SLU-nyhet

Bidrag till SLU:s yttrande om preliminära förslag till jakttidsändringar

Publicerad: 16 februari 2020

SLU Artdatabankens bidrag till SLU:s yttrande över remiss från Naturvårdsverket angående preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 (NV-08122-18).

SLU Artdatabankens yttrande: (SLU ID: SLU.dha.2020.5.5-17)
+ Bilaga
+ Praktiska exempel i marin- och sötvattensmiljö