SLU-nyhet

Yttrande om bildande av naturreservat i södra Kattegatt

Publicerad: 09 juni 2017

Länsstyrelsen Skåne ber om tidigt samråd om bildande av naturreservat i södra Kattegatt Dnr 511-5924-2017.

ArtDatabanken är positiv till förslaget att bilda ett nytt naturreservat i södra Kattegatt. Motiven för att området skyddas från trålfiske samt förbud mot annan exploatering som täkt och dumpning är starka. Yttrandet innehåller några förslag till kompletteringar. SLU.dha.2017.5.5-54