Stabil flyttning och population för törnskatan

Senast ändrad: 21 mars 2024
Törnskata. Foto: Niclas Ahlberg

[Publicerad 2018-06-08]. Törnskatan är den enda tropikflyttande fågeln i Sverige som inte har tidigarelagt sin ankomst på våren. Törnskatorna kommer in till Sverige från sydost. Från att ha minskat kraftigt i antal tycks beståndet av törnskata nu vara stabilt.

Ringmärkning har visat att våra törnskator om hösten flyttar åt sydost och via östra Medelhavet för att övervintra i Afrika söder om Sahara. På våren anländer törnskatorna i genomsnitt först till Öland, Skåne, Gotland, Blekinge och Stockholm, vilket antyder att de också återvänder från sydost.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Under våren 2017 var törnskatorna ungefär fyra dagar sena jämfört med den ”normala” tidtabellen, men under våren 2016 var de istället tre dagar tidiga. Törnskatan har i stort sett inte förändrat sin ankomst sedan 1980-talet och är därmed den enda tropikflyttare som inte tidigarelagt sin ankomst.

Törnskata hona Foto: Niclas Ahlberg

Törnskata Lanius collurio, ungfågel. Antalet törnskator har minskat med 25–55 % de senaste 30 åren, men beståndet har varit stabilt de senaste 10 åren. Foto: Niclas Ahlberg

Karta 1. Medeldatum för första observationen av törnskata per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

3 maj

6 maj

3

1 maj

-2

Blekinge

6 maj

6 maj

0

6 maj

0

Kronoberg

10 maj

12 maj

2

8 maj

-1

Östra Småland

7 maj

6 maj

-1

5 maj

-2

Jönköping

8 maj

8 maj

0

7 maj

-1

Öland

1 maj

6 maj

5

30-apr

-1

Gotland

4 maj

27-apr

-7

4 maj

0

Halland

7 maj

12 maj

5

6 maj

-1

Göteborg

7 maj

14 maj

7

5 maj

-2

Bohuslän

7 maj

14 maj

7

7 maj

-1

Dalsland

13 maj

21 maj

8

14 maj

0

Västergötland

7 maj

12 maj

5

1 maj

-7

Närke

8 maj

2 maj

-6

8 maj

0

Östergötland

7 maj

14 maj

7

8 maj

1

Södermanland

9 maj

13 maj

4

5 maj

-4

Stockholm

6 maj

10 maj

4

4 maj

-2

Uppland

9 maj

10 maj

1

1 maj

-8

Västmanland

10 maj

01 maj

-9

9 maj

-1

Värmland

8 maj

14 maj

6

8 maj

0

Dalarna

9 maj

12 maj

3

12 maj

4

Gästrikland

12 maj

14 maj

2

12 maj

0

Hälsingland

11 maj

13 maj

2

14 maj

1

Medelpad

         

Ångermanland

         

Västerbotten

         

Norrbotten

         

Jämtland

         

Södra Lappland

         

Norra Lappland

         


Tabell 1. I tabellen visas törnskatans genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande törnskata åren 2016 och 2017.

 

Karta 2. Törnskatans ankomst till Sverige – 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Text: Johan Nilsson
Foto: Niclas Ahlberg
Källa: Artportalen

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.