SLU-nyhet

Yttrande om tillstånd om utläggande av rörledningssystem - Nord Stream 2

Publicerad: 05 juni 2017

Yttrande till Näringsdepartementet över”Remiss angående ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, mm (N2016/05812/FÖF)”, dvs Nord Stream 2.

Yttrandet kompletterar tidigare yttranden om rörledningssystem av Nord Stream som kommenterade rörens potentiella negativa påverkan, under såväl anläggande, drift och avveckling, på områdets djur- och växtliv i stort och i närliggande skyddade Natura-2000 områden.

Yttrande gjordes av Christina Halling och Lena Tranvik: "Yttrande om tillstånd om utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen", SLU.dha.2017.5.5-30.