SLU-nyhet

Synpunkter på rapport om genetisk övervakning av arter i Sverige

Publicerad: 23 januari 2020

SLU Artdatabankens synpunkter på NV:s rapport angående genetisk övervakning av arter i Sverige (NV-09089-19).

SLU Artdatabankens yttrande: (SLU ID: SLU.dha.2020.5.5-8)