Rosenfinkarna anländer från öster

Senast ändrad: 21 mars 2024
Rosenfink (Carpodacus erythrinus). Foto: Niclas Ahlberg

[Publicerad 2018-05-17]. Rosenfinkarna anländer normalt till Sverige i mitten av maj. Till skillnad från andra tropikflyttare, som i huvudsak kommer till Sverige från söder, anländer rosenfinkarna österifrån.

Tidiga flyttfåglar – som anländer under slutet av mars och första halvan april – anländer till Sverige i huvudsak från sydväst, vilket innebär att de första fåglarna av dessa arter siktas i Skåne och Halland. Ju längre våren fortskrider, desto mer vrider ankomstriktningen åt öster, varvid de första fåglarna observeras i östra Skåne och på Öland. Möjligen beror detta på att Atlanten värmer Västeuropa under tidiga våren, vilket kan gynna ett rikt insektsliv och därmed fåglarna. Senare på våren är det varmare i Östeuropa, vilket innebär att flyttningen går fortare där och att tropikflyttarna anländer först från sydost.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Alla tropikflyttande fåglar anländer söderifrån, först till Skåne och i två fall först till Öland, men när det gäller rosenfink tycks den komma rakt från öster. De tidigaste medeldatumen har Öland och Gotland följt av ostkustlandskapen och därefter samtidigt från Norrbotten till Skåne. Sist anländer rosenfinken till Västkusten och Norrlands inland (se karta 1).

Karta 1. Medeldatum för första observationen av rosenfink per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

Rosenfinken anländer ungefär två dagar tidigare än den gjorde på 1980-talet. Den har minskat med över 50 % de senaste 30 åren. Arten är idag rödlistad i kategorin Sårbar (VU).

Under våren 2017 var den stora massan av rosenfinkar ungefär två dagar sen. Att avvikelsen från medeldatum för första rosenfink var stor beror på ett litet antal individer som rapporterades långt före medeldatum. Inga härmande buskskvättor väl? I de flesta landskap anlände rosenfinkarna som förväntat.

 

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

14 maj

2 maj

-12

9 maj

-5

Blekinge

14 maj

11 maj

-3

11 maj

-3

Kronoberg

17 maj

17 maj

0

21 maj

4

Östra Småland

13 maj

11 maj

-2

10 maj

-3

Jönköping

15 maj

16 maj

1

15 maj

0

Öland

8 maj

11 maj

3

7 maj

-1

Gotland

11 maj

6 maj

-5

3 maj

-8

Halland

15 maj

13 maj

-2

14 maj

-1

Göteborg

17 maj

18 maj

1

17 maj

0

Bohuslän

16 maj

20 maj

4

16 maj

0

Dalsland

17 maj

19 maj

2

18 maj

1

Västergötland

14 maj

7 maj

-7

9 maj

-5

Närke

14 maj

14 maj

0

15 maj

1

Östergötland

14 maj

16 maj

2

9 maj

-5

Södermanland

14 maj

14 maj

0

14 maj

0

Stockholm

13 maj

13 maj

0

10 maj

-3

Uppland

13 maj

13 maj

0

10 maj

-3

Västmanland

15 maj

15 maj

0

14 maj

-1

Värmland

16 maj

17 maj

1

16 maj

0

Dalarna

14 maj

16 maj

2

15 maj

1

Gästrikland

15 maj

19 maj

4

15 maj

0

Hälsingland

16 maj

16 maj

0

15 maj

-1

Medelpad

15 maj

7 maj

-8

17 maj

2

Ångermanland

15 maj

13 maj

-2

11 maj

-4

Västerbotten

15 maj

19 maj

4

12 maj

-3

Norrbotten

17 maj

4 maj

-13

18 maj

1

Jämtland

17 maj

9 maj

-8

20 maj

3

Södra Lappland

18 maj

26 maj

8

21 maj

3

Norra Lappland

17 maj

23 maj

6

21 maj

4


Tabell 1. I tabellen visas rosenfinkens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande rosenfink åren 2016 och 2017.

Rosenfink - karta 2a

Karta 2. Rosenfinkens ankomst till Sverige – 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

Text: Johan Nilsson
Foto: Niclas Ahlberg

Källa: Artfakta och Artportalen

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.