SLU-nyhet

Yttrande om nätkoncession och dess påverkan på kungsörn

Publicerad: 27 november 2017

Energimarknadsinspektionen begärde yttrande om om hur man bör se på hänsyn till örnar i samband med bygge av kraftledning.

ArtDatabanken bedömer risken för påverkan på kungsörn i det aktuella området och ger rekommendationer hur man undviker störning: SLU.dha.2017.5.5-67.