Svampar att leta efter

Senast ändrad: 24 maj 2018
mycena fagetorum 2

Ni får gärna tipsa om arter som är strikt knutna till äldre alm eller ask, eller till andra substrat som snabbt försvinner i Sverige. Något ytterligare att tänka på är att fånga upp förändringar av habitatkvalitén i arternas växtmiljö eller substrat. Även om växtplatserna och dess miljöer i stort finns kvar kan förändringar i habitatkvalitén leda till försämrade möjligheter att fortleva för en art.

 

 

Vi efterlyser särskilt arter knutna till äldre alm eller äldre ask!