Rödstjärten kommer en vecka tidigare jämfört med för 30 år sedan

Senast ändrad: 21 mars 2024
Rödstjärt. Foto: Tomas Carlberg

[Publicerad 2018-04-27]. Liksom övriga tropikflyttare anländer rödstjärten numera tidigare än för 30 år sedan; i rödstjärtens fall ungefär åtta dagar tidigare. Antalet rödstjärtar ökar svagt i antal, enligt Svensk häckfågeltaxering.

Likt fyndbilden för trädpiplärka har förhållandevis många rödstjärtar rapporterats ovanligt tidigt på våren, om man räknar fynd tidigare än sju dagar före medeldatum – detta till skillnad från fyndbilden för buskskvätta, svartvit flugsnappare och lövsångare. Det finns mer än dubbelt så många ”tidiga” fynd av trädpiplärka och rödstjärt jämfört med de andra tre arterna. Det ligger nära till hands att tro att många av de tidiga rödstjärtarna i själva verket rör sig om svarta rödstjärtar. Svart rödstjärt övervintrar i södra Europa och anländer betydligt tidigare än tropikflyttaren rödstjärt.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Rödstjärten Phoenicurus phoenicurus anländer numera åtta dagar tidigare jämfört med 1980-talet. Foto: Tomas Carlberg

Avvikelsen 2017 från medelankomstdatum är betydligt större än för de andra arterna som anländer under samma tid (se karta 2). Sett över hela Sverige kom rödstjärten i stort sett enligt medeldatum 2016, medan den var fyra dagar sen under den kalla våren 2017.

Liksom de övriga tropikflyttarna anländer rödstjärten numera tidigare än för 30 år sedan; i rödstjärtens fall ungefär åtta dagar tidigare. Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige” (2008) hade rödstjärten minskat med 50-79 % under en 30-årsperiod. Enligt data från Svensk häckfågeltaxering har antalet rödstjärtar ökat svagt under de senaste tio åren.

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

 Skillnad (dagar)

Skåne

9 apr

6 apr

-3

11 apr

+2

Blekinge

12 apr

10 apr

-2

14 apr

+2

Kronoberg

19 apr

21 apr

+2

19 apr

0

Östra Småland

15 apr

13 apr

-2

14 apr

-1

Jönköping

20 apr

22 apr

+2

16 apr

-4

Öland

12 apr

8 apr

-4

13 apr

+1

Gotland

17 apr

24 apr

+7

14 apr

-3

Halland

13 apr

6 apr

-7

13 apr

0

Göteborg

17 apr

12 apr

-5

17 apr

0

Bohuslän

19 apr

21 apr

+2

20 apr

+1

Dalsland

23 apr

1 maj

+8

24 apr

+1

Västergötland

21 apr

8 apr

-13

16 apr

-5

Närke

24 apr

29 apr

+5

23 apr

-1

Östergötland

20 apr

24 apr

+4

18 apr

-2

Södermanland

20 apr

19 apr

-1

19 apr

-1

Stockholm

20 apr

16 apr

-4

17 apr

-3

Uppland

22 apr

21 apr

-1

19 apr

-3

Västmanland

22 apr

24 apr

+2

20 apr

-2

Värmland

24 apr

14 apr

-10

24 apr

0

Dalarna

23 apr

28 apr

+5

23 apr

0

Gästrikland

26 apr

9 apr

-17

26 apr

0

Hälsingland

24 apr

24 apr

0

26 apr

+2

Medelpad

26 apr

5 maj

+9

25 apr

-1

Ångermanland

26 apr

3 maj

+7

26 apr

0

Västerbotten

28 apr

4 maj

+6

26 apr

-1

Norrbotten

30 apr

4 maj

+4

29 apr

-1

Jämtland

1 maj

6 maj

+5

1 maj

0

Södra Lappland

30 apr

7 maj

+7

1 maj

+1

Norra Lappland

2 maj

15 maj

+13

3 maj

+1


Tabell 1. I tabellen visas rödstjärtens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande rödstjärtar åren 2016 och 2017.

Karta 1. Medeldatum för första observationen av rödstjärt per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

Karta 2. Rödstjärtens ankomst till Sverige – 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

Text: Johan Nilsson
Foto: Tomas Carlberg
Källor: ArtportalenSvensk fågeltaxering

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.