Ökade chanser att se dammfladdermus i Stockholms län

Senast ändrad: 21 februari 2024
Dammfladdermus i hand. Foto

[Publicerad 2020-05-08]. Dammfladdermusen har, sedan den återupptäcktes 1985, fört en diskret och undanskymd tillvaro. Huvuddelen av fynden var från östra Svealand, men arten är hittad över hela sydöstra Sverige ner till Skåne. Dammfladdermusen betraktades länge som mycket sällsynt, och någon mer omfattande etablering tycks inte ha skett, men under senaste åren är arten plötsligt på frammarsch.

I vårt östliga grannland, Lettland, är dammfladdermusen ganska vanlig. Den finns också i Polen, norra Tyskland och Danmark. Den jagar över Östersjön, bland annat utanför Gotland, och det är troligt att det har skett ett visst inflöde från våra grannländer. Det har dock tagit lång tid för arten att få ordentligt fotfäste. Konkurrens från den nära släktingen, vattenfladdermusen, som är en av våra vanligaste arter, kan ha bidragit till det.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Både vattenfladdermusen och dammfladdermusen är starkt knutna till vatten och biotoper nära vatten. De är de enda arterna i Sverige som har för vana att jaga tätt ovan vattenytan, oftast bara ett par decimeter ovan vattnet, och ofta plockar de byten direkt från vattenytan. När det är dags för ett kvällsdopp i skymningen så har du god chans att se fladdermössen, och med lite tur kan man ha dem flygande runt huvudet. De finns både i sjöar och i vattendrag, till och med längs med små åar och bäckar. Båda arterna finns dessutom inne i städer, till exempel mitt inne i Stockholm (dammfladdermusen är nyligen observerad vid Årstaviken).

Stor och klumpig, jämfört med vattenfladdermusen

Vattenfladdermusen och dammfladdermusen är ganska lika, men det finns några tydliga skillnader. Dammfladdermusen är till exempel betydligt större. Det märks när man ser dem flyga tillsammans. Vattenfladdermusen manövrerar skickligt, och liksom guppar fram tätt ovan ytan, och ofta tätt inpå vegetationen vid stranden. Ibland gör den lovar upp mot träden som hänger ut över vattnet. Dammfladdermusen är jämförelsevis ganska klumpig, och flyger mer rakt och snabbt. Till skillnad från dammfladdermusen kan vattenfladdermusen också nyttja väldigt små vattendrag, och små dammar (dessa används dock nästan uteslutande av hanar). Även lätet skiljer sig åt mellan arterna, dammfladdermusen har en något långsammare rytm och lite lägre frekvens.

 Vattenfladdermus i hand. Foto

Vattenfladdermusen är betydligt mindre än dammfladdermusen, men är i övrigt ganska lika. Foto: Johnny de Jong

Gynnas av värme

Hur kommer det sig då att dammfladdermusen har ökat? Så vitt vi vet beror det inte på minskad konkurrens från andra arter. Vattenfladdermusen är fortfarande mycket vanlig. En tänkbar hypotes är att klimatförändringen successivt förbättrat förutsättningarna.

Nästa gång du ser fladdermöss tätt ovan vattenytan, spana noga. Det kan tänkas att vattenfladdermössen har sällskap av den betydligt större och lite ljusare kusinen från landet.

Text och foto: Johnny de Jong

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.