Datavärdskap

Senast ändrad: 23 februari 2023

SLU Artdatabanken är på uppdrag av Naturvårdsverket nationell datavärd för observationer av arter som samlas in genom miljöövervakning eller annat, t.ex. inventeringar. Redan idag är vi den största datavärden i Sverige för information om Sveriges djur, växter och svampar, så kallad artdata. I uppdraget ligger att via webbtjänster lagra och tillgängliggöra data för alla intresserade avnämare

Driva och utveckla Artportalen

Denna portal är huvudstrategin för att samla in, lagra och tillgängliggöra våra artdata. 
Artportalen

Driva och utveckla Nobanis – en portal och databas om främmande arter 

Nobanis har utvecklats av ArtDatabanken och blivit ett uppskattat redskap och webbportal för många europeiska länder. Läs mer om främmande arter.
Nobanis

Driva och utveckla Dyntaxa

Termer och begrepp är helt nödvändiga som grund för datahanteringen. Den viktigaste termlistan för datavärdskapet är Svensk taxonomisk databas (Dyntaxa) som ArtDatabanken har utvecklat och driver. 
Dyntaxa

Data får användas fritt

Naturvårdsverket finansierar en stor del av miljöövervakningen i Sverige. Den data som samlas in inom miljöövervakningen får användas fritt om källan anges. Mer information om miljöövervakningen finns på Naturvårdsverket.

Information om data finns på s.k. registersidor

Från Naturvårdsverkets webbplats når man alla datavärdars registersidor som ger mer information om de olika datamängderna i varje datavärdskap.