Sammetssopp med soluppgång i hatten

Senast ändrad: 05 december 2018
t

På senare år har vi fått allt mer kunskap om de arter som hör till gruppen "sammetssoppar" i bred bemärkelse (Xerocomus s.lat.). Arterna i denna grupp är ofta svåra att artbestämma och är numera uppdelade i flera släkten, bl.a. Hortiboletus, Xerocomellus och Xerocomus.


Tacksamt nog är några av dessa spännande soppar hyfsat lätta att artbestämma i fält. En sådan art är Hortiboletus bubalinus som vi fortfarande har få fyndrapporter av i Artportalen. Hittills är den enbart rapporterad från Västergötland och Gotland, men vi misstänker att den finns på många fler platser i landet.

Fruktkropp av Hortiboletus bubalinus. Foto: Michael Krikorev

Fruktkroppar av Hortiboletus bubalinus, funna under björk längs gräsig vägkant, Ljugarn, Gotland, aug. 2018. Det mörkt olivbruna på hatten hos den vänstra fruktkroppen är sporer från en intillväxande fruktkropp (fotot är inte taget på växtplatsen). Foto: Michael Krikorev

Arten känns lättast igen på den karaktäristiska färgen i hattköttet en stund efter snitt. Under hatthuden är köttet rosa, och ovanför rörlagret blått. Hattöversidan är sammetsluden och varierar i färg från röd eller orangebrun till ljusbrun. Ofta spricker hatthuden upp något och blottar det underliggande ljusa hattköttet (dock inte lika påtagligt sprickig som hatthuden hos rutsopp m.fl. i släktet Xerocomellus). Rören är gula och blånar vid beröring. Foten har en rödaktig färg och är i köttet gulaktig.

Fruktkroppar av Hortiboletus bubalinus. Notera färgen i hatt- och fotkött (fotot är inte taget på växtplatsen). Foto: Michael Krikorev

Närbild (Hortiboletus bubalinus). Foto Michael Krikorev

Närbild Hortiboletus bubalinus. Foto Michael Krikorev

Det är en mykorrhizasvamp som växer i gräsmarker, trädgårdar och parkmiljö under ek, bok, lind och björk. Vi efterlyser nu fler fyndrapporter, gärna med bilder som dokumenterar färg i hatt- och fotkött, samt med en notering om vilka trädslag som fanns på växtplatsen. Även andra arter i dessa släkten är vi intresserade av att veta mer om, så rapportera dina fynd i Artportalen!

Till Artportalens Fyndlista
Till Artportalens Karta
Till Artportalens Bildgalleri