SLU-nyhet

Remissvar om bildande av naturreservat Årike Fyris i Uppsala kommun

Publicerad: 05 mars 2018

Uppsala kommun avser att införa naturreservatet Årike Fyris. ArtDatabanken stöder förslaget till bildande av naturreservatet.

Att SLU även har ett engagemang i detta naturreservat ligger helt i linje med vår målsättning att vara ett miljöuniversitet, och kan bidra till skyddet och utvecklandet av detta område genom den stora kunskap om biologisk mångfald, naturvård och landskapsekologi som finns inom SLU.

I yttrandet om remissen (dnr PBN-2018-0001) finns några specifika synpunkter på föreskrifter och skötsel. ArtDatabankens svar kan läsas här: SLU.ua.2018.2.6-719