Sjögull

Senast ändrad: 03 januari 2024

Sjögull beskrivs som vacker men förrädisk. Den breder gärna ut sig över stora ytor. Växtdelar som lossnar kan driva i väg, slå rot och bilda nya kolonier som får sjöar och vattendrag att växa igen, vilket saboterar för allt annat som lever där.

sjogull-narbild--peter-olsson-scholz, bildknapp.jpg
Sjögull. Foto: Peter Olsson Scholz

Risk för invasivitet: Mycket hög risk (SE) 3A,4D

Kännetecken

Sjögull är en flerårig vattenväxt som tillhör familjen vattenklöverväxter (Menyanthaceae). Flytbladen liknar små näckrosblad och den har attraktiva gula blommor som sitter en och en på skaft som sticker upp någon decimeter ovan vattenytan.

Utbredning

Det naturliga utbredningsområdet för sjögull omfattar Centraleuropa, västra Asien, Kina och Japan. Naturligt förekommer den närmast Sverige i Litauen och Tyskland. Den anses vara hotad i stora delar av sitt naturliga utbredningsområde i Europa. Arten har introducerats till Irland där den anses vara invasiv. Den anses även vara en invasiv art på Nya Zeeland och i delar av Nordamerika. Sjögull introducerades i Sverige under 1870-tal. Arten planteras dels för prydnad i trädgårdsdammar och i vattendrag vid strandtomter. 


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967