Rapportera friska almar

Senast ändrad: 09 augusti 2023

Har du en frisk alm i närheten av dig. Rapportera gärna in den i formuläret nedan. Vi behöver

Almsjukan är en av flera trädsjukdomar i Sverige som dödar träden och därmed slår ut arter som är beroende av sitt värdträd. I januari beslutade Naturvårdsverket att inte stödja ett fortsatt bekämpande av almsjukan på Gotland, almarnas sista starka fäste i landet. Beslutet möttes av besvikelse bland naturvårdare och forskare, som dock inte gett upp hoppet än. Hjälp till genom att rapportera friska almar!


Kontaktinformation