SLU-nyhet

Yttrande angående täktverksamhet på Klinthagentäkten i Gotlands kommun

Publicerad: 17 januari 2020

SLU Artdatabankens yttrande angående tillstånd till befintligt och utökad täktverksamhet på fastigheten Lärbro Stora Vikers 1:94 (Klinthagentäkten) i Gotlands kommun (Mål nr: M 7168-19 060103).

SLU Artdatabankens svar: (SLU ID: SLU.dha.2020.5.5-6)