SLU-nyhet

Yttrande i samråd om Hesselö vindkraftspark

Publicerad: 12 mars 2021

SLU Artdatabankens konstaterar att havsområdet i Kattegatt hyser en unik och känslig miljö. Den planerade verksamheten kan få en betydande och irreversibel negativ effekt på den biologiska mångfalden (SLU.dha.2021.5.5-50)

I svaret tydliggör Artdatabanken vad miljökonsekvensbeskrivningen bör innefatta. ArtDatabankens svar kan läsas här: (SLU.dha.2021.5.5-50)