Smal vattenpest

Senast ändrad: 03 januari 2024

Smal vattenpest är en dybladsväxt. Den är ljust grön och till utseendet liknar den vattenpest (Elodea canadensis) som också är en främmande invasiv art i Sverige.

Närbild på kvistar som förgrenas ut med täta, gröna, blöta och smala blad. FotoSmal vattenpest. Foto: Susanne Eriksson

Risk för invasivitet: Mycket hög risk (SE) 4A,4D

Kännetecken

Smal vattenpest är en upp till mer än meterlång perenn vattenväxt med tätt kransställda och finsågade blad, tre per krans. Bladen är vanligen 0,7–1,5 mm breda och 6–13 mm långa (Duenas 2017). Arten blommar i juli–september med vita–ljuslila, ca 4 mm breda, från bladvecken långt skaftade blommor som når ovanför vattenytan. Endast honplantor är funna i Sverige. Den liknar vattenpest E. canadensis men skiljer sig genom mer långsmala och jämnt avsmalnande, styva blad som ofta är tydligt kloböjda, vikta längs mittaxeln och med något vågig kant. Smal vattenpest är vanligen mindre och blekare grön samt har en mer förgrenad stjälk än vattenpest. 

Utbredning

Fynd av smal vattenpest finns idag från många lokaler i södra Sverige med undantag av Öland, Gotland, Blekinge och större delen av Småland (ännu inga fynd i Kalmar eller Kronobergs län). Norr om norrlandsgränsen finns enstaka fynd i Dalarna och längs Norrlandskusten upp till Luleå i Norrbotten. Flest fynd finns från östra Mälaren, där den är ställvis dominant och idag vanligare än vattenpest, delar av Östergötland och i Rönne å, Skåne. Det första publicerade fyndet av smal vattenpest i Sverige gjordes så sent som i augusti 1991 vid Ängbybadet, Bromma (Anderberg 1992). Dock finns fynd från Maltesholmsbadet vid Hässelby strand, Uppland och från Roxen, Östergötland med äldre observationsårtal i Artportalen (ca 1980 resp. åren 1978–1990). Till och med juni 2017 har arten registrerats i 295 2×2 km-rutor i landet (Artportalen 2017).

Arten härstammar från tempererade delar av Nordamerika, varifrån den tros ha introducerats som akvarie- eller dammväxt till Europa, med första fyndet 1914 i Storbritannien (Weber-Oldecop 1977), 1939 i Belgien och 1941 i Nederländerna (Cook & Urmi-König 1985). Första fyndet i Danmark gjordes 1974 (idag i ett 20-tal rutor; Hartvig 2015) och i Norge 2006 (2011: 3 lokaler; Mjelde 2012). Smal vattenpest är funnen i stora delar av Europa med undantag av Finland, Island, Baltikum och Ryssland (Josefsson 2011).


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967