetiskt och orimligt att jaga älg i djup snö”

  Många jägare har på sistone uppmärksammat de orimliga tiderna för älgjakt i norr. Foton av och berättelser om älgkor skjutna de sista ... ... ändrad jakttid. Detta trots älgstammens kraftiga minskning och diskussion om rödlistning. Jägarna bestämmer Jag vill även vända mig direkt ...

  Publicerad: Mon, 19 Feb 2024 05:49:50 +0000
 • 35 000 firrar har passerat Trosa kvarn under 2023

  Från tvärstopp för alla vattenlevande djur vid Trosa kvarn, till att nästan 35 000 fiskar har passerat under 2023. Så lyckade blev ... ... har rivit ut vandringshinder och ser direkt att ålen – som dessutom är rödlistad – kan vandra förbi och ta sig vidare till Sargassohavet för ...

  Publicerad: Mon, 19 Feb 2024 04:43:00 +0000
 • Lappuggla drog stora skaror till Sandhammaren

  På lördagsförmiddagen gick larmet bland sydsvenska och inte minst danska fågelskådare: en lappuggla hade slagit sig ned i skogen vid ... Skåne. Men lappugglorna har inte blivit fler, arten är fortfarande rödlistad i Sverige och anses sårbar. Alla fågelskådare och uggleälskare ...

  Publicerad: Sun, 18 Feb 2024 14:40:08 +0000
 • Läsartext Vinnare och förlorare bland fåglar

  Detta är en läsartext. ... vattenregleringar är andra saker som påverkar. Vid den senaste genomgången av rödlistade (hotade) fågelarter som skedde år 2020 ökade de ...

  Publicerad: Sun, 18 Feb 2024 11:45:00 +0000
 • Lappuggla på Sandhammaren lockade fågelskådare i mängder

  En sällsynt gäst i Skåne drog storpublik på lördagen. Lappugglan lockade fågelskådare från när och fjärran. ... fågeln som är en av de största ugglorna i Sverige. Lappugglan är rödlistad och därmed dokumenterat rar. Thorsten Persson, som bor i ...

  Publicerad: Sat, 17 Feb 2024 18:37:09 +0000
 • Vilda trådar – broderi i punkformat

  Kulturstugan i Märsta är en viktig knutpunkt för den som vill hålla på med hantverk, eller bara umgås. När Mitt i kommer på besök är Berit ... Erixon står för regin i gruppen. Nyligen har man ställt ut brodyrer av rödlistade arter och det nya temat är grönsaker, men det är mest ett ...

  Publicerad: Sat, 17 Feb 2024 09:00:01 +0000
 • Peter Esaiasson: Gör förorten attraktiv för studentboende

  GästkolumnI dag är det svårt att locka studenter till förorterna. Med mer kreativa lösningar skulle studenter kunna göra en aktiv insats ... Med hänvisning till långa kötider har landets förenade studentkårer rödlistat staden i sin årliga bostadsundersökning . Mot denna bakgrund ...

  Publicerad: Sat, 17 Feb 2024 04:00:00 +0000
 • Mindre hackspett försenar Myrsjö sporthall

  Simhallen i Myrsjö sportcentrum kommer att försenas. Orsaken är att den skyddade arten mindre hackspett lever och häckar på platsen där ... ... som nu kommer att försenas på grund av att den sällsynta och rödlistade arten mindre hackspett trivs så bra på byggplatsen att den inte bara ...

  Publicerad: Fri, 16 Feb 2024 14:09:00 +0000
 • Noll nya studentbostäder efter höghusprotester: ”Prioriterat”

  Göteborg rödlistas igen. ”Vi har stora volymer och höghus som klaganden opponerat sig emot”, säger stadsbyggnadsdirektören om bostäderna ... ... arbetar aktivt med, försäkrar Henrik Kant. – Vi vet att vi är rödlistade och att det hela tiden flaggas för att det är för svårt att få en ...

  Publicerad: Thu, 15 Feb 2024 18:32:51 +0000
 • Lodjursjakt är legaliserat gängvåld

  Att avsiktligt plåga och döda djur är ett antisocialt beteende. För lodjur är det tortyr – som rovdjursjägare live-filmar som ... ... licensjakten är förenlig med art- och habitatdirektiven, då lodjuret är en rödlistad och skyddad art . WWF menar att det finns utrymme för ...

  Publicerad: Wed, 14 Feb 2024 09:19:14 +0000
 • Anmälan till Workshop - Framtidens möjligheter att rödlista...

  Den 15 mars arrangerar vi en spännande hybrid-workshop om framtidens möjligheter att rödlista ryggradslösa djur, med fokus på ... ... : decapods och sedan diskutera hur dessa data kan användas i rödlistningsprocesser eller för en bättre övervakning av biologisk mångfald i ...

  Publicerad: Mon, 12 Feb 2024 14:24:15 +0000
 • Tretåig hackspett stoppar brödernas avverkning: ”Orimligt”

  Det här är Sändningsledningen på Sveriges Radio med ett Viktigt meddelande till allmänheten i Liseberg/Mölndal i Göteborgs kommun, Västra ... ... sin avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen då det finns spår av den rödlistade tretåiga hackspetten. Anders Bäckström anser att det börjar ...

  Publicerad: Mon, 12 Feb 2024 13:50:32 +0000
 • Insändare Skogsägare har ofta inte rätt till ersättning

  Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna. ... skog! Skogsägare som beläggs med avverkningsförbud på grund av funna rödlistade arter bör få statlig ersättning, eftersom man bidrar till ...

  Publicerad: Mon, 12 Feb 2024 08:45:06 +0000
 • Ovanlig fågel måste flyttas – försenar bygge av badhus

  Fågeln måste flyttas och försenar därför bygget av en simhall i Nacka. Foto: Andrey Gulivanov/Wikimedia Commons, Visionsbild/Scharc ... ... nya badhus kommer att försenas. Anledningen är att en sällsynta och rödlistade fågelarten både äter och häckar där simhallen planeras, ...

  Publicerad: Mon, 12 Feb 2024 06:47:33 +0000
 • Supersnabba fågeln hotad i Östergötland

  Pia Georgsson har startat upp projektet "En boplats för livet" som påbörjades 24 september och pågår fram till 24 april 2024. ... med varandra. I det långa loppet vill jag skapa uppmärksamhet för rödlistade arter generellt, säger Pia Georgsson som jobbar ideellt som ...

  Publicerad: Sun, 11 Feb 2024 14:00:00 +0000
 • Fladdermusbok vill poängtera vikten av landskapstänk

  Fladdermusexperten Johnny de Jong berättar att inställningen till fladdermöss ändrats kraftigt sedan han började jobba med dem för 35 år ... – Grön infrastruktur behövs och är avgörande för att bevara rödlistade arter. Andra arter som nordfladdermus och dvärgpipistrell klarar ...

  Publicerad: Sun, 11 Feb 2024 05:26:30 +0000
 • Naturreservatet på Hanö blir större

  Reservatet på Hanö blir nu större. Det har länsstyrelsen beslutat. Foto: Torbjörn Caspersson Den aktuella utvidgningen blir en halv hektar ... ... ekskog med höga naturvärden. Växtligheten liknar omgivande växtlighet. Den rödlistade arten flikros har noterats här. Frågan om att bilda ...

  Publicerad: Sat, 10 Feb 2024 09:00:00 +0000
 • Gästledare: Grejen med bibliotek är inte bara böckerna

  Bibliotek är mer än böcker skriver Emma Karinsdotter i sin gästledare apropå biblioteksnedläggningen i Mörrum. Foto: Julia Lindemalm ... ... viktigare än någonsin. De är städernas blåsippor, dom där rödlistade växterna vi måste bevara. De är samhällets underjordiska demokratiska ...

  Publicerad: Fri, 09 Feb 2024 15:55:10 +0000
 • Uranutsläpp till vatten skapade debatt

  På torsdagen presenterade Länsstyrelsen sin sammanfattande bild av hur de ser på utsläppen till vattendrag för Copperstones föreslagna ... ... närmiljö. En åtgärd som bland annat skulle kunna bidra med skydd till den rödlistade växten myrbräckan som hittats på gruvområdet.

  Publicerad: Fri, 09 Feb 2024 11:00:00 +0000
 • All död ved måste sparas - annars väntar 160 000 i böter

  En enskild skogsägare har fått strikta direktiv av Skogsstyrelsen. ... avverkningsanmälda området. Arten tretåig hackspett är fridlyst och nationellt rödlistad. Myndigheten gjorde ett besök på platsen för den ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 19:00:16 +0000
 • Älgen har minskat snabbt – är den hotad?

  Det finns många älgar i Sverige men ändå är älgen en art som kan bli rödlistad. Hur kommer det sig? Till skillnad från annat vilt regleras ... ... visat med all önskvärd tydlighet. Älgen och rödlistan Älgen kan bli aktuell för rödlistning eftersom älgstammen under de senaste tio åren ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 14:52:14 +0000
 • "Svenskt skogsbruk är en del av den globala krisen för biologisk mångfald”

  Det stämmer att endast nio skogslevande arter har konstaterats utrotade från landet, men det betyder inte att skogens arter och ekosystem ... ... och har heller inte den kategorin av rödlistning. Men hans kritik riskerar att vilseleda eftersom rödlistan regelbundet angrips från flera ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 07:00:12 +0000
 • Debatt: ”Är licensjakt på lodjur verkligen motiverat?”

  Naturskyddsföreningens styrelse i Växjö tycker att man bör stanna upp och tänka efter när ryggmärgsreflexen ropar på avskjutning. ... tid. Man vill genomföra licensjakten trots att lodjuret är fridlyst och rödlistat. Länsstyrelsen i Kronoberg har nyligen publicerat ett 22- ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 07:00:00 +0000
 • Unika arter stoppar bostäder på Åhusfältet: ”Borde bli naturreservat”

  ... ”Det här är så unikt att det vore fatalt att exploatera. Ljungheden som finns här är sällsynt i hela Skåne”, säger ekologen Eric Wahlsteen ... Om man skulle exploatera platsen så finns det en risk för att arten blir rödlistad igen.” Så vad var det egentligen han fann? Jo, bland ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 04:00:00 +0000
 • Stoppa licensjakten på lodjur

  Kommer ni ihåg 2010? Då fanns det 30 familjegrupper av lodjur i Uppsala län, ungefär dubbelt så många som idag. Det var inte fler angrepp ... ... att på 1800-talet jagas till utrotning här i Uppland. Idag är lodjuret rödlistat, bland annat för att det är känsligt för jakt, laglig som ...

  Publicerad: Thu, 08 Feb 2024 04:00:00 +0000
 • Sveriges största skogsägare får inte avverka i Offerdal

  OFFERDAL (JT) Företagaren Roger Akelius förbjuds att avverka i sin skog sydost om Rönnöfors eftersom det har mycket höga naturvärden. ... skogar, gles höglägesskog, gamla granar, sumpskog och en lång rad rödlistade lavar. Den bedöms vara en livmiljö för den tretåiga hackspetten ...

  Publicerad: Wed, 07 Feb 2024 18:42:29 +0000
 • Vindkraftsboom når nya höjder – men stiltje hos regeringen

  Intresset för ny vindkraft till havs sätter nya rekord. På bara ett år har företagens ansökningar mer än fördubblats.Men ... ”Alfågeln har sin nordliga utbredning i området och det är en skygg, rödlistad art som skyr vindkraften. De vill inte uppehålla sig nära ...

  Publicerad: Wed, 07 Feb 2024 17:16:15 +0000
 • Hur påverkas den biologiska mångfalden av extremväder?

  De globala klimatförändringarna leder till att extrema väderhändelser såsom torka, kraftig nederbörd och värmeböljor blir fler och ... ... i projektet för att risken från extremväderhändelser ska kunna tas med i rödlistningsarbetet. – Det är viktigt för oss att inte bara ta ...

  Publicerad: Wed, 07 Feb 2024 10:17:58 +0000
 • WWF: Välj naturbeteskött för naturens skull

  Naturbeteskött är ett livsmedel som ökar den biologiska mångfalden. Men marknaden för certifierat naturbeteskött behöver utvecklas, och WWF ... ... 1300 arter, som är beroende av naturbetesmarkernas livsmiljöer, är rödlistade. Idag finns mindre än 5 procent av naturbetesmarkerna kvar ...

  Publicerad: Wed, 07 Feb 2024 05:00:00 +0000
 • Akelius förbjuds att avverka gammelskog

  Pimplingen på Landösjön har länge varit populärt. Skogen som Roger Akelius har för avsikt att avverka ligger vid sjöns södra strand. Bild: ... ... gamla granar, gles höglägesskog, sumpskog, hänglav och en lång rad rödlistade lavar. Hela området bedöms vara en livsmiljö för den tretåiga ...

  Publicerad: Tue, 06 Feb 2024 14:00:00 +0000
 • Avverkning vid Hägnan ska gynna hotad fågel

  Luleå stift ska göra en naturvårdande avverkning på ett område nära friluftsmuseet Hägnan i Luleå. Tanken är att öka förutsättningarna för ... Luleå stift uppger att avverkningen även kommer att gynna andra rödlistade arter, exempelvis olika typer av lavar och insekter men också ...

  Publicerad: Tue, 06 Feb 2024 09:07:00 +0000
 • Naturvårdande avverkning för vitryggig hackspett

  I februari inleder Prästlönetillgångarna i Luleå stift en naturvårdande avverkning på ett område i närheten av friluftsmuseet Hägnan i ... ... sin livsmiljö kommer avverkningen också skapa förutsättningar för en rad andra rödlistade arter. Det gäller exempelvis olika typer av lavar ...

  Publicerad: Tue, 06 Feb 2024 07:03:00 +0000
 • Ny policy brief om omställning till mer löv

  Mer lövträd i svenska skogar kan vara nyttigt ur flera perspektiv. I en ny policy brief från SLU Future Forests slår författarna fast att ... ... kan handla om att satsa på ädellövskog, som är viktig för många rödlistade djurarter. Det kan också handla om att gynna naturligt föryngrat ...

  Publicerad: Mon, 05 Feb 2024 17:33:43 +0000
 • Naturvård hotas av specialister

  Ann-Helen Meyer von Bremen skriver om naturvård som saknar vision och hotas av professionalisering. ... att anta att utvecklingen av rödlistade arter speglar den allmänna utvecklingen för den biologiska mångfalden. – Rödlistan återspeglar bara ...

  Publicerad: Mon, 05 Feb 2024 12:50:38 +0000
 • Svante Persson: Ser man inte skogen för alla träd?

  Skogsfrågan stod på dagordningen när EU-kommissionens ordförande mötte Sveriges och Finlands statsministrar i Stockholm för några veckor ... ... för skydd av skog samt att de svenska lagarna inte till fullo skyddar rödlistade arter. Det är viktigt att EU trycker på för att Sverige ...

  Publicerad: Sun, 04 Feb 2024 23:15:00 +0000
 • Skövdebostäder höjer kraven för boende i studentbostäder

  Skövdebostäder skärper kraven och kontrollen på studenterna när de hyr en studentlägenhet. Nu krävs att man är antagen till studier på ... CSN anger för att få låna studiemedel. – Vi måste också se om den här rödlistningen vi har i Skövde är riktigt relevant. Om vi ser till att ...

  Publicerad: Sun, 04 Feb 2024 18:00:00 +0000
 • Vad har lodjuren i Värmland gjort oss människor för ont?

  Snart inleds jakten på lodjur. Populationen har minskat, ändå tillåts jakt på sex djur i Värmland. Vilthandläggare David Höök på ... ... orsakat? Hur mycket har jägarförbunden påverkat era beslut? Lodjuren är rödlistade, ändå jagas de. Vi har en landsbygdsminister, Peter ...

  Publicerad: Sun, 04 Feb 2024 16:56:55 +0000
 • Nu är det nog!

  Replik till Pokémon, SLA 30/1. ... en hel massa fin cement på bekostnad av utplånade ängsmarker, rödlistade blommor, röda stugor, fruktträdgårdar, lövlundar, vattendrag och ...

  Publicerad: Sat, 03 Feb 2024 04:00:00 +0000
 • 13 år sedan debuten – ”Notan” firar 500 matcher i Krif-tröjan

  Andreas ”Notan” Nordfeldt har spelat 499 seriematcher för Krif Hockey. Lördagens jubileum firas i Norrahammar med match mot HC Dalen. Foto ... ... , är gjord av ett hockeyvirke som inte tillverkas längre. Det är rödlistat och han är kultstämplad. 500 matcher, samtliga i hockeyettan ...

  Publicerad: Fri, 02 Feb 2024 18:00:00 +0000
 • Umeå vill locka hotad hackspett – gallrar 135 hektar skog

  Umeå kommun vill locka hit fler vitryggiga hackspettar. Nu har man sjösatt ett projekt där 135 hektar gammal lövskog gallras till förmån ... ... man sjösatt ett projekt där 135 hektar gammal lövskog gallras till förmån för den rödlistade och starkt hotade arten. – En hona, en hane och ...

  Publicerad: Fri, 02 Feb 2024 04:30:08 +0000
 • Förening bjuder in politiker till möte för att diskutera skogen

  Stranda Naturskyddsförening är oroliga för att kommunens skog ska ”utarmas på naturvärden”. Föreningen vill få till ett möte med politiker ... ... i kommunen. I ett 20-tal fall har de hittat fridlysta eller rödlistade arter i avverkningsanmälda skogar utan att detta framgått av ...

  Publicerad: Thu, 01 Feb 2024 14:02:34 +0000
 • Debatt Sverige missar klimatmål för skogen

  Kommentar till inläggen ”Varje molekyl koldioxid måste räknas” , VLT den 5 januari, ”Under vilka förutsättningar är biobränsle bra” , den ... ... i skogen då cirka 1 400 rödlistade arter påverkas starkt negativt av avverkning enligt SLU:s Rödlista 2020. Bengt Stridh Forskare ...

  Publicerad: Thu, 01 Feb 2024 13:19:39 +0000
 • Vithajens hemlighet kan vara avslöjad

  Den väldiga vithajen har i alla tider burit på en hemlighet, nämligen var den föder sina ungar. ... rykte om att vara aggressiv mot människor, men dödligheten vid vithajsattacker är tämligen låg. Arten är rödlistad som sårbar. Källa: NE ...

  Publicerad: Wed, 31 Jan 2024 20:29:08 +0000
 • Lars Thulin: Mörkrädd för mina egna djupaste hemligheter

  Någon frågade mig vilka mina värsta laster var. Och möjligen har det med åldern att göra, men efter att ha gått igenom allt ifrån sex, ... Till exempel för min skull. Vi vill väl inte att mina få, rödlistade missbruk utrotas? Om det nu inte bara är så att jag förtränger mitt ...

  Publicerad: Wed, 31 Jan 2024 17:00:00 +0000
 • Bottennotering för skydd av fjällnära skog

  Inte på 26 år har så få nya fjällnära skog av höga naturvärden bildas som under 2023. Det skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. ... , som besökte skogen och också fann två fridlysta fåglar och två rödlistade arter trots det tjocka snötäcket. Den 20 december begärde hon ...

  Publicerad: Wed, 31 Jan 2024 12:45:15 +0000
 • Värdefull naturskog ska skyddas

  Några naturintresserade personer fann en skog i Södertälje med särskilt höga naturvärden och tipsade länsstyrelsen. Nu är ett nytt ... ... som intressant och skyddsvärd. Bland annat har flera så kallade rödlistade arter och signalarter hittats. – Området är förhållandevis ...

  Publicerad: Wed, 31 Jan 2024 10:19:05 +0000
 • Nytt projekt ska rädda regionalt hotade växter

  Kan Helsingborg återetablera kattfoten och stärka backsippans bräckliga population i kommunen? Ett pilotprojektet kan ge landets kommuner ... Det pratas mycket om vilka arter som är rödlistade eller hotade på nationell nivå. Det vill säga arter som minskat så kraftigt i antal i ...

  Publicerad: Wed, 31 Jan 2024 08:16:53 +0000
 • Förslaget möts av skarp kritik: "Det är idiotiskt"

  Just nu håller Nattvandrarna i Åby på att samla in namn för att stoppa nedläggningen av fritidsgården. "Vi kommer att slå på stora trumman ... ... fritidsgårdar i mer socioekonomiska utsatta områden som Hageby och Navestad är rödlistade och därför inte riskerar att läggas ned. Att just ...

  Publicerad: Tue, 30 Jan 2024 20:00:00 +0000
 • Insändare. ”Jakten på fridlysta lodjur måste få ett slut”

  INSÄNDARE. Den jägarstyrda så kallade viltvården riskerar att helt tömma våra skogar på rovdjur. Nu måste jakten på fridlysta lodjur få ett ... ... våra skogar. Varje år skjuts 1,3 miljoner djur – även fridlysta, rödlistade och strikt skyddade. Det blir tystare och tystare i våra skogar.

  Publicerad: Tue, 30 Jan 2024 14:02:16 +0000
 • Även Jönköping skapar ett biparadis

  Genom att skapa fler områden med blottad sand hoppas man i Jönköping kunna gynna flera rödlistade arter. ... naturvärden. I och med att många arter som är beroende av sand är rödlistade och blir allt mer ovanliga har kommunen valt att satsa för att ...

  Publicerad: Tue, 30 Jan 2024 13:07:13 +0000
 • Sex vilda arter i överlevnadsoperation

  Var fjärde växtart i Sverige är hotad. I en ny räddningsaktion vill staden och Fredriksdal säkra överlevnaden för sex arter som är på väg ... Ungefär en fjärdedel av alla vilda växter är med på den så kallade rödlistan vilket betyder att det finns en risk att de dör ut. Det gör ...

  Publicerad: Tue, 30 Jan 2024 09:00:00 +0000
 • Debatt Lagen gäller även i skogen!

  Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna. ... arter, medan vi hittar över 30 rödlistade arter, varav många återfinns på den nationella rödlistan. Naturskyddsföreningen Roslagen ser som ...

  Publicerad: Mon, 29 Jan 2024 16:15:14 +0000
 • Under antropocen har djuren ingen frihet

  Licensjakten på varg utgår från mycket osäkra siffror – det är oklart hur många vargar som lever i Sverige och hur många som behövs för att ... ... fullständigt aningslöst när samma land också kommit fram till att arten är rödlistad och därmed behöver skydd. Dessutom, i Sverige finns ...

  Publicerad: Mon, 29 Jan 2024 13:26:36 +0000
 • Lavar beroende av unik vedtyp riskerar dö ut

  Att döda träd är viktiga för biologisk mångfald är känt – men för många av de arter som lever på och av döda träd fungerar det inte med ... ... riktigt gamla, eldhärjade döda tallar (keloved) är hem till flera rödlistade lavar som riskerar att försvinna om deras livsmiljöer förstörs.

  Publicerad: Mon, 29 Jan 2024 10:55:41 +0000
 • Stora planen: Åker vid stationen i Lödöse kan bli företagslokaler

  Lilla Edet46 000 kvadratmeter fyllt med företag och kontor. Så kan marken kring Lödöse södra station se ut om några år. På området finns ... ... flera skogsalmar som är rödlistade som akut hotade. Enligt förstudien bör träden om möjligt bevaras. Även sex rödlistade fågelarter har ...

  Publicerad: Sun, 28 Jan 2024 12:10:20 +0000
 • Har Södra Skogsägarna inte något som helst ansvar?

  Skogsstyrelsen, högsta myndighet för skogsfrågor, har under nuvarande generaldirektör systematiskt monterat ner naturvårdsfrågorna. ... skogsgruppen i Tjust gång på gång meddelar om skogar med skyddsvärda och rödlistade arter. För Södras del är det bara jakten på skogsråvara ...

  Publicerad: Sun, 28 Jan 2024 04:00:00 +0000
 • Lista: Det här händer i Mittlandet – ”Unik miljö”

  Kurs, Bioblitz och fjärilsupprop - några av kommande happenings framöver. Håll koll på vad som hänt och händer i Mittlandet! ... av landets rödlistade arter har påträffats i Mittlandet. Foto: Susanne Forslund Annons Mer än 20 procent av landets rödlistade arter har ...

  Publicerad: Sun, 28 Jan 2024 03:00:00 +0000
 • Röjer för att rädda hotad fågelart

  Vitryggig hackspett är en av de mest hotade arterna i landet. Nu inleder Umeå kommun ett arbete för att underlätta för fågelarten. Området ... Vitryggig hackspett är rödlistad. Nu röjer Umeå kommun upp ett område längs Umeälven för att underlätta för fågelarten. Kommunen varnar för ...

  Publicerad: Fri, 26 Jan 2024 14:38:25 +0000
 • Regeringen tar ställning för avverkningsstopp i skyddsvärd skog

  Naturskyddsföreningens skogsgrupp har inventerat på Garphytteklint sedan 2015. Nu kan skogen bli kommunalt reservat. På bilden Josefina ... ... stor. Delar av skogen är över 200 år gammal och ett sextiotal rödlistade arter har hittats i området. Markägaren erbjöds ersättning med 25 ...

  Publicerad: Fri, 26 Jan 2024 11:06:27 +0000
 • Planerar utvidgning – Sveafallens naturreservat blir tre gånger så stort

  Planer på att utvidga naturreservatet Sveafallen i Degerfors innebär att det skyddade området blir nästan tre gånger så stort som idag. ... ... för krävande arter. Enligt Pagstedt Andersson har en hel del rödlistade arter noterats i området, som orkidén knärot liksom duvhök, kricka, ...

  Publicerad: Fri, 26 Jan 2024 11:00:00 +0000
 • Fler uttrar dödas av trafiken

  Uttern sticker ut i olycksstatistiken och faller allt oftare offer för trafiken. Under det senaste statistikåret ökade antalet olyckor med ... ... att uttrarna har blivit fler, spridit sig till nya områden och avförts från rödlistan, vilket Jakt & Jägare skrev om här. Minskning av ...

  Publicerad: Fri, 26 Jan 2024 09:27:53 +0000
 • Sparexpert: Pensionsfonder kan påverka Tesla

  Fondbolaget AMF, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv, uppger till SVT att man kan komma att sälja sina Teslaaktier värda 2 miljarder. Det ... ... menar jag att man gör det av symboliska skäl som en sista åtgärd. Rödlistning kan få effekt Symboliska skäl? – Om det sker rockader bland ...

  Publicerad: Fri, 26 Jan 2024 07:45:05 +0000
 • Kommunen vill ta ned skog i populärt motionsområde – förening...

  Hammarö kommun har ansökt om att få ta ned skog i ett sex hektar stort område i Kilene friluftsområde. ... intresse, säger han. Rödlistad svamp I ett angränsande skogsparti hittade Åke Johansson även motaggsvamp, som är en rödlistad art. – Det ...

  Publicerad: Wed, 03 Jan 2024 13:28:25 +0000
 • Ny undersökning: Sju av tio är positiva till industrietableringar i Östersund

  Samtidigt som över 66 procent av östersundarna gör tummen upp för satsningen på ett datacenter och annan industri i Verksmon, verkar en av ... ... med stängsel och vaktbevakning – så planeras säkerheten vid serverhallarna Flera rödlistade djur och växter hittade på Verksmotomten: ” ...

  Publicerad: Mon, 01 Jan 2024 14:00:00 +0000
 • NYÅRSKRÖNIKA DEL 4:

  Arvika Nyheter summerar året som gått i flera delar. Här återges händelser som inträffade i Arvika och Eda kommuner under perioden oktober ... ... påverkas skogsägare av förbud att avverka på grund av fynd av den rödlistade arten knärot. En skogsägare har förbjudits att avverka nästan ...

  Publicerad: Sun, 31 Dec 2023 17:00:00 +0000
 • TV: Matilda fick ovanligt möte på hundpromenaden

  Ett möte av det ovanligare slaget fick Matilda Forslund, 31, från Västerås vara med om under besöket hos föräldrarna på Ängsö. ... i ekosystemet och är rödlistad. Men återhämtningen har varit så kraftig att uttern kan komma att strykas från den svenska rödlistan som ...

  Publicerad: Sat, 30 Dec 2023 12:39:42 +0000
 • Jan Kruse letar fladdermöss – första inventeringen i Värmland

  Övervintrande fladdermöss räknas och är en del SLU:s (Svenska Lantbruks Universitetets) miljöövervakning, man vill ha koll på hur ... ... och mår ganska bra. Men ungefär hälften av arterna är sällsynta och rödlistade. De missgynnas av ökad exploatering, som när man bygger vägar ...

  Publicerad: Sat, 30 Dec 2023 12:30:00 +0000
 • Forskare: Okarismatisk kaktus borde få mer stöd

  VärldenEn rödlistad snäcka som bara har siktats en gång de senaste 35 åren fick nöja sig med 100 dollar. Samtidigt fick två fiskarter dela ... ... 12 miljarder kronor) som varje år läggs på skydd av hotade arter på rödlistan går omkring hälften till bevarandet av två fiskarter: lax och ...

  Publicerad: Sat, 30 Dec 2023 10:51:54 +0000
 • Brottsplats: Drottningholms slott

  PremiumEn knarkblåsning som gick snett och slutade med en polisjakt genom slottsallén.Misslyckade försök att delge drottningens brorson ... ... havsfågeln, en måsfågel som inte väger mer än 100 gram, är rödlistad. Men aggressiva fisktärnor har plågat högvakten, de värnpliktiga som ...

  Publicerad: Sat, 30 Dec 2023 04:00:00 +0000
 • Skjuta går tyvärr fortfarande före beundra

  Lägg ner licens- och troféjakten en gång för alla, skriver Misha Istratov med flera. ... många vill komma och fotografera, numera utrotningshotade och uppförda på rödlistan. Viltskådningen är en relativt ny bransch i Norden och ...

  Publicerad: Fri, 29 Dec 2023 06:00:00 +0000
 • ”Förbjud jakt på hotade arter”

  All jakt på hotade arter måste omedelbart stoppas i Sverige, det skriver företrädare från föreningen Jaktkritikerna, i en debattartikel i ... Naturvårdsverket att agera och införa ett omedelbart jaktstopp på alla rödlistade djur i Sverige. Enligt debattörerna jagades och dödades ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 15:09:42 +0000
 • SCA anklagas för att bidra till utrotningen av fjäril

  Under onsdagen demonstrerade flera miljöorganisationer mot SCA för avverkningar och bristande miljöhänsyn som hotar den biologiska ... ... artens livsmiljö. Nils Hydén, biolog och expert i SLU Artdatabankens rödlistekommitté för fjärilar, säger till Natursidan att det som skett ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 10:31:24 +0000
 • SCA anklagas för att bidra till utrotningen av hotad fjärilsart

  Under onsdagen demonstrerade flera miljöorganisationer mot SCA för avverkningar och bristande miljöhänsyn som hotar den biologiska ... ... artens livsmiljö. Nils Hydén, biolog och expert i SLU Artdatabankens rödlistekommitté för fjärilar, säger till Natursidan att det som skett ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 10:31:24 +0000
 • Debatt Varför utgår du inte från fakta, Marcus Åsling?

  Naturskyddsföreningen har vid ett antal tillfällen skrivit ”brev till ledarsidan”, utifrån ledare kring skogsbruk som Marcus Åsling skrivit ... ... bråkdelar av bråkdelar hindrade från avverkning på grund av förekomst av rödlistade arter. Inte sällan ersattes markägaren i sådana fall av ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 08:50:00 +0000
 • Tillbakablick: Här är Folkbladets nyhetsår – från A till Ö

  Ett nyhetsår är snart till ända. Mycket har hänt, stort som smått. ... det uppdagats att skyddsvärd gammal skog med 200 år gamla tallar samt rödlistade växter och fåglar hade avverkats vid Byske-Avan utanför ...

  Publicerad: Thu, 28 Dec 2023 06:18:48 +0000

Kontaktinformation

Anton Nyström, kommunikatör
SLU Artdatabanken
anton.nystrom@slu.se, 018-672417, 076-1164113