Spännande fynd av tioarmade bläckfiskar på Västkusten

Senast ändrad: 21 februari 2024
Nordlig kalmar (Loligo forbesi). Foto: Klas Malmberg

[2018-09-05]. I juli gjordes tre fynd av den ovanliga flygbläckfisken (Todarodes sagittatus) på Västkusten. En annan tioarmad bläckfisk – Loligo forbesi (som ibland kallas nordlig kalmar, med betoning på den sista stavelsen) – har sedan mitten av juli observerats strandnära vid Lysekil, vilket är anmärkningsvärt. Sammantaget utgör dessa observationer indicier på att den marina faunan påverkas av klimatförändringen.

Den tioarmade flygbläckfisken Todarodes sagittatus, som än så länge inte fått något officiellt svensk namn, är mycket sällsynt i Sverige.

– I juli påträffades arten vid Sydkoster och Nordkoster samt i Kungsbackafjorden, säger marinbiologen och forskaren Kennet Lundin vid Göteborgs naturhistoriska museum.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Flygbläckfisken (Todarodes sagittatus).Foto: Ingrid Sturegård

Den tioarmade flygbläckfisken Todarodes sagittatus, som än så länge inte fått något officiellt svensk namn, är mycket sällsynt i Sverige. I somras gjordes tre fynd av arten på Västkusten. Foto: Ingrid Sturegård

Senast flygbläckfisk sågs i Sverige var i januari 2017, och dessförinnan 1993. Arten förekommer från Västafrika och norrut till Nordnorge. Det är en stor bläckfisk; manteln kan bli cirka 70 cm, och till det kommer huvudet och armarna, vilket gör att djuret kan bli 130–140 cm. De exemplar som observerats i Sverige denna sommar var relativt små, 30–40 cm.

Flygbläckfisken kan göra flygturer på upp till 20 meter efter att ha satt rejäl fart under vatten. Arten fiskas kring Azorerna och Madeira, och den anses vara en delikatess. Norrmännen använder den som agn på långrev, för att fiska torsk och flundra.

– Nu håller det även till stim med nordlig kalmar i Lysekil, vid Havets hus och Havsfiskelaboratoriet. De har varit i området sedan mitten av juli, vilket är anmärkningsvärt. I vanliga fall kommer de inte förrän i september och då håller de sig utomskärs, aldrig tidigare helt nära ett hamnområde, säger Kennet Lundin.

Inte heller nordlig kalmar är ännu så länge något officiellt svenskt namn på arten Loligo forbesi, men det är detta namn som används bland sportfiskare och i handeln.

Tioarmad bläckfisk (Loligo forbesi). Foto: Klas Malmberg

En annan art av tioarmad bläckfisk är Loligo forbesi, som ibland kallas nordlig kalmar (med betoning på den sista stavelsen). Foto: Klas Malmberg

– För 4–5 år sedan började de nordliga kalmarerna lägga ägg på hummertinornas flytlinor i början av oktober; det var första gången äggläggning konstaterades hos denna art i Sverige. Äggsamlingen ser ut som en bananklase av smala kondomer, säger Kennet Lundin.

Loligo forbesi kan fångas på samma agn som makrill, och den blir allt mer populär bland sportfiskare.

 

Text: Tomas Carlberg
Foto: Klas Malmberg och Ingrid Sturegård

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.