Räkna och rapportera röda glador i december!

Senast ändrad: 21 februari 2024
Flygande fågel med uppsträckta vingar mot ljus bakgrund. Foto

[Publicerad 2018-12-04]. Under 1990-talet minskade antalet röda glador kraftigt i Frankrike, Tyskland och Spanien, och arten klassificerades som Nära hotad på IUCN:s rödlista (2008). Ett åtgärdsprogram utvecklades av EU för att gynna gladorna. Bland annat inleddes vinterräkningar 2007 i Frankrike och Schweiz för att få en översikt över vinterpopulationernas storlek. Målet är att inkludera alla länder där röda glador övervintrar.

I nordöstra Skåne har de röda gladorna räknats på sina övernattningsplatser i december sedan 2009. År 2016 ingick en utökad räkning i Skåne för första gången i den internationella satsningen. Tanken är dock att räkna hela vinterpopulationen i Sverige. Alla intresserade uppmuntras därför att räkna gladorna vid övernattningsplatserna. Målet är att nå en storskalig och samtidig räkning av röda glador på kända och nya övernattningsplatser i Sverige.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Röda glador Milvus milvus, Heda, Östergötland, juli 2018. Foto: Tomas Carlberg

Hjälp till att räkna röda glador i vinter! Målet är att räkna hela vinterpopulationen i Sverige. Röda glador Milvus milvus, Heda, Östergötland, juli 2018. Foto: Tomas Carlberg

När ska man räkna?

Den skånska räkningen äger rum under helgen 8–9 december 2018 (mer information snart på Skånes ornitologiska förening. Det är mycket viktigt att räkna just den helgen också i andra regioner – utom om vädret är dåligt, dvs. om det snöar eller är dimma – för att få en samtidig bild av hur de röda gladorna använder övernattningsplatserna. För att undvika möjliga felbedömningar genom oväntade flyttrörelser ur Sverige (t.ex. under hårda vintrar), mellan december och januari, välkomnas också rapporter fram till mitten av januari. Med noggrann rapportering får man dessutom värdefull information om den allmänna dynamiken vid de röda gladornas övernattningsplatser i Sverige.

Räkningarna bör göras i samband med att gladorna samlas eller flyger in till

övernattningsplatserna, dvs. ungefär från 15-tiden till dess att ljuset omöjliggör observationer. Under de sista 15 minuterna före solnedgången räcker ljuset fortfarande för att få bra syn på gladorna, och vissa individer anländer ända fram till skymningen.

Januarifynd av röda glador i Europa 2010–2016

Januarifynd av röda glador i Europa 2010–2016. (European Bird Portal)

Ofta flyger gladorna först till en samlingsplats innan de förflyttar sig till den definitiva övernattningsplatsen under skymningen. En sådan samlingsplats kan vara ett par hundra meter bort, men ibland också mer än 2 km från själva övernattningsplatsen. Det gäller alltså att följa gladorna om de plötsligt bestämmer sig för att lyfta.

Text: Nadja Weisshaupt (nw@nweisshaupt.net)
Foto: Tomas Carlberg

 

Röd glada i Artfakta

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artfakta?

artfakta.se hittar du fakta om främst svenska arter, men även arter som skulle kunna påträffas i Sverige. Här finns även interaktiva bestämningsnycklar som hjälper dig att identifiera en organism till rätt art eller artgrupp genom att välja bland olika beskrivningar.