SLU-nyhet

Yttrande över det marina ramverket Mosaic

Publicerad: 01 november 2017

HaV har begärt synpunkter på förslaget till ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö (Mosaic), dnr 2132-17. Syftet med ramverket är att förbättra kunskapen om naturvården och grön infrastruktur i marina områden.

ArtDatabanken anser bland annat att ramverket riskerar att greppa över för mycket och metodiken med föreslagen omfattning riskerarat att drarför stora slutsatser från ett begränsat underlag. Yttrande gjordes av Anna Westling och Lena Tranvik: SLU.dha.2017.5.5-69