SLU-nyhet

Yttrande om strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

Publicerad: 07 maj 2019

ArtDatabanken är mycket positiv till en gemensam strategi för Västerhavet.

Skydd och förvaltning av marina miljöer och arter måste ske över länsgränser, i havsområden, för att lyckas. Även processen med dialog och samarbete med kommuner, fiske- och naturvårdsorganisationer bedöms bidra till att målen lättare nås. ArtDatabanken föreslår en del förtydliganden men stöder annars den vision länsstyrelserna uttrycker och den strategi som föreslås.

ArtDatabankens svar kan läsas här: Dnr 511-46429-2018