Kanadesiskt gullris

Senast ändrad: 03 januari 2024

En trädgårdsväxt som spridits ut i landskapet genom sina otaliga frön som följer med vinden. Blomningstiden är från september till oktober. Kanadensiskt gullris omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Kanadesiskt gullris_blommande, bildknapp.jpgKanadensiskt gullris © Naturvårdsverket

Risk för invasivitet: Mycket hög risk (SE) 4AB,3F

Kännetecken

Kanadensiskt gullris Solidago canadensis är en flerårig ört från familjen korgblommiga örter (Asteraceae). Kanadensiskt gullris bildar bestånd vars individer blir mellan 50 och 200 cm höga. Längs örtens stam växer strödda, smalt lansettlika, blad med sågad kant och i toppen på stjälken sitter täta vipplika pyramidformade klasar översållade med små citrongula blomkorgar. Blomning sker i augusti till september.

Utbredning

Kanadensiskt gullris härstammar från Mexiko, södra och östra USA och Kanada. Dess namn canadensis betyder “från Kanada”. Arten introducerades i Sverige som trädgårdsväxt tack vare sitt vackra utseende. Det tidigaste fyndet i Sverige av en förvildad individ fann man i Skåne år 1870. Dock finns inga säkra bevis för att detta var just kanadensiskt gullris Solidago canadensis, eftersom arten kan förväxlas med höstgullris Solidago gigantea.


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967