Håll utkik efter vaxskivlingarna!

Senast ändrad: 05 december 2018
Dadelvaxskivling, Hygrocybe spadicea. Fotograf: Kill Persson

Underfamiljen Hygrocyboideae utgörs främst av släktet (Hygrocybe), hagvaxingar, och flera andra släkten som (Cuphophyllus), (Neohygrocybe) och (Gliophorus).


Vaxskivlingar är en grupp karaktäristiska hattsvampar där majoriteten av arterna är knutna till ogödslade betesmarker som brukar ha sin främsta topp just nu, under septembers sista veckor och början av oktober (figur 1). 

Grafik

Figur 1. Diagrammet visar inrapporterade fynd av arter i underfamiljen Hygrocyboideae mellan 2000 och 2018. Den svarta linjen visar medelantalet rapporterade fynd observerade mellan vecka 27 och 52 under åren 2000 – 2017. En tydlig topp ses under vecka 38–40, alltså de sista veckorna i september och i början av oktober. Den gröna linjen visar antal rapporterade fynd observerade till och med 26 september 2018. Data kommer från Artportalen och Observationsdatabasen, Artdatabankens gamla databas för fa. rödlistade arter. Uttaget 2018-09-26.

Hittills verkar det fortfarande vara lite skralt bland vaxskivlingarna runt om i Sverige, men på flera håll i landet börjar rapporter att komma in. Kanske är säsongen redan i full gång på sina håll och dippen vi ser i diagrammet beror helt enkelt på att man har fullt upp i fält och inte har hunnit lägga in sina rapporter ännu?

En art som verkar ha ett mycket bra år är dadelvaxskivlingen, Hygrocybe spadicea, rödlistad som VU. Arten känns lätt igen på sin varmt bruna hattfärg och på de lysande citrongula skivorna. Foten är längsfibrig i gult med en del bruna inslag. Dadelvaxskivlingen växer ofta torrare än andra vaxskivlingsarter, gärna i soldränkta sluttningar (figur 2). Mer information om arten hittar du i Artfakta.

Dadelvaxskivling, Hygrocybe spadicea. Fotograf: Kill Persson

Bild 1: Dadelvaxskivling, Hygrocybe spadicea. Fotograf: Kill Persson.

Data ur analysportalen visar att arten är ovanlig, endast 139 fynd rapporterade totalt mellan år 2000 och 2017, i genomsnitt 8 rapporter per år (figur 2).

Grafik

Figur 2. Antal observationer av dadelvaxskivling årligen mellan 2000 – 2018. Data är hämtat från Artportalen har filtrerats i Analysportalen så att endast fynd som ligger mer än 1km ifrån varandra räknas som ett fynd. Uttaget 2018-09-27.

För dadelvaxskivlingen verkar toppen för fruktkroppar ligga mellan vecka 35 och 39 då det totala antalet observationer varit högst under tidigare år (2000 – 2017). I år har observationer från 21 lokaler kommit in hittills, vilket innebär att vi redan nått tidigare års toppnotering på sjutton lokaler (2006). Måhända har den varma sommaren 2018 gynnat fruktkroppsbildningen? Att arten verkar ha ett bra år rapporteras även från Danmark. Så om du ännu inte besökt din favoritgräsmark är det kanske hög tid att åka och se om dadelvaxskivlingen fortfarande är uppe. Men glöm inte att rapportera andra ängssvampar som du stöter på.

Text: Elisabet Ottosson och Kill Persson