Paxillus obscurisporus – en för Sverige ny pluggskivling

Senast ändrad: 21 mars 2024
Paxillus obscurisporus. Foto: Artur Larsson

[Publicerad 2017-12-14]. Med tanke på den ökade kunskapen om landets flercelliga organismer, och den snabba utvecklingen av molekylärbiologiska metoder för att utreda arternas släktskap, är det inte konstigt att det rumsteras om ordentligt i taxonomin inom många organismgrupper – inte minst svamparna. Här rapporteras om ett fynd av en för Sverige ny svamp: Paxillus obscurisporus.

Undertecknad har under några års tid noterat att det vuxit en storvuxen pluggskivling på villatomten i Uppland. Vid närmare undersökning visade det sig att pluggskivlingar, och särskilt de som liknar vår inhemska art pluggskivling Paxillus involutus, stod under utredning och var på väg att delas upp i flera arter. De första försöken ledde inte till någon säker artbestämning, annat än att det var någon art i P. involutus-komplexet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Sedan dess har en ny taxonomi presenterats i Funga Nordica, vilken ganska snabbt ändrades ytterligare en gång baserat på DNA-sekvensering av svampar från Europa och Nordamerika. För närvarande verkar komplexet bestå av fyra arter: Paxillus involutus, en tämligen trattformig art som växer med triviallövträd och barrträd; P. cuprinus, som påminner om föregående men vars hatt byter färg mot rödbrunt med åldern; P. obscurisporus, som utmärks av kraftig fot och rödbrunt sporpulver och som ofta växer i parker och trädgårdar med såväl triviala som ädla lövträd eller barrträd samt slutligen P. ammoniavirescens, som färgas grön i kontakt med ammoniak.

Den nyupptäckta svampen – Paxillus obscurisporus – växte under september 2017 i två grupper under lind i övergången mellan grusad mark och jord där gräs, blåsippa och andra örter dominerar. Omgivningen består av en parklik trädgård. De 15 fruktkropparna hade en något rödare nyans än vad man brukar se hos ”vanlig” pluggskivling, och foten var mycket kraftig. Det blev ingen färgförändring i kontakt med ammoniak, vilket utesluter en av de möjliga arterna. Hattarna var kraftiga, och deras kant förblev inrullad länge (trattformiga först i ett sent stadium). Sporfärgen var mörkt rödbrun.

Eftersom arten nyligen beskrivits är det inte många som hunnit söka efter den än, vare sig i naturen eller i samlingar. Att den skulle dyka upp i Sverige var således inte oväntat, men först nu finns säkra belägg.

Mer läsning: Henrici, A. & Kibby, G. 2014. Paxillus – an end to confusion? – Field Mycology 15(4): 121–127.

Knudsen, H. & Vesterholt, J. (red.) 2008. Funga Nordica. Nordsvamp, Köpenhamn.

Text och foto: Artur Larsson

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.