SLU-nyhet

Remissvar om Jordbruksverkets plan för odlingslandskapets biologiska mångfald

Publicerad: 04 juni 2018

ArtDatabanken stöder Jordbruksverkets plan för odlingslandskapets biologiska mångfald.

ArtDatabanken poängterar bland annat att stödsystemen bör utformas så att de även kan inkludera skötsel av små och variationsrika områden.

SLU föreslår i sitt gemensamma remissvar också att man utvecklar en enkel modell som ger markägare direkt information och råd om rödlistade arter på fastigheten och omgivande landskap. Markägaren ska förstå varför och hur man ska göra något.

ArtDatabankens svar kan läsas här: SLU.dha.2018.5.5-55