Svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 03 januari 2024

Arten sprider sig snabbt och är nu väletablerad på flera platser längs den svenska kusten. Risk finns för att svartmunnad smörbult kan komma att konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda.

svartmunnad-smorbult-neogobius-melanostomus--anders-salesjo, bildknapp.jpgSvartmunnad smörbult. Foto: Anders Salesjö

Risk för invasivitet: Mycket hög risk (SE) 4ABC,4DE

Kännetecken

Svartmunnad smörbult är en invasiv art i Kattegatt och södra Östersjön. Den är storväxt och grov med tättsittande ryggfenor – inte olik svart smörbult, men med den främre ryggfenans svarta fläck baktill istället för framtill.

Totallängd 25 cm. Kropp kraftigt byggd med kort huvud och kort, avrundad nos. Ögonen är placerade högt upp på huvudet. Hjässan och bröstet är täckta av små rundfjäll. Gälmembranen fäster i bröstet. Bakre ryggfenan sitter direkt efter den främre, utan mellanrum. Främre ryggfenan är lika lång som eller något kortare än den bakre, och dess ytterkant är rundad. 

Utbredning

Svartmunnad smörbult har sitt naturliga utbredningsområde i Svarta havet med Azovska sjön (öster om Krimhalvön) och i Kaspiska havet med tillrinnande floder. Den har sedermera spridit sig till södra Östersjön, dit den tagit sig via flodförbindelser samt i barlastvatten, liksom till Nordamerika och Rhen i Nederländerna. Den har också under 1990- och 2000-talen spridit sig långt uppströms i Donau, Dnjepr och Volga. Den upptäcktes första gången i Östersjön i Gdanskbukten 1990 och finns nu längs hela södra Östersjökusten norrut till Finska viken.


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967