Jätteloka

Senast ändrad: 09 augusti 2023

En storvuxen främmande invasiv art med stor spridning i Sverige. Jättelokan kan bli upp till 3 meter hög och sprider sig lätt och bildar ogenomträngliga bestånd. Dessutom är den giftig och kan ge brännskador på huden. Eftersom jättelokan är EU-listad är den förbjuden att både ha och sprida.

SLU Artdatabanken. Jätteloka, 880 x 660
Jätteloka © Naturvårdsverket

Risk för invasivitet: Mycket hög risk (SE) 4AB,3F

Kännetecken

Jätteloka är en mycket stor och vitblommig, flockblommig växt som kan nå en höjd av 5 m, med upp till 10 cm tjock stam, 50 cm breda blomflockar och vasst parflikiga blad som kan bli 3 m långa. Jätteloka förväxlas lätt med två andra mycket storväxta lokor med förekomst i Sverige: tromsöloka H. persicum och hörsneloka.

Utbredning

Jätteloka är idag ganska vanligt förekommande i stora delar av södra Sverige, särskilt i anslutning till tätorter, vägar och järnvägar. Den är även funnen på en hel del lokaler i Norrland, upp till Luleå och Pite lappmark, men är ännu sällsynt på Gotland.

Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967