Utökat skydd och undantag från skyddsregler

Senast ändrad: 11 december 2023

För samtliga arter aktiveras skyddet när häckningskriterium etc. anges i aktivitetsfältet, utöver detta aktiveras skyddet vid följande förutsättningar.

Vid behov kan ytterligare tillfälliga skyddsregler tillämpas för olika arter/lokaler men då detta inte är av löpande karaktär redovisas inte tillfälliga undantag på denna lista.

Utökat skydd för nationellt skyddsklassade arter

Fjällgås

 • Alla fynd i Tjålmejaure-Laisdalen samt inom ett avgränsat område i Gällivarefjällen (Norrbotten).

Kungsörn

 • Alla fynd av adulta (gamla) individer från 15 februari till 31 augusti.
 • Alla fynd av ägg, pulli eller årsungar (1K) från 15 februari till 15 augusti.
 • Alla fynd på Öland från 15 januari till 31 augusti.

Havsörn

 • Alla fynd från 15 februari till 31 augusti av ägg, pulli eller årsungar (1K).
 • Alla fynd av adulta (gamla) individer i Skåne från 15 februari till 31 augusti.

Ängshök

 • Alla fynd på Öland från 1 april till 31 augusti.

Brun glada

 • Alla fynd i Tarby socken, Västra Götaland från 1 maj till 31 augusti.

Tornuggla

 • Alla fynd från 15 februari till 15 augusti.
 • Alla fynd på Öland och Gotland, året om.

Fjälluggla

 • Alla fynd i fjällen, året om.

Berguv

 • Alla fynd från 1 februari till 31 juli, med undantag av visningslokaler.

Lappuggla

 • Alla fynd i Skåne och delar av Uppland från 15 februari till 15 augusti.

Pilgrimsfalk

 • Alla fynd i fjällen, året om.

Jaktfalk

 • Alla fynd i fjällen, året om.
 • Alla fynd i Norrland från mars till augusti.
 • Alla fynd i Älvdalens kommun från mars till augusti.

Rovfåglar och ugglor

 • Alla fynd med aktiviteten 'Gammalt bo' skyddas automatiskt.

Härfågel

 • Alla fynd på Öland från 1 april till 31 augusti, undantaget Ottenbyområdet där fynden visas öppet.

Kungsfiskare

 • Alla fynd i delar av Värmland från 1 januari till 15 augusti.

Vitryggig hackspett

 • Alla fynd från februari till juni.
 • Alla fynd året om i nedanstående områden.Värmland: Arvika, Säffle, Grums,
 • Karlstad, Forshaga, Kil, Munkfors och Sunne kommun.
 • Dalarna: Avesta kommun. Västmanland: Möklinta socken.
 • Uppland: Enåker, Nora, Östervåla, Harbo, Söderfors, Tierp och Älvkarleby socknar.
 • Gävleborg: Österfärnebo och Hedesunda socknar.
 • Västerbotten: Nordmaling, Hörnefors, Umeå, Sävar, Bygdeå, Nysätra,
 • Lövånger, Bureå och Skellefteå socknar.
 • Norrbotten: Nederluleå, Luleå, Överluleå och Råneå socknar.

Pungmes

 • Alla fynd i Kristianstad, Färlöv, Rinkaby, Malmö, Burlöv, Lomma, Borgeby och Barsebäck socknar (Skåne) från 10 april till 31 juli.

Bechsteins fladdermus

 • Alla fynd i Ignaberga socken (Skåne) samt fynd som rapporterats med aktivitet Övervintringsplats, Observation av hona med unge/ungar, Dvala, Dräktig hona, Yngelplats med ungar eller med ålder/stadium Årsunge.

Undantag från skyddsregler

Slaguggla

 • Individer som rapporterats med aktiviteten Spel/sång skyddas normalt, men inte i Uppland.

För följande arter bedöms inte regelbundet återanvända samma räckningsrevir och skyddade uppgifter visas öppet efter 5 år

 • Svart stork
 • Stäpphök
 • Större skrikörn
 • Blåkråka
 • Biätare
 • Jorduggla
 • Blå kärrhök
 • Mellanspett
 • Stenfalk
 • Lärkfalk
 • Aftonfalk
 • Bivråk
 • Hökuggla
 • Härfågel
 • Fjällvråk (öppen visning nedom fjällen efter 5 år, i fjällen döljs fynden löpande).
   

Skydd för ej skyddsklassade arter

Ortolansparv

 • Alla fynd i Norrbyås och Asker socken, Närke.

Gölgroda

 • Alla fynd i Västerviks kommun från 1 juni och året ut.

Norna

 • Alla fynd i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.