SLU-nyhet

Yttrande om havsplaner

Publicerad: 26 juni 2018

ArtDatabankens svar på Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner med miljökonsekvens-beskrivning och hållbarhetsbedömning (dnr 396-18).

Ett flertal förslag förs fram, men generellt kan sägas att ArtDatabanken anser att planerna bör sträva efter en mer framåtsyftande planering för att klara en hållbar utveckling i Sveriges hav. ArtDatabankens svar kan läsas här: SLU.dha.2018.5.5-39