Nyckelpigespindeln funnen i Halland

Senast ändrad: 21 februari 2024
Svart spindel med röd bakkropp med svarta prickar. Foto.

[Publicerad 2020-09-03]. Ett sensationellt fynd av den vackra nyckelpigespindeln, Eresus sandaliatus, har gjorts i södra Halland. 27 år efter upptäckten i Skåne uppdagas den nu på en helt ny lokal. Trots det säregna utseendet är den relativt svår att hitta, följaktligen finns det fortfarande möjligheter att upptäcka spektakulära arter i den svenska naturen.

Nyckelpigespindeln, Eresus sandaliatus, hittades för första gången i en södersluttning i Skåne 1993, då ett mycket oväntat fynd. Därefter har arten förgäves eftersökts på lämpliga lokaler. Det är först nu 27 år senare som en ny lokal upptäckts, denna gång i södra Halland. Rebecka Andraey hittade en hane i april 2020. Senare i augusti eftersökte Moa Pettersson och Krister Hall arten på samma lokal och fann flera ytor med drygt 100 nät av vuxna individer.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Lokalen i Halland

Lokalen i Halland ligger längs vägkanter med torr solexponerad gräsmark. En till synes ganska trivial biotop som trots detta hyser en mycket speciell spindel.

Miljöbild med torrt gräs som växer i hage. Foto

Sydvänd vägkant i Halland med fynd av nät. Foto: Krister Hall

 

Fyndet i Halland är den nordligaste kända lokalen. Arten har därför höga krav på varmt lokalklimat. Näten ser ut som små marknära trattar med blåaktigt spinn.

Gröna blad och gräs växer i jord. Foto.

Fångstnät av nyckelpigespindel. Foto: Krister Hall

Biologin

Nyckelpigespindeln är en ganska stor spindel, i synnerhet honan. Hon är helsvart med behåring likt sammetstyg. Den vuxna hanen har en iögonfallande röd bakkropp med fyra stora och två mindre svarta fläckar likt en nyckelpiga.

Arten gräver ett hål cirka tio centimeter ned i jorden. Hålet kläs med silke och vidgar sig trattlikt vid markytan. Bytena dras baklänges in i tratten och spindeln håller bytet med käkarna till dess gift verkat. Spindel kan därför fånga relativt stora byten, såsom jordlöpare, tordyvlar, gräshoppor och som syns i bilden nedan; en bålgeting. Honan stannar kvar i sitt hål under sitt minst treåriga liv och uppsöks som könsmogen av hanen på våren.

Spindelnär som fångat en insekt. Foto

Fångstnät med bålgeting som byte. Ömsat spindelskinn till höger om getingen. Foto: Krister Hall

 

Hanar är lättast att få syn på när de söker honor under de första varma dagarna i april-maj. Efter parningen dör hannen och honan lägger sina ägg i sitt hål i marken. De nykläckta spindelungarna stannar i honans bo och matas av modern som till slut dör. Under efterföljande vår gräver de egna hål och spinner fångstnät nära födelseplatsen. Näten hittas därför fläckvis i landskapet.

Stor brun spindel i gräs. Foto

Ung nyckelpigespindel från Halland. Foto: Krister Hall

Nyckelpigespindelns status

I Artportalen är arten skyddsklassad vilket gör att fyndet inte visas i detalj. Detta för att undvika insamling. Då lokalen i Halland ligger nära hus och tomtmark kan det även vara befogat med hänsyn till de närboende.

Nyckelpigespindeln har ett åtgärdsprogram och är vår enda fridlysta spindel. I Rödlista 2020 bedömdes den som Sårbar (VU) främst för sin begränsade förekomst. Arten är även rödlistad i ett flertal europeiska länder då mycket tyder på att artens habitat minskat.  I Europa återfinns arten ofta på ljunghedar. Man kan därför spekulera i om nyckelpigespindeln varit mer utbredd i Halland när ljunghedarna hade betydligt större utbredning i mitten av 1800-talet. Det är inte osannolikt att arten förekommer på fler lokaler i södra Halland. Men erfarenheten visar att arten är svår att upptäcka trots hanarnas spektakulära färgsättning.

 

Text: Jonas Sandström och Moa Pettersson

 

 

 

 

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.