SLU-nyhet

Yttrande om dispens från beträdandeförbud till Getterön Havsörn

Publicerad: 10 augusti 2017

Länsstyrelsen Hallands län frågade om lämpligheten för dispens från beträdnadsförbudet inom naturreservatet Getterön för utfodring av Havsörn.

Med tanke på syftet med reservatet som rast- och häckningslokal för vadare och änder anser ArtDatabanken att matning av örnar är olämpligt:  SLU.dha.2017.5.5-59.