Hoppa till huvudinnehåll

Vad är taxonomi?

Taxonomi och systematik handlar om att beskriva, namnge och klassificera organismer samt att härleda deras evolutionära släktskap.

Taxonomi

Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är vetenskapen om indelning eller klassificering av organismer i taxa t.ex. riken, familjer, släkten, arter och underarter. Inom taxonomin arbetar taxonomer med att beskriva och namnge arter. Många taxonomer arbetar med regionala fauna- och florabeskrivningar som innehåller bestämningsnycklar och information om arters utbredning, status och annat. 

Systematik

Taxonomin är en del av systematiken. Systematiken innefattar även studier av släktskap mellan olika organismer, alltså deras evolutionära historia (fylogeni). Inom systematiken arbetar systematiker med att sätta in olika arter i ett sammanhang.

Huvudbild: © Tomas Hallingbäck/SLU Artdatabanken

Illustration: © Helena Samuelsson/SLU Artdatabanken

Publicerad: 24 augusti 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…