Förbättringsförslag: Fakta och Publicering

Senast ändrad: 03 juni 2024
System
Prioritet

Lägre

  • bra att ha
  • påverkar mindre delar av verksamheten

Högre

  • behövs för prioriterad verksamhet
  • stor tidsbesparing

Högsta

  • behövs för prioriterad verksamhet, eller stor del av verksamheten
  • alternativ lösning saknas
  • skarp deadline
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter kring innehåll och funktion, kontakta oss på artfakta@artdatabanken.se.