Mink

Senast ändrad: 21 juni 2023

En nordamerikansk art som har kommit ut i naturen då den rymt från pälsfarmer. Nu finns minken över hela landet och hotar många inhemska arter, framför allt markhäckande sjöfåglar i skärgården.

Brun, blöt mink står på is och tittar mot kameran. FotoMink. Foto: Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning/CC BY 4.0

Risk för invasivitet: Mycket hög risk (SE) 4ABC,4DG

Kännetecken

Längd: kropp 30–47 cm, svans 15–25 cm. Vikt 0,4–2 kg i naturen (upp till 3 kg i fångenskap). Pälsfärgen är enfärgat mörkbrun till svartbrun på både översidan och undersidan. Det är bara hakan och underläppen som är vita, ibland finns också en liten vit fläck på strupen. Öronen och benen är korta. Minkar som fötts i fångenskap för pälsens skull kan ha helt annorlunda pälsfärg.

Utbredning

Mink förekommer ursprungligen i Nordamerika men har förts till bl.a. Europa för att födas upp och hållas i pälsfarmar. Den finns nu i så gott som hela Sverige utom möjligen i nordligaste Norrland. 


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967