Så känner du igen en tigermygga

Senast ändrad: 21 mars 2024
Svart mygga med vita streck sitter på grönt blad. Foto

[Publicerad 2023-09-19]. Efter nyheten att tigermyggan påträffats i Sverige för första gången har det kommit många telefonsamtal och mejl från människor som tror att de har hittat tigermyggor.

För att underlätta identifiering så har SVA:s myggexpert Anders Lindström satt ihop denna guide med de två vanligaste förväxlingsarterna. Även om tigermyggan nu med säkerhet påträffats i Sverige så är den fortfarande sällsynt och det är större sannolikhet att man blir biten av någon annan mygga.

– Det finns 16 arter av stickmyggor i Sverige som har randiga ben. Det tydligaste kännetecknet hos en tigermygga är det vita bandet på ryggen som gör den lätt identifierbar, ingen annan mygga i norra Europa har det strecket. Sedan tycker vi att det är bra att människor är observanta och rapporterar stickmyggor, det ökar chansen att vi ska upptäcka nästa introduktion av tigermygga. Jag hoppas att de här bilderna ska öka möjligheterna till korrekt artbestämning av misstänkta myggor, säger Anders Lindström.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Anders Lindström har tagit fram bilder och beskrivningar för att det lättare ska gå att se om det är en tigermygga eller en av de två vanligare myggorna större vårmygga och sommarskogsmygga.

Tigermygga (Aedes albopictus):

Tigermyggan är en liten och kolsvart mygga med kritvit teckning. Mitt på ryggen finns ett vitt längsband. Det finns ingen annan mygga i norra Europa som är tecknad så här.

Mygga på grönt blad. FotoFoto: Anders Lindström/SVA

Större vårmygga (Culiseta annulata):

Större vårmygga är en stor, brokig mygga. Den har fläckiga vingar och ett ljust band mitt på första tarsleden. Den har också svartvit teckning längst ut på låren. Ryggen saknar vitt band. Den här teckningen på låren ser man inte hos någon annan vanlig mygga i Sverige.

Mygga sitter i hand. FotoFoto: Anders Lindström/SVA

Sommarskogsmygga (Aedes cantans):

Sommarskogsmyggan är en ganska stor mygga med brun grundfärg. De ljusa banden på benen är ganska smala. Vingarna saknar fläckar. Myggan saknar vitt band på ryggen. Bara tigermyggan har vitt band. 

Mygga sitter i hand. FotoFoto: Anders Lindström/SVA

 

Denna text är ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA