SLU-nyhet

Svar på Cementas bemötande gällande mål om fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

Publicerad: 15 juli 2020

SLU Artdatabankens yttrande rörande informationen i akt 173 och 174 gällande mål M 1579-20; ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun.

SLU Artdatabankens svar: (SLU ID: SLU.dha. 2020-173-1)

 

Tillägg 2020-10-05: SLU Artdatabankens yttrande rörande informationen i akt 173 och 174 gällande mål M 1579-20; ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun