Stenmård: ny däggdjursart i Sverige

Senast ändrad: 21 mars 2024
En stenmård och en mård sedda ovanifrån ligger på rygg bredvid varandra. Foto

[Publicerad 2018-05-23]. Stenmård har för första gången med säkerhet påträffats i Sverige, och det verkar till och med kunna finnas en liten population. Arten finns närmast i Danmark. Alla observationer bör nu rapporteras in på Artportalen.

Tidigare i år sköt en jägare en stenmård Martes foina vid ett hönshus i nordöstra Skåne, och fyndets bekräftades som det första i Sverige. Observationer tyder nu på att det till och med kan finnas en liten population av arten i landet. Det har gått rykten om att mårdar rört sig i och omkring hus i Skåne under flera år, och i och med att den första stenmården nu bekräftats har rätt många bilder kommit in till Jägareförbundet med vad som förefaller vara stenmårdar.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

En bild visade en hona med dragna spenar, vilket tyder på att det förekommer föryngring. Nu är det intressant att försöka kartlägga stenmårdens utbredning, som mycket väl kan sträcka sig utanför Skåne till andra delar av södra Sverige. Om stenmård observeras är det viktigt att fyndet rapporteras in på Artportalen, helst med bild. Om det dyker upp döda, till exempel överkörda stenmårdar är det eventuellt intressant att få in kropparna för att kunna undersöka dem, och då kan kontakt tas via e-post med tipsaframmandearter@jagareforbundet.se.
Stenmård och mård ligger på rygg bredvid varandra sedda framifrån. Foto

Stenmård Martes foina (till höger) och mård Martes martes. Foto: Per-Arne Åhlén, Mårdhundsprojektet

En hårig och en relativt naken tass bredvid varandra. Foto

Nakna trampdynor av stenmård Martes foina (till höger) och håriga trampdynor av mård Martes martes. Foto: Per-Arne Åhlén, Mårdhundsprojektet

Stenmården känns igen på sin vitaktiga halsfläck, sina nakna trampdynor och sin ljusa nos. Ett intressant faktum är att Sven Nilsson beskriver stenmården som en del i den svenska faunan under 1800 talet – men det visade sig att det var en ung skogsmård som han misttog för en stenmård, vilket visar hur svårt det kan vara. Hur stenmårdarna kommit hit är svårt att säga, men det är inte helt otänkbart att det handlar om fripassagerare på lastbilar som körts hit över bron från Danmark, där stenmården är vanligt förekommande. Den påträffade stenmården kommer att DNA-testas i hopp om att få reda på varifrån den kommer.

Text: Henrik Thurfjell
Foto: Per-Arne Åhlén

Läs mer i Artfakta

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.