SLU-nyhet

Yttrande om inventering av brokig aspmycelbagge i Jämtland

Publicerad: 09 maj 2017

Yttrande rörande ansökan om dispens för att inventera brokig aspmycelbagge (Agathidium pulchellum) i Jämtland.

Yttrande av Håkan Ljungberg om inventering av brokig aspmycelbaggeSLU.dha.2017.5.5-35.