Punktliga tornseglare

Senast ändrad: 21 mars 2024
Tornseglare (Apus apus). Foto: Tomas Carlberg

[Publicerad 2018-05-09]. I dagarna anländer stora mängder tornseglare till Sverige. Trots att arten är rödlistad i kategorin Sårbar (VU) är den fortfarande talrik. Svirrande flockar med tornseglare över hustaken utgör en folkkär bild av den svenska sommaren.

Nu anländer tornseglarna från sina vinterkvarter, och de är ganska punktliga. I förhållande till medelankomstdatum var tornseglarna cirka två dagar tidiga under våren 2017. Sedan 1980-talet har de tidigarelagt sin ankomst med bara tre dagar. I år har tornseglare rapporterats redan i slutet av april, bland annat från Ottenby fågelstation.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Första tornseglaren i Sverige 2017 siktades i Värmland 1 maj och följdes av ytterligare två individer dagen efter. I Skåne sågs tornseglare 2, 3 och 4:e maj. Därefter rapporterades tornseglare i alla landskap upp till Dalarna och Gästrikland på bara några dagar. I Blekinge sågs första tornseglaren sjätte maj 2017, och dagen efter i Gästrikland. Bara tolv dagar efter Skånes första tornseglare observerades den i Norra Lappland. Punktligast var tornseglaren i Uppland och Västerbotten, där den anlände på dagen för medeldatumet både under 2016 och 2017.

En flock med tornseglare Apus apus far fram i sommarkvällen. Foto: Tomas Carlberg

 

Den svenska populationen av tornseglare har under en 20-årsperiod minskat med 25 (20-35) %. Minskande populationer har även konstaterats i flera andra västeuropeiska länder. År 2005 rödlistades tornseglaren i kategorin Livskraftig (LC), 2010 var den Nära hotad (NT) och 2015 Sårbar (VU).

Karta 1. Medeldatum för första observationen av tornseglare per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

  

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

2 maj

2 maj

0

1 maj

-1

Blekinge

4 maj

6 maj

2

5 maj

1

Kronoberg

5 maj

7 maj

2

6 maj

1

Östra Småland

6 maj

6 maj

0

4 maj

-2

Jönköping

5 maj

7 maj

2

2 maj

-3

Öland

2 maj

6 maj

4

2 maj

0

Gotland

5 maj

7 maj

2

5 maj

0

Halland

4 maj

7 maj

3

4 maj

0

Göteborg

8 maj

7 maj

-1

7 maj

-1

Bohuslän

10 maj

7 maj

-3

9 maj

-1

Dalsland

10 maj

8 maj

-2

9 maj

0

Västergötland

4 maj

7 maj

3

3 maj

-1

Närke

5 maj

7 maj

2

5 maj

0

Östergötland

5 maj

7 maj

2

4 maj

-1

Södermanland

6 maj

7 maj

1

5 maj

-1

Stockholm

6 maj

5 maj

-1

1 maj

-5

Uppland

6 maj

6 maj

0

6 maj

0

Västmanland

6 maj

7 maj

1

5 maj

-1

Värmland

6 maj

1 maj

-5

4 maj

-2

Dalarna

8 maj

8 maj

0

8 maj

0

Gästrikland

9 maj

7 maj

-2

9 maj

0

Hälsingland

11 maj

11 maj

0

9 maj

-2

Medelpad

11 maj

9 maj

-2

11 maj

1

Ångermanland

14 maj

7 maj

-7

12 maj

-2

Västerbotten

13 maj

13 maj

0

13 maj

1

Norrbotten

14 maj

14 maj

0

15 maj

1

Jämtland

15 maj

13 maj

-2

15 maj

0

Södra Lappland

18 maj

14 maj

-4

19 maj

-1

Norra Lappland

16 maj

14 maj

-2

18 maj

0


Tabell 1. I tabellen visas tornseglarens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande tornseglare åren 2016 och 2017.

 

Karta 2. Tornseglarens ankomst till Sverige – 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Text: Johan Nilsson
Foto: Tomas Carlberg
Källa: Artportalen

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.