SLU-nyhet

Synpunkter på rapport angående genetisk övervakning av arter i Sverige.

Publicerad: 21 september 2020

SLU Artdatabankens synpunkter på Naturvårverkets rapport angående genetisk övervakning av arter i Sverige (NV-09089-19)

Granskning av ett förslag till ett övervakningsprogram för genetisk mångfald. Svaret inkluderar en tabell över vilka arter som SLU Artdatabanken bedömer det värdefullt med genetisk information. Desuutom en kommentar om Etappmålet om kunskap om genetisk mångfald och om hur förslagen i utkastet motsvarar vad etappmålet innebär.

Generellt sett anses det ha varit mycket svårt att få fram en bild av vad som avses ingå i begreppet ”övervakning av genetisk mångfald”.

SLU Artdatabankens svar SLU.dha.2020.5.5-8