Djävulssoppen är på gång!

Senast ändrad: 26 september 2018
Svamp med vit hatt med röd fot. Foto

Nyligen påträffades djävulssopp (Rubroboletus satanas) i Uppsala. Ett ganska sensationellt fynd, eftersom djävulssoppen tidigare bara varit känd från Öland och Gotland. Djävulssoppen hör till de s.k. ädelsopparna vilka alla är påtagligt värmeälskande arter.

Hit räknas även falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae), rosensopp (R. rhodoxanthus), purpursopp (Imperator rhodopurpureus), flamsopp (Suillellus queletii) med flera. Det är inte osannolikt att den ovanligt varma sommaren har varit något alldeles extra för just dem. Nu när regnet har börjat falla igen kan man undra om det finns flera platser där det växer okända mycel, som har väntat på en sommar som denna? Spännande! Så ut och leta! Ädelsoppar lever framför allt med ek och lind, men några även med bok, och kanske också hassel. Bestämningshjälp till de arter som har orange-röda pormynningar finns här. Du kan också lägga foton i facebookgruppen Svamp-klapp och få kontakt med personer som kan hjälpa till med artbestämningen. Alla fynd av ädelsoppar indikerar värdefulla naturtyper och bör läggas in på Artportalen. Ofta hittar man dessutom flera olika sällsynta och rödlistade svamparter på de lokaler som hyser ädelsoppar. God ädelsoppsjakt!

Svamp med vit hatt med röd fot. Foto

Djävulssopp Rubroboletus satanas. Foto Hjalmar Croneborg