SLU-nyhet

Yttrande av SLU till HaV om förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

Publicerad: 25 februari 2016

Vi är på många sätt beroende av havet. Vi behöver använda oss av havets tillgångar samtidigt som vi ser till att bevara dem för framtiden. Yttrande kommenterar ett förslag om hur vi bör förvalta denna resurs. Havsplaneringen kan kort beskrivas som en process för att analysera och organisera verksamheter i havsområdena för att uppnå miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål.

Yttrandet är ett gemensamt svar till Havs- och vattenmyndigheten från SLU Aqua och SLU ArtDatabanken: SLU.ua.2015.2.6-3320