Släktskapet inom gräshoppsångarens familj (gräsfåglar) kartlagt

Senast ändrad: 21 februari 2024
Gräshoppsångare (Locustella naevia). Foto: Niclas Ahlberg

[Publicerad 2018-10-12]. Familjen gräsfåglar – Locustellidae – omfattar drygt 60 arter i 11 släkten. I Sverige är gräshoppsångare en lokalt tämligen allmän häckfågel, medan vassångare och flodsångare är ovanliga häckfåglar. Ytterligare två arter, träsksångare och starrsångare, är mycket sällsynta gäster.

En nyligen publicerad studie av familjens släktträd (”fylogeni”) visade på förvånansvärt dålig överensstämmelse mellan trädet och den traditionella taxonomin. Studien resulterade i ett förslag till reviderad klassifikation, inklusive ett nytt släkte för starrsångaren och dess närmaste släktingar.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Sammanlagt 59 arter, med representanter från samtliga släkten, analyserades baserat på genetiska data. Släktet Locustella, som omfattar alla arter som är anträffade i Sverige och 18 asiatiska arter, liksom släktena Bradypterus (Afrika, Madagaskar), Megalurus (södra Asien till Oceanien), Megalurulus (Oceanien) och Schoenicola (södra Afrika, södra Indien) visade sig vara ”onaturliga” (inte ”monofyletiska”), dvs. samtliga ingående arter hade inte en gemensam förfader med resten av gruppen. Åtminstone fyra av de fem släkten som bara omfattade en art var ”insprängda” i andra släkten. Eftersom ”onaturliga” släkten inte accepteras enligt modern taxonomisk praxis föreslogs en reviderad klassifikation.
Starrsångare. Foto: Magnus HellströmEn ny studie placerar starrsångaren Locustella certhiola och fem andra asiatiska arter i det nya släktet Helopsaltes. Bilden visar en ungfågel i Beidahe, Kina i oktober. Foto: Magnus Hellström

 

De fem arterna som påträffats i Sverige är inte varandras närmaste släktingar, bortsett från vass- och flodsångare, som är ”systerarter”. Släktet Locustella visade sig vara uppdelat i två grupper, som uppskattades ha separerat från en gemensam förfader för nära 15 miljoner år sedan – tidigare än flera andra släkten inom familjen. För att uppnå en bättre ”balans”, föreslogs Locustella delas upp i två släkten. Det reviderade släktet Locustella omfattar gräshoppsångare (som är så kallad typart för detta släkte), flodsångare, vassångare, träsksångare och ytterligare ett antal asiatiska arter samt en afrikansk art som tidigare placerades i släktet Bradypterus. Starrsångaren och fem andra asiatiska arter placerades i det nya släktet Helopsaltes (som betyder ungefär ”våtmarksmusiker”).

Starrsångare från Irkutsk, Ryssland i juni. Foto: Magnus HellströmStarrsångare från Irkutsk, Ryssland i juni. Foto: Magnus Hellström

 

Resultaten från denna studie flaggar även för att några arter eventuellt kan behöva delas upp i minst två arter, varav en från Madagaskar är potentiellt helt okänd för vetenskapen.

Referenser:

Alström, P., Cibois, A., Irestedt, M., Zuccon, D., Gelang, M., Fjeldså, J., Andersen, M.J., Moyle, R.G., Pasquet, E. & Olsson, U. 2018. Comprehensive molecular phylogeny of the grassbirds and allies (Locustellidae) reveals extensive non-monophyly of traditional genera, and a proposal for a new classification. Molecular Phylogenetics and Evolution 127: 367–375. 

https://www.researchgate.net/profile/Per_Alstroem

http://www.slu.se/en/cv/per-alstrom/

En pdf på originalartikeln kan fås från artikelförfattaren Per Alström.

Text: Per Alström
Foto: Niclas Ahlberg och Magnus Hellström

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.